Jazyky sú stále in, presvedčili sa o tom aj žiaci v ZŠ na Komenského ulici

423x
18. Október 2017

Jazyky sú stále IN

den jazykov_1zs (7).JPG

Žiaci si mohli pozrieť film v niektorom cudzom jazyku

 

Každý z nás veľmi dobre vie, že ovládať niektorý cudzí jazyk, je v dnešnej dobe nevyhnutnosťou, či už si chceme nájsť dobré zamestnanie, pozrieť zaujímavý film, kúpiť suvenír na dovolenke, alebo sa porozprávať s príbuznými a známymi v zahraničí. Bezpochyby najpoužívanejším jazykom je angličtina, ale aj nemčina, ruština a francúzština sa stávajú čoraz atraktívnejšími jazykmi.

Práve tieto jazyky sa vyučujú na ZŠ na Komenského ulici a pri príležitosti Európskeho dňa cudzích jazykov, ktorý sa každoročne oslavuje 26. septembra, pripravili na tejto škole zaujímavé aktivity. Dopoludnia mali žiaci možnosť zažiť vyučovaciu hodinu anglického jazyka s lektorkou Biancou, ktorá pochádza z Kanady a pracuje na Slovensku v projekte EnglishOne. Do tohto projektu sa zapojili aj vyučujúce AJ na tejto škole a žiakom zadávali online cvičenia, ktoré vypracovávali doma. Najaktívnejšie sa do projektu zapojila Mgr. Zdenka Šinaľová, ktorá zadala žiakom najviac úloh a vďaka nej škola získala možnosť mať rodeného hovoriaceho na jeden deň.

 

Čítajte tiež: A. Gmitter: Nie je mi jedno, že sme na chvoste

  

Aktivity k Európskemu dňu cudzích jazykov pokračovali aj popoludní, kedy žiaci mohli prísť do Cinemaxu a pozrieť si film v niektorom zo štyroch cudzích jazykov, ktoré sa na škole vyučujú. Tak ako minulý, tak aj teraz sa žiaci zúčastnili v hojnom počte a odniesli si zážitok podobný tomu v reálnom kine, iba s tým rozdielom, že vstupné bol úsmev a dobrá nálada.

Vďaka učiteľom, ktorým záleží na tom, aby mali žiaci pozitívny vzťah k cudzím jazykom, sa podarilo pripraviť zaujímavý a motivujúci deň a verme, že aj zapáliť iskru záujmu k učeniu sa jazykov.

(14:55, E. Baldovičová, foto: Ľ. Kuča)

 
Žiadna diskusia nebola nájdená
Pridať komentár
Udalosti
20978
09:00 21.02.2018
Antónia Hanuščáková: Čar ...
21073
10:00 21.02.2018
Vansovej Lomnička 2018
21085
16:30 21.02.2018
Výtvarný salón 2018
20978
09:00 22.02.2018
Antónia Hanuščáková: Čar ...
21158
17:00 22.02.2018
Súvislosti histórie Bard ...