Spojená škola na Štefánikovej ulici pripravuje novinky

1000x
12. November 2017

Na škole pripravujú novinky

Reportáž 
 

Spojená škola na Štefánikovej ulici patrí k úspešným stredným školám v meste Bardejov. Záujem o moderné študijné i učebné odbory na tejto škole rastie, čoho výsledkom je aj prijatie 122 nových prvákov. V ponuke odborov môžeme nájsť odbory Biotechnológia a farmakológia, Sociálno-výchovný pracovník i Grafik digitálnych médií. Z trojročných odborov je to murár a pekár. Doplnené sú dvojročnými odbormi Stavebná výroba a Praktická žena.

Do nadstavbového štúdia štvrtého septembra nastúpilo 31 žiakov. Pozitívom je, že v jednom prípade ide o návrat poľnohospodárskeho odboru.

Pre spoločnosť sú dôležité aj trojročné odbory. Veď nie nadarmo sa hovorí, že remeslo má zlaté dno.

Aj tento školský rok chystá Spojená škola množstvo podujatí, nielen pre samotných študentov, ale aj pre širokú verejnosť. Plán práce školy je bohatý a pre žiakov je k dispozícii množstvo aktivít. Na prvom mieste sú rôzne súťaže.

 

Chystajú novinky

Zamestnávatelia budú žiakom ponúkať bonus, po ukončení štúdia im zamestnávateľ ponúkne pracovné uplatnenie. Praktické vyučovanie bude prebiehať v samotnej firme, kde budú mať žiaci svojich erudovaných inštruktorov z oblasti obuvníckeho priemyslu. Okrem oblečenia a stravy získajú žiaci aj štipendiá a garanciu uplatnenia po úspešnom ukončení štúdia maturitnou skúškou.

Spojená škola na Štefánikovej ulici ponúka žiakom i všetkých Bardejovčanom autoškolu s vlastným autocvičiskom.

Rozsiahli areál školy má takmer 6 hektárov. K dispozícii je vlastná telocvičňa, multifunkčné ihrisko i dve posilňovne. Škola tiež ponúka školské rozhlasové štúdio, vlastný časopis, špičkovo vybavené chemické laboratórium, fotoateliér s fotokomorou či bezbariérový vstup.

Spojená škola na Štefánikovej ulici je školou odbornou a študentov pripravuje na výkon odborných činností.

(19:06, red)

Diskusia
Pridať komentár
Udalosti
25730
08:00 11.12.2018
Vianočné dekorácie
25835
08:00 11.12.2018
Deň otvorených dverí SŠS ...
25894
09:00 11.12.2018
Tomáš Garrigue Masaryk v ...
25887
07:00 12.12.2018
Charitatívny predaj medo ...
25730
08:00 12.12.2018
Vianočné dekorácie
Všetky práva vyhradené | Akékoľvek publikovanie alebo šírenie správ, fotografií a dát uverejnených na portáli ahojbardejov.sk je bez predchádzajúceho súhlasu porušením autorského zákona.