Spojená škola na Štefánikovej ulici pripravuje novinky

979x
12. November 2017

Na škole pripravujú novinky

Reportáž 
 

Spojená škola na Štefánikovej ulici patrí k úspešným stredným školám v meste Bardejov. Záujem o moderné študijné i učebné odbory na tejto škole rastie, čoho výsledkom je aj prijatie 122 nových prvákov. V ponuke odborov môžeme nájsť odbory Biotechnológia a farmakológia, Sociálno-výchovný pracovník i Grafik digitálnych médií. Z trojročných odborov je to murár a pekár. Doplnené sú dvojročnými odbormi Stavebná výroba a Praktická žena.

Do nadstavbového štúdia štvrtého septembra nastúpilo 31 žiakov. Pozitívom je, že v jednom prípade ide o návrat poľnohospodárskeho odboru.

Pre spoločnosť sú dôležité aj trojročné odbory. Veď nie nadarmo sa hovorí, že remeslo má zlaté dno.

Aj tento školský rok chystá Spojená škola množstvo podujatí, nielen pre samotných študentov, ale aj pre širokú verejnosť. Plán práce školy je bohatý a pre žiakov je k dispozícii množstvo aktivít. Na prvom mieste sú rôzne súťaže.

 

Chystajú novinky

Zamestnávatelia budú žiakom ponúkať bonus, po ukončení štúdia im zamestnávateľ ponúkne pracovné uplatnenie. Praktické vyučovanie bude prebiehať v samotnej firme, kde budú mať žiaci svojich erudovaných inštruktorov z oblasti obuvníckeho priemyslu. Okrem oblečenia a stravy získajú žiaci aj štipendiá a garanciu uplatnenia po úspešnom ukončení štúdia maturitnou skúškou.

Spojená škola na Štefánikovej ulici ponúka žiakom i všetkých Bardejovčanom autoškolu s vlastným autocvičiskom.

Rozsiahli areál školy má takmer 6 hektárov. K dispozícii je vlastná telocvičňa, multifunkčné ihrisko i dve posilňovne. Škola tiež ponúka školské rozhlasové štúdio, vlastný časopis, špičkovo vybavené chemické laboratórium, fotoateliér s fotokomorou či bezbariérový vstup.

Spojená škola na Štefánikovej ulici je školou odbornou a študentov pripravuje na výkon odborných činností.

(19:06, red)

Žiadna diskusia nebola nájdená
Pridať komentár
Udalosti
21842
08:00 23.03.2018
Saleziánske kilo 2018
21717
09:00 23.03.2018
1. škôlkárska olympiáda
21574
09:00 23.03.2018
Vlkolínec včera a dnes - ...
21542
09:00 23.03.2018
Wilfried de Meyer: Veľko ...
21502
10:00 23.03.2018
Ivan Didyk s rodinou - v ...