Bibiana Kucharíková o bilingválnej sekcii Gymnáziu L. Stöckela

1555x
10. Január 2018
Tento článok vyšiel v novinách AHOJ BARDEJOVÍZIE 
Rozhovor s Mgr. Bibianou Kucharíkovou – koordinátorkou bilingválnej sekcie na Gymnázium Leonarda Stöckela v Bardejove 
 
Mgr. Bibiana Kucharíková
 
Bilingválna sekcia funguje na Gymnáziu L. Stöckela (GLS) už tretí školský rok. Ako by ste zhodnotili jej doterajšiu existenciu?
 
Od otvorenia bilingválnej sekcie na GLS v šk. roku 2015/2016 sa u nás v každom školskom roku otvorila jedna bilingválna trieda, čo znamená, že teraz máme tri bilingválne ročníky a spolu v nich študuje vyše 80 žiakov. Kým prváci sa sústreďujú na jazykovú prípravu – to znamená, že majú posilnenú dotáciu anglického jazyka (10 hodín týždenne) a druháci nabiehajú na vyučovanie v anglickom jazyku, naši tohtoroční tretiaci už s prehľadom zvládajú hodiny ako biológia, dejepis či geografia v angličtine.
 
Mohli by ste stručne vysvetliť, čo je to vlastne bilingválne štúdium?
 
Bilingválne štúdium znamená, že žiaci sa v škole učia bilingválne, teda dvojjazyčne: niektoré predmety klasicky v slovenčine, niektoré predmety v angličtine. Na GLS učíme v angličtine 6 predmetov: matematiku, bi­ológiu, geografiu, dejepis, občiansku náuku a umenie a kultúru.
 
Každá škola sa žiakom snaží ponúknuť niečo, čo inde nedostanú. Čo ponúka vaše bilingválne štúdium študentom?
 
Ťažko to zhrnúť do stručnej odpovede, keďže robíme niekoľko vydarených aktivít, ktoré, veríme, majú potenciál posúvať našich žiakov vpred. Vyberiem teda jednu z nich: veľmi úspešný jazykovo-poznávací zájazd do Veľkej Británie, do mesta Barnstaple v Devone na juhozápade Anglicka. Tento pobyt sa teší medzi žiakmi obrovskej obľube – dokonca takej, že niektorí ho chcú absolvovať opakovane. Kým pri bežných poznávacích zájazdoch si žiaci pozrú pamätihodnosti, väčšinou bývajú v hoteli spolu s ostatnými spolužiakmi a aktívne využívajú najmä slovenský jazyk, v tomto našom prípade žiaci trávia cca 10 dní v jazykovej škole, kde majú hodiny s lektormi – ale nie hodiny, aké si človek automaticky v mysli vybaví.
 
Lektori ich totiž pravidelne posielajú do ulíc, napríklad urobiť prieskum medzi obyvateľmi mesta, alebo niečo vybaviť do obchodu atď. Je to veľmi interaktívne, zábavné, študenti sa veľa naučia a, čo je podstatné, získajú sebavedomie, lebo sami zistia, že sa vedia dohovoriť. Navyše, každý deň chodia na výlety a ubytovaní sú v lokálnych rodinách, čiže aj po večeroch trávia čas komunikáciou v anglickom jazyku. Posledné dva dni pobytu trávime v Londýne, aby sa naši študenti nevrátili domov bez toho, že by videli najznámejšie pamiatky tejto krajiny.
 
Výprava GLS na jazykový pobyt v anglickom Barnstaple 
 
A čo sa týka samotného štúdia? Aké výhody ponúka bilingválna sekcia GLS?
 
Jednou z výhod sú napríklad špeciálne predmety, ktoré sme vytvorili pre žiakov, ktorí by si chceli počas alebo po ukončení bilingválneho štúdia urobiť štátnu jazykovú skúšku z anglického jazyka na úrovni C1 (druhá najvyššia jazyková úroveň podľa spoločného európske­ho referenčného rámca), ktorá sa stupňom náročnosti rovná záverečnej jazykovej skúške študentov na pedagogických či filozofických fakultách. Na túto skúšku však žiaci potrebujú vedieť viac ako len samotný jazyk – musia mať vedomosti z reálií anglofónnych krajín – poznať ich históriu, geografické pomery, významné osobnosti, literárny vývoj a pod. A práve pre tieto potreby sme im vytvorili predmety, kde tieto vedomosti môžu získať – majú tak všetky predpoklady na úspešné absolvovanie tejto skúšky.
 
Mali vaši žiaci možnosť preveriť si svoje doteraz získané zručnosti aj v praxi?
 
Takúto možnosť mali napríklad v máji 2017, keď pomáhali pri organizácii medzinárodnej konferencie UNESCO s názvom „Benefits Be­yond Inscription“ v Bardejovských Kúpeľoch – uvítavali hostí, vybavovali ich na registrácii, ale zúčastňovali sa aj odborných prednášok. Mali príležitosť komunikovať s ľuďmi z rôznych kútov sveta – čo je výborná skúsenosť. Aká bola naša spoločná radosť, keď nám pedagógom študenti neskôr povedali, že aj vďaka štúdiu v angličtine to pre nich nebol problém – nielen že zvládli bežné komunikačné situácie, ale rozumeli aj prednáškam na odborné témy. Veľmi sme sa z toho tešili.
 
Tak poďme k vašim študentom. Ako bilingválne štúdium hodnotia oni?
 
Nuž, aby som neodpovedala za nich, opriem sa o odpovede, ktoré nám dali v jednom prie­skume. Väčšina z nich považuje bilingválne štúdium za náročnejšie ako klasické štvor­ročné gymnaziálne štúdium, napriek tomu by si ho väčšina vybrala znovu. Dovoľte mi odci­tovať odpoveď jednej zo žiačok tretieho roční­ka: „Ja som nepozerala na čo najľahšiu cestu, ale skôr na cieľ cesty, a preto som sa rozhod­la pre bilingválne štúdium – pretože vám to dá oveľa viac, no musíte počítať s tým, že to vyžaduje aj viac času a práce...“
 
Z ich odpovedí tiež vyplýva, že hodiny v angličtine sú pre nich zaujímavejšie, ako tie v slovenčine, keďže na nich musia svoje „angličtinárske“ vedomosti uchopiť a preklopiť do praxe. A stoper­centne sa zhodli aj v tom, že ich angličtina sa výrazne zlepšila vďaka bilingválnemu štúdiu. Raz mi napríklad terajší druháci na hodine an­gličtiny vysvetľovali, ako na biológii pozorovali na laboratórnych cvičeniach riasy, pričom to celé dokázali opísať plynulou angličtinou – a to vôbec nie je samozrejmosť. Samozrejme, sú aj chvíle, keď ich treba povzbudiť či trošku zorientovať; štúdium nie je vždy ľahké a oni sa niekedy porovnávajú so štvorročným štúdiom. Sme ľudia, nie stroje.
 
Prečo by si mali žiaci ZŠ bilingválne štúdium vybrať?
 
V dnešnej dobe sa trh práce a jeho požiadavky menia veľmi dynamicky. Jedno je však isté – cudzí jazyk je dnes pre absolventov škôl základný predpoklad, ktorý musia mať a ovládať, aby sa uplatnili na trhu práce. Bilingválne štúdium má v tomto smere v porovnaní s nebilingválnym veľkú výhodu, keďže jazyk tu už nie je cieľom, ale prostriedkom učenia sa. Pre dnešných uchádzačov o zamestnanie sú tiež dôležité aj charakterové vlastnosti ako samostatnosť či zodpovednosť.
 
Osobne si myslím, že práve tým, že si bilingvalisti, ako sa vyššie vyjadrili, nevyberajú tú najľahšiu cestu, ale zvažujú, čo budú potrebovať v budúcnosti, sa u nich kladú základy zodpovednosti aj samostatnosti – v myslení aj konaní. Samozrejme, bilingválne štúdium nie je jediná možnosť na osvojenie si cudzieho jazyka – ak žiak na sebe poctivo pracuje, dokáže to aj v nebilingválnom štúdiu. Je to však jedna z možností a veľmi účinná, keďže žiaci majú prístup k rovnakým vedomostiam ako v klasickom štúdiu, avšak s tým bonusom, že získajú aj odbornú anglickú terminológiu a dobré komunikačné zručnosti v anglickom jazyku. No a vybrať si už musí každý sám.
(19:25, inzercia, NAB2-54)
 
Diskusia
Pridať komentár
Udalosti
25792
13:00 16.12.2018
Vianočný jarmok remesiel ...
25891
09:00 17.12.2018
Bardejov - Perla Horného ...
25894
09:00 17.12.2018
Tomáš Garrigue Masaryk v ...
25765
16:00 17.12.2018
Vianočný kamión prichádza...
26034
17:15 17.12.2018
Večer s turistikou - Ukr ...
Všetky práva vyhradené | Akékoľvek publikovanie alebo šírenie správ, fotografií a dát uverejnených na portáli ahojbardejov.sk je bez predchádzajúceho súhlasu porušením autorského zákona.