Podpora športu v praxi

1336x
05. Február 2018
Tento článok vyšiel v novinách AHOJ BARDEJOVÍZIE  
Ako dostať ľudí znova do pohybu
Na podporu športu boli v Bardejove minuté milióny eur. Paradoxne najviac na futbal – jeden zo športov, ktorý sa medzi športu chtivou verejnosťou považuje za jeden z najlacnejších.
 
Vzhľad štadióna, na ktorom sa odohral kvalifikačný zápas Litva – Slovensko posúva z určitého pohľadu rekonštrukciu toho “nášho“ do kategórie dubajských megalomanských stavieb. Investícia v hodnote materiálu na 70 rodinných domov je z hľadiska minulosti, súčasnosti aj budúcnosti všeličím možným len nie podporou športu.
 
Čo priniesla takáto mega investícia pre tento šport v našom okrese? Zatiaľ čo v časoch, v ktorých boli naši mestskí vládcovia mladí a pekní, bol šport a nielen pre deti takmer zadarmo. Dnes si rodičia musia na jedno dieťa navštevujúce tréningy na “partizáne“ prichystať 20 eur mesačne, plus raz ročne do futbalovej kasy vhodiť ešte akési členské v podobnej výške. Futbalová sezóna jednej ratolesti tak môže rodinný rozpočet vyjsť aj na vyše 6600 korún v starej mene.
 
Šport sa stáva výsadou detí z lepšie situovaných rodín
 
Netreba zabúdať, že toto nie sú posledné výdavky na „krúžkové zabezpečenie“ našich malých budúcností. Trhové hospodárstvo v rámci akéhokoľvek športového klubu zužuje dostupnosť športového vyžitia pre deti zo sociálne slabšieho prostredia.
 
Výsledkom je, že sa takto pôvodne dostupný šport stáva výsadou detí z lepšie situovaných rodín, ktorých motivácia, ale aj pohybové zručnosti môžu byť na inej úrovni než u detí, ktorých materiálny a počítačový svet je o niečo chudobnejší. Miliónové investície nepustia a takto vybudovaný štadión si bude v budúcnosti vyžadovať nemalé finančné prostriedky na údržbu, ktorú budú musieť opäť utiahnuť vo veľkej miere daňoví poplatníci, v istej miere rodičia, čo bude mať za následok ďalšie zníženie dostupnosti tohto športu pre deti.
 
Argument pritiahnutý za všetky vlasy a chlpy
 
Radní páni argumentujú pri investícii do futbalového štadióna podporou mladých talentov, skultúrnením prostredia a čuduj sa svete, zaznel aj za všetky vlasy a chlpy pritiahnutý argument o podpore cestovného ruchu. Kým rozumný hospodár zainvestuje, nabrúsi si ceruzku a na papieri zhodnotí popri svojich finančných možnostiach aj návratnosť investície.
 
O koľko sa pri investícii v hodnote bývania pre cca 70 rodín zvýši počet talentovaných odchovancov Bardejovského futbalu? V akom časovom horizonte je predpokladané absolútne vymiznutie vulgárnych prejavov na nových tribúnach? V akom časovom horizonte a v akej výške budú predpokladané výnosy pre mestskú (štátnu) kasu z takýmto spôsobom oživeného cestovného ruchu? S najväčšou pravdepodobnosťou takáto kalkulácia neexistuje a tak peniaze aj keď účelovo viazané, no stále z vreciek nás všetkých, namiesto podpory športu, podporujú v mnohých prípadoch spriaznený stavebný priemysel. Ak by takto plánoval, hospodáril a investoval bežný smrteľník, osobný bankrot by v jeho prípade na seba určite nenechal dlho čakať.
 
V našich zastupiteľstvách sa to dnes lekármi len tak hmýri, nemali by to byť práve oni, kto má presadzovať aktívne športovanie verejnosti pred selektívnou podporou úzkeho okruhu športových odvetví?
 
Treba sa vrátiť na začiatok a položiť si pár otázok. Vieme mi vôbec čo chceme podporou športu dosiahnuť, keď sa o nej píše takmer v každom predvolebnom letáku? Má byť účelom rozhadzovania miliónov pochybná vízia o podpore talentov? Nemala by spoločnosť skôr podporovať športujúcu verejnosť, ako ju za drahé peniaze usádzať do predražených plastových korýtok na tak ekonomicky, ako aj kapacitne predimenzovaných tribúnach a to najmä s ohľadom na ekonomiku mesta, regiónu?
 
Má naša samospráva vo všeobecnosti reálny záujem o talenty? Už ste niekedy čítali, aby mesto hľadalo na nejakú pozíciu talentovaného napr. odborne, či jazykovo zdatného človeka? Ťažko potom uveriť, že to v prípade tých športových talentov myslí o niečo úprimnejšie.
 
V našich zastupiteľstvách sa to dnes lekármi len tak hmýri, nemali by to byť práve oni, kto má presadzovať aktívne športovanie verejnosti pred selektívnou podporou úzkeho okruhu športových odvetví? Technologický a ekonomický pokrok, prevaha sedavých a monotónnych zamestnaní, dnes totiž robí z mladých ľudí pravidelných návštevníkov fyziatricko-rehabilitačných a rôznych iných oddelení patriacich pod rezort zdravotníctva, čerpajúcich zdroje z verejného zdravotného poistenia.
 
Ako dostať ľudí znova do pohybu
 
Spoločnosť musí hľadať cestu, ako dostať ľudí opäť do pohybu, a to rozšírením možnosti na šport od najmenších až po tých najzrelších. Pretrvávanie súčasného stavu totiž v budúcnosti niekoľkonásobne zvýši tlak na verejné financie z pohľadu nákladov na liečbu civilizačných chorôb, voči ktorým je najlepšou prevenciou práve pohyb a šport.
 
Samospráva by mala zabezpečiť rozvoj telesnej výchovy už od MŠ, pre žiacke kategórie vytvárať a podporovať školské, či okresné súťaže v rôznych športoch, pozitívne vplývať na zamestnávateľov, najmä pri povolaniach zaťažujúcich pohybový aparát, aby zabezpečili pre svojich zamestnancov tak poradenstvo, osvetu, ale aj priestor na krátku regeneráciu v rámci ergonomicky náročných operácii (šitie, atď.).
 
Dnešný človek potrebuje oveľa pestrejšiu ponuku aktivít, akú mu v súčasnosti ponúka samospráva. Jej dnešný predstavitelia si musia uvedomiť, že podpora pohybu, športu sa stáva príliš akútnou záležitosťou na to, aby bola len akousi povinnou jazdou v predvolebnom letáku. Ako by to napr. mohlo fungovať, si väčšina z nich pamätá (ZVAZARM). Prioritou musí byť viac príležitosti na šport pre verejnosť, nie krátkozraké megalomanské (prvoligové) ciele. Tu ide o život.
(16:24, J. Kukulský)
 
Diskusia
Pridať komentár
Udalosti
25894
09:00 22.01.2019
Tomáš Garrigue Masaryk v ...
26279
09:00 22.01.2019
Kniha roka PSK 2018
26277
09:00 22.01.2019
Umenie nás spája - výstava
26275
09:00 22.01.2019
Marija Hlavaty: Krasa mo ...
26275
09:00 23.01.2019
Marija Hlavaty: Krasa mo ...
Všetky práva vyhradené | Akékoľvek publikovanie alebo šírenie správ, fotografií a dát uverejnených na portáli ahojbardejov.sk je bez predchádzajúceho súhlasu porušením autorského zákona.