Platforma myBardejov – vyjadrenie k netransparentnému postupu prednostu OÚ v Bardejove

1357x
06. Marec 2018
Vyjadrenie platformy
 
Vyjadrenie platformy 
 
Vyjadrenie platformy myBardejov v plnom znení:
Občianska platforma myBardejov vyjadruje nespokojnosť s postupom prednostu Okresného úradu v Bardejove Miroslava Bujdu v súvislosti s netransparentnou prípravou Akčného plánu pre rozvoj okresu Bardejov, ako aj s personálnym obsadením akčnej rady. Okres Bardejov bol vládou zaradený medzi najmenej rozvinuté okresy.
 
V tejto súvislosti sa má v priebehu najbližších rokov preinvestovať do nášho regiónu rádovo niekoľko miliónov eur za účelom jeho rozvoja. Tomuto však predchádza príprava Akčného plánu, koncepčného dokumentu, podľa ktorého sa budú rozdeľovať financie na jednotlivé projekty. 
 
Za prípravu Akčného plánu zodpovedá prednosta Okresného úradu v Bardejove, ktorý má kompetenciu zriadiť okresnú akčnú radu. V nej by mali byť zastúpené všetky sektory, najmä ak ide o vytváranie strategických dokumentov. Nomináciu do tejto rady predložili zástupcovia občianskeho tretieho sektora, ako aj naša platforma myBardejov. 
 
Ani v jednom z týchto prípadov prednosta Miroslav Bujda nominácie neakceptoval, a vymenoval (tzv. malú) Akčnú radu, pričom neboli rešpektované štandardné pravidlá, ak ide o tvorbu takýchto strategických dokumentov. Nemá v nej zastúpenie občiansky tretí sektor (aktívne občianske združenia, ktorá sa výrazne podieľajú na spoločenskom živote v meste a okrese).
 
Z vymenovaných členov Akčnej rady má k tejto oblasti zdanlivo najbližšie Marcel Tribus ml. zastupujúci Oblastnú organizáciu cestovného ruchu Šariš-Bardejov. Tá však okrem toho, že poberá dotácie od Mesta Bardejov, a je fakticky predĺženou rukou mestskej samosprávy, je sama o sebe uzavretou organizáciou inštitucionálneho charakteru, bez účasti občanov a aktívnych občianskych združení.
 
Pri tomto zložení teda nemá v Akčnej rade tretí sektor reálne zastúpenie. To sa týka aj podnikateľského sektora. Obávame sa, že pri takomto zložení nemôže rada efektívne rozhodovať o sociálnom a ekonomickom rozvoji okresu.
 
Okrem toho namietame nedostatočnú propagáciu a informovanosť obyvateľstva, aby sa do tvorby Akčného plánu zapájalo čo najviac aktérov ekonomického a sociálneho života v okrese. Na jeho základe sa budú rozdeľovať značné finančné objemy vedúce k vytvoreniu podmienok rozvoja nášho okresu na dlhé roky, a teda aj tvorbu nových pracovných miest v regióne, čo je hlavným cieľom celého projektu.
 
Žiaľ, starostovia a podnikatelia sa účelovo neinformujú. Platforma myBardejov sa obáva, že za týchto okolností nebudú predkladané a realizované také projekty, ktoré okresu reálne pomôžu.
 
platforma myBardejov
 

Zloženie akčnej rady

Artúr Beneš – generálny riaditeľ Agentúry regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja – za Regionálnu rozvojovú agentúru

František Oláh – starosta obce Hažlín – za Slovenskú časť euroregiónu

Mária Ontkaninová – starostka obce Zlaté a predseda Miestnej akčnej skupiny Horná Topľa – za Slovenskú časť euroregiónu

Michal Goriščák – riaditeľ Úradu práce a sociálnych vecí a rodiny v Bardejove – za Európske zoskupenie územnej spolupráce

Marcel Tribus – riaditeľ Kultúrneho a turistického centra Bardejov – za občianske združenie Oblastná organizácia cestovného ruchu Šariš-Bardejov

Marek Rakoš – starosta obce Raslavice – za neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby Obecné služby Raslavice, s.r.o.

Boris Hanuščak – primátor mesta Bardejov – za mesto Bardejov

Ferdinand Exner – zástupca Prešovského samosprávneho kraja – za VÚC

(18:59, tlačová správa)
 
Diskusia
Pridať komentár
Udalosti
28004
09:00 22.05.2019
Výstava grafických prác
28184
09:00 22.05.2019
Výstava maturitných prác ...
28004
09:00 23.05.2019
Výstava grafických prác
28184
09:00 23.05.2019
Výstava maturitných prác ...
28347
17:00 23.05.2019
Súvislosti histórie Bard ...
Všetky práva vyhradené | Akékoľvek publikovanie alebo šírenie správ, fotografií a dát uverejnených na portáli ahojbardejov.sk je bez predchádzajúceho súhlasu porušením autorského zákona.