Kraj podporí projekty v regióne sumou 663 tisíc eur

438x
08. Apríl 2018
Uzávierka žiadostí je do 13. apríla
 
Prešovský samosprávny kraj prerozdelí z vlastných príjmov v rámci dotácií 663 tisíc eur. Podporené budú projekty v oblasti kultúry, športu a sociálnych služieb. O grantové peniaze môžu požiadať mestá, obce, občianske združenia i neziskové organizácie. Žiadosť je potrebné predložiť do 13. apríla.
 
Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2018 schválili poslanci na marcovom zasadnutí zastupiteľstva s rekordnou sumou i s upravenými podmienkami.
 
Oproti vlaňajšej grantovej schéme, kde sa po úpravách prerozdelilo 467 tisíc eur, bolo z rozpočtu krajskej samosprávy aktuálne vyčlenených 663 tisíc eur. O rozdelení 594 400 eur rozhodnú poslanci, sumu 68 600 eur bude mať k dispozícii predseda PSK Milan Majerský.
 
Zmenila sa aj spodná hranica poskytnutej dotácie. Po novom je minimálna výška 500 eur, maximálna 5 tisíc eur na jeden projekt. Pri programe 1, podprograme 1.3 (Športový reprezentant) je horná hranica12 tisíc eur.
 
„Prešovský kraj má najviac obcí zo všetkých žúp, preto je dôležité, aby peniaze putovali aj do najmenších obcí. Mnohé z nich nemajú inú možnosť organizovať kultúrne, športové alebo spoločenské podujatie. Nemajú sponzorov, výrobné podniky a donorov, ktorí by zafinancovali akúkoľvek aktivitu. Preto je tu Prešovský samosprávny kraj, ktorý má byť akcelerátorom týchto podujatí a aktivít v jednotlivých okresoch,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.
 
Dotácie z rozpočtu krajskej samosprávy pôjdu na zabezpečenie verejnoprospešných služieb, na podporu podnikania a zamestnanosti. Grantová výzva je zameraná na tri programy – šport, kultúru a sociálne služby. Úspešný žiadateľ môže dotačné peniaze použiť na bežné, ale aj investičné účely. Preukázať však musí spolufinancovanie vo výške 20% z celkovej výšky schváleného projektu.
 
Uzávierka do 13. apríla
 
Záujemcovia, ktorí chcú získať financie pre svoju aktivitu, musia predložiť svoje žiadosti na Úrad PSK v Prešove do 13. apríla. Dotácie pre jednotlivých žiadateľov (s výnimkou programu 1, podprogramu 1.3 ) budú prideľovať komisie zložené z poslancov, ktoré kopírujú jednotlivé volebné obvody, respektíve okresy kraja.
 
Zastupiteľstvo prerozdelené peniaze a úspešných žiadateľov schváli do konca júna. Každý podporený projekt musí byť zrealizovaný s finančnou spoluúčasťou žiadateľa a ukončený do 30. novembra 2018.
 
Aktuálna výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie je zverejnená na webovom portáli krajskej samosprávy - www. po-kraj.sk. Záujemcovia tam nájdu všetky potrebné informácie, tlačivá i zoznam potrebných príloh.
(15:33, D. Jeleňová)
Diskusia
Pridať komentár
Udalosti
25891
09:00 18.01.2019
Bardejov - Perla Horného ...
25894
09:00 18.01.2019
Tomáš Garrigue Masaryk v ...
26279
09:00 18.01.2019
Kniha roka PSK 2018
26277
09:00 18.01.2019
Umenie nás spája - výstava
26275
09:00 18.01.2019
Marija Hlavaty: Krasa mo ...
Všetky práva vyhradené | Akékoľvek publikovanie alebo šírenie správ, fotografií a dát uverejnených na portáli ahojbardejov.sk je bez predchádzajúceho súhlasu porušením autorského zákona.