Komunitná nadácia Bardejov opäť vyhlasuje výzvu na predkladanie malých projektov

745x
24. Apríl 2018
Komunitná nadácia Bardejov vyhlasuje výzvu na predkladanie malých projektov v troch grantových programoch
Správna rada Komunitnej nadácie Bardejov na svojom zasadnutí 17.4.2018 schválila nasledovné tri grantové programy zamerané na podporu komunitného života v meste:
 
1. Čistý Bardejov – I. kolo
Cieľom je podpora akýchkoľvek občianskych aktivít, zameraných na skvalitnenie životného prostredia v mieste bydliska, verejných priestranstiev a v okolí objektov organizácií. Žiadateľ môže získať grant do výšky 600 €, pričom prispieva min. 10% priamych finančných nákladov a 20% nefinančných nákladov z rozpočtu projektu.
 
2. Deti a mládež – I. kolo
Program je zameraný na aktívne a tvorivé využívanie voľného času detí a mládeže. Podporuje klubovú a krúžkovú činnosť, podnecovanie tvorivosti, prehlbovanie tolerancie a výchovy k demokratickým hodnotám. Maximálna výška grantu je 450 € a vlastné vklady žiadateľa predstavujú minimálne 15% rozpočtu projektu.
 
3. Seniori
Cieľom nového programu je podpora aktívneho starnutia ľudí na starobnom dôchodku a ich aktívneho zapájania sa do verejného života v oblastiach, ktoré prispejú k zlepšovaniu ich duševného a fyzického zdravia, napomôžu zlepšeniu dobrých medziľudských/ susedských vzťahov v rôznych častiach mesta, prispejú k medzigeneračnému dialógu v meste, odovzdávanie skúsenosti mladšej generácie, spoločné debaty s mladšou generáciou na spoločenské témy, vzájomné vzdelávanie sa a pod. Maximálna výška grantu je 350 €. Spolufinancovanie žiadateľom je minimálne vo výške 10% rozpočtu projektu.
 
Záujemcovia o granty z vyhlásených programov sa môžu o ne uchádzať prostredníctvom predkladania malých projektov vo všetkých troch programoch. Uzávierka predkladania projektov je 22. mája 2018 o 16:00 hod.
 
Podmienkou uchádzania sa o grant je konzultácia predkladaného projektu žiadateľa s pracovníkom nadácie. Doba realizácie podporených projektov je maximálne 5 mesiacov. Začiatok realizácie – od 31. mája 2018. Formulár žiadosti o grant a táto výzva sú prístupné na www.knbj.sk.
 
Žiadatelia môžu získať podrobnejšie grantové podmienky pre vyhlásené programy a konzultovať svoje zámery v kancelárii KNBJ (Radničné námestie 21,1.posch.,č.dverí 7) v pracovných dňoch od 9:00 do 16:00 hod.
(11:30, J Jarina)
 
Diskusia
Pridať komentár
Udalosti
27951
19:00 24.05.2019
Riflový majáles 2019
28006
09:00 25.05.2019
AFC Dance cup 2019
28338
13:00 26.05.2019
Deň detí v Bardejovských ...
28004
09:00 27.05.2019
Výstava grafických prác
28184
09:00 27.05.2019
Výstava maturitných prác ...
Všetky práva vyhradené | Akékoľvek publikovanie alebo šírenie správ, fotografií a dát uverejnených na portáli ahojbardejov.sk je bez predchádzajúceho súhlasu porušením autorského zákona.