Mladí Bardejovčania triedia odpad, nazreli aj do zberného dvora

847x
04. Máj 2018
Radšej raz vidieť ako stokrát počuť, alebo Deň Zeme žiakov 2.D
 
Dvadsiateho druhého apríla si pripomíname sviatok našej matky živiteľky – našej Zeme. V tomto čase sa akosi viac aktivizujeme v činnostiach súvisiacich s jej nápravou, pri ktorej realizácii sme už dávno minuli povestnú dvanástu.
 
Žiaci z intelektovo-nadanej triedy zo ZŠ na Komenského 23 v Bardejove preto v rámci svojich triednych možností už druhý rok poctivo separujú odpad a v rámci týždenníckych služieb koše pravidelne vynášajú do zberných nádob na triedenie. Aj keď tento proces je im už dôverne známy, ďalšia cesta vytriedeného odpadu ostáva už len v rovine abstrakcie.
 
A preto sme si ju priamo v Zbernom dvore EKOBARD a.s. skonkretizovali. Potvrdili sme si, že vyseparovaný odpad, ktorý denno-denne vynášame, cestuje prostredníctvom moderných smetiarskych áut a pri každom príchode ich v zbernom dvore pre evidenciu vážia (tak ako to urobili aj s nami).
 
Čo a kde? 
 
Ešte raz a dôsledne nám pán Miroslav Mačej potvrdil, že do žltých zberných nádob patria rôzne plastové obaly, modré nádoby sú miestom pre papier novinový a lepenkový tzv. kartón. Do zelených košov putuje sklo a červené koše predstavujú zberný priestor pre kovy resp. kovové a rôzne tetrapakové obaly.
 
Zdôraznil však potrebu tieto obaly pred vyseparovaním umyť. Prečo, to sme pochopili v hale na dotriedenie odpadu, ktorý nevykonáva žiaden stroj ani technika. Ručne, výrobok po výrobku, teda už len ich torzá, ich triedia zamestnanci na dotrieďovacej linke, pričom odpad ďalej rozdeľujú podľa záväzných kritérií. Po ich dôkladnom roztriedení sú tak pripravené na opätovnú výrobu resp. recykláciu.
 
Viac ako osem ton odpadu 
 
Čo však s komunálnym odpadom, ktorý sa zrecyklovať nedá? Vyváža sa na skládku odpadu v Hanušovciach nad Topľou, pričom za minulý rok bolo z nášho mesta vyvezených až 8100 ton odpadu! Možno aj vás tieto čísla ohromia natoľko, že si nájdete aspoň malý priestor a čas, odpad vo Vašej domácnosti roztriediť.
 
Dávate tak druhú šancu nielen odpadu, ale najmä našej Zemi. Ak aj vy ste svedkom či nebodaj aktérom „skrášľovania“ okolia smetných košov veľkobjemným odpadom, vedzte, že ho môžete kedykoľvek v rámci otváracích hodín priviezť priamo do zberného dvora EKOBARDU.
 
Aj tomu, že radšej raz vidieť ako stokrát počuť sa učia naši druháci. Teraz už poznajú cestu i význam šance, ktorú v triede každým dňom dávame rôznym obalom separáciou. Nesledujú konanie iných, začínajú od seba, v mikrosvete našej triedy. Pretože ak chceme zmeniť svet, začať musíme od seba.
(19:21, zskombj.sk, A. Tribusová)
Diskusia
Pridať komentár
Udalosti
28004
09:00 22.05.2019
Výstava grafických prác
28184
09:00 22.05.2019
Výstava maturitných prác ...
28004
09:00 23.05.2019
Výstava grafických prác
28184
09:00 23.05.2019
Výstava maturitných prác ...
28347
17:00 23.05.2019
Súvislosti histórie Bard ...
Všetky práva vyhradené | Akékoľvek publikovanie alebo šírenie správ, fotografií a dát uverejnených na portáli ahojbardejov.sk je bez predchádzajúceho súhlasu porušením autorského zákona.