Centrum sociálnych služieb má v ponuke mnoho služieb

1233x
27. Máj 2018
Tento článok vyšiel v novinách AHOJ BARDEJOVÍZIE 
V ponuke sú mnohé sociálne služby
Centrum sociálnych služieb sa nachádza na Wolkerovej ulici 
 
Mesto Bardejov služby seniorom poskytuje prostredníctvom Centra sociálnych služieb (CSS) nachádzajúceho sa na Wolkerovej ulici, ktoré vzniklo transformáciou v roku 2015.
 
K zariadeniu CSS patrí: Zariadenie pre seniorov na Wolkerovej ulici, Zariadenie pre seniorov na Toplianskej ulici, Denný stacionár (Toplianska ul.), Zariadenie opatrovateľskej služby (Wolkerova ul.), Nocľaháreň na Kacvinského ulici, Útulok (Kacvinského ul.), Jedáleň (Wolkerova ul.), Jedáleň (Toplianska ul.), Seniorcentrum, (Toplianska ul.), Den­né centrum (Toplianska ul.), Denné centrum v Bardejovskej Novej Vsi a Denné centrum v Dlhej Lúke.
 
„Mesto Bardejov poskytuje rôzne sociálne služby. Pobytové zariadenia sú dve – na Wolkerovej ulici a na Toplianskej ulici. Zariadenie opatrovateľskej služby sme zriadili preto, aby sme v prípade nevyhnutnosti nemuseli rozdeliť rodiny, keď jeden z manželov spĺňal podmienku prijatia do domova dôchodcov a druhý nie. V záujme toho, aby mohli byť spolu, sme toto zariadenie otvorili pred dvoma rokmi,“ prezradila vedúca oddelenia sociálneho, bytového a zdravotníctva Tatiana Fedáková.
 
Rozhodnutie o odkázanosti 
 
Do zariadenia pre seniorov môže byť prijatá osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, alebo osoba, ktorá poskytovanie sociálnej služby potrebuje z iných vážnych dôvodov. Podmienkou poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov a dennom stacionári je rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby, vydané obcou v mieste trvalého pobytu žiadateľa o sociálnu službu.
 
„V Zariadení opatrovateľskej služby môže byť klient s minimálnym stupňom odkázanosti číslo 3 a nesmie byť v dôchodkovom veku. Musí však byť odkázaný na sociálnu službu. Do zariadenia pre seniorov môžu ísť obyvatelia, ktorí majú minimálny stupeň odkázanosti číslo 4 a sú v dôchodkovom veku,“ vysvetľuje rozdiely T. Fedáková.
 
Kapacita viac ako 200 lôžok 
 
Zariadenie pre seniorov na Wolkerovej ulici má kapacitu 105 lôžok a zariadenie na Toplianskej ulici 96 miest. Zariadenie opatrovateľskej služby má momentálne štyri miesta, no radnica uvažuje o rozšírení tejto služby. Prijímatelia sociálnych služieb bývajú v jednolôžkových a dvojlôžkových izbách. Každá izba má svoje sociálne zariadenie. Prednedávnom sa menila výška úhrad za poskytované služby. Došlo k malým úpravám.
 
„Najmä v poplatkoch na Wolkerovej ulici za bývanie. Vzhľadom na to, že úhrada za ubytovanie nekorešpondovala s úrovňou bývania, pretože sú tam nadštandardné plochy bytových jednotiek a bolo potrebné spravodlivejšie nastaviť úhrady, najmä za bývanie. Výška úhrady je individuálna, pohybuje sa od 280 do 330 eur, podľa toho, aké služby sú poskytované,“ dodáva vedúca oddelenia.
(20:59, red)
 
Diskusia
Pridať komentár
Udalosti
28004
09:00 22.05.2019
Výstava grafických prác
28184
09:00 22.05.2019
Výstava maturitných prác ...
28004
09:00 23.05.2019
Výstava grafických prác
28184
09:00 23.05.2019
Výstava maturitných prác ...
28347
17:00 23.05.2019
Súvislosti histórie Bard ...
Všetky práva vyhradené | Akékoľvek publikovanie alebo šírenie správ, fotografií a dát uverejnených na portáli ahojbardejov.sk je bez predchádzajúceho súhlasu porušením autorského zákona.