Obchodná akadémia v Bardejove končí, prebieha petícia. Čo vravia obe riaditeľky?

4138x
28. Máj 2018
Poslanci schválili zrušenie školy
Poslanci PSK rokovali o zrušení strednej školy približne dve hodiny 
 
Poslanci Prešovského samosprávneho kraja na májovom zastupiteľstve schválili vyradenie Obchodnej akadémie na Komenského ulici v Bardejove zo siete stredných škôl k 31. augustu 2018. Dôvodom zrušenia je nízky počet žiakov.
 
Školu v súčasnosti navštevuje približne 100 študentov. Tento rok v škole maturuje 36 žiakov, záujem o štúdium na škole je nízky. V novom školskom roku tak na škole ostane už len približne 70 študentov. Zastupiteľstvo ďalej rozhodlo, že študijné odbory obchodná akadémia, ekonomické lýceum a daňové služby od 1. septembra prejdú pod Hotelovú akadémiu Jána Andraščíka.
 
Poslanci na zastupiteľstve najdlhšie rokovali práve o vyradení Obchodnej akadémie v Bardejove. Dvojhodinová rozprava priniesla búrlivú diskusiu. Zástupcovia ľudu napokon zrušenie schválili.
 
Podľa župana sa má štúdium skvalitniť Predseda PSK Milan Majerský k vylúčeniu Obchodnej akadémie povedal. „Poslanci majú vo svojich rukách zodpovednosť za všetky školy. Som presvedčený, že aj toto rozhodnutie má smerovať k tomu, aby bolo skvalitnené štúdium na tejto škole. Vždy som presadzoval zásadu, aby školy produkovali študentov pre trh práce, nie pre úrad práce. Aj toto rozhodnutie má smerovať k tomu, aby táto škola naďalej fungovala, tieto odbory aby naďalej fungovali. Samozrejme v inej budove, ale v kvalitnejších podmienkach.“
 
Vždy som presadzoval zásadu, aby školy produkovali študentov pre trh práce, nie pre úrad práce
 
„Každý, kto nejaký čas pôsobil v manažmente nejakej školy tak vie, že stredná škola pod sto žiakov je určená do krachu. Keď raz nemáme žiakov, ktorí by boli v tejto škole, tak nie je šanca, aby sa udržala. Preto si myslím, že táto škola v nových podmienkach bude lepšou školou,“ dodal M. Majerský, podľa ktorého v každom kraji musí dôjsť k racionalizácii škôl.
 
Primátor: Nemali sme dostatok času
 
Proti zrušeniu školy boli viacerí poslanci z Bardejova – Juraj Bochňa, Jozef Kmec i Boris Hanuščak. Posledný menovaný po rozhodnutí o zrušení Obchodnej akadémie uviedol.
 
„Myslím si, že som to zrozumiteľne povedal už aj na zastupiteľstve. Osobne som presvedčený, že možno rozumné a racionálne návrhy nedostali dostatok času, aby sme si povedali, čo s deťmi, čo s pedagógmi. Myslím si, že je to neštandardný postup, nekorektný a neslušný. O slušnosti sa nedá rozprávať len v médiách, ale treba sa podľa toho aj správať. Slušnosť meniť netreba, treba zmeniť neslušnosť.“
 
Obchodná akadémia končí. Čo bude s budovou, zatiaľ nikto nevie 
 
„Celý týždeň mám každý deň návštevy zamestnancov a študentov, ktorí nevedia, ako to dopadne a čo s nimi ďalej. Uznesenie, ktoré sme dostali, hovorilo len o zrušení školy. O ničom inom.“
 
Celý týždeň mám každý deň návštevy zamestnancov a študentov, ktorí nevedia, ako to dopadne a čo s nimi ďalej 
 
Odbory napokon pokryje Hotelová akadémia. Je to riešenie? „Áno, ale myslím si, že rušenie školy s 50 ročnou tradíciou si zaslúži viac času a viac komunikácie. Toto všetko by sa dosiahlo možno nie takou emotívnou formou. Nie je možné, aby poslanec zastupiteľstva PSK dostal návrh na zrušenie školy v teritóriu, kde je volený, týždeň pred rokovaním zastupiteľstva.“
 
Za schválenie boli bardejovskí poslanci Martin Šmilňák a Patrik Mihaľ. Práve M. Šmilňák počas diskusie predniesol viaceré racionálne argumenty, ktoré napokon zavážili.
 
Podraz na žiakov a učiteľov
 
Zrušenie školy bolo na zastupiteľstve prerokované bez zástupcov jednotlivých škôl. „Neboli sme o tom informovaní, prečítali sme si to na webovej stránke PSK, že komisia odporúča k 31. 8. 2018 schváliť návrh na vyradenie Obchodnej akadémie, Komenského 5, Bardejov zo siete škôl a školských zariadení a zaradenie študijných odborov obchodná akadémia, ekonomické lýceum a daňové služby do zoznamu odborov Hotelovej akadémie J. Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov,“ uviedla riaditeľka škola Irena Halecká.
 
Rada školy s týmto návrhom nesúhlasila. „Celú situáciu vnímame ako podraz na žiakov, rodičov a učiteľov Obchodnej akadémie, nakoľko toto rozhodnutie malo predchádzať predbežné jednanie so zástupcami jednotlivých škôl, rodičov a žiakov, prípadne aj Rady školy, ktoré by viedlo k lepšej a účelnejšej racionalizácii stredných škôl v Bardejove, napr. vytvorením spojenej školy s dvoma organizačnými zložkami, v ktorých by Obchodná akadémia Bardejov nestratila svoj názov a žiaci by mali možnosť ukončiť Obchodnú akadémiu vo svojom meste Bardejov, teda školu, na ktorú sa v 1. ročníku prihlásili.
 
Na adresu Komenského 5, Bardejov sme sa preťahovali v roku 2016, do opravy budovy sa investovali nemalé finančné prostriedky. Najlepším riešením racionalizácie stredných škôl vidíme so vznikom spojenej školy so SPŠ Bardejov, s ktorými sa nachádzame pod jednou strechou a nemuseli by sa znova vynakladať finančné prostriedky na sťahovanie a úpravu priestorov pre triedy Obchodnej akadémie v Hotelovej akadémii,“ znie vo vyhlásení školy.
 
Rada školy pri Obchodnej akadémii v Bardejove k vyradeniu Obchodnej akadémie, Komenského 5, Bardejov zo siete škôl a školských zariadení SR k 31.08.2018 prijala toto stanovisko: Rada školy pri Obchodnej akadémii v Bardejove v súlade § 17 ods. 2 písm. e) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov súhlasí s optimalizáciou škôl a školských zariadení v meste Bardejov za týchto podmienok:
 
Nesúhlasí s vyradením Obchodnej akadémie, Komenského 5, Bardejov zo siete škôl a školských zariadení k 31.08.2018.
 
Súhlasí so spojením Obchodnej akadémie, Komenského 5, Bardejov s Hotelovou akadémiou J. Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov v zmysle § 20 Zákona NR SR 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k 31.08.2018.
 
Odôvodnenie navrhovaného riešenia:
 
Spojením oboch škôl dôjde k rovnakému efektívnemu využívaniu finančných prostriedkov i priestorových kapacít škôl, ako by tomu bolo pri vyradení OA Bardejov zo siete škôl a školských zariadení a zaradením študijných odborov do zoznamu odborov Hotelovej akadémie v Bardejove. V prípade vyradenia Obchodnej akadémie v Bardejove väčšina žiakov školy spolu s rodičmi zvažuje o prestupe žiakov na inú Obchodnú akadémiu v Prešovskom, resp. Košickom kraji, čím nedosiahne cieľ efektívnejšie využiť finančné prostriedky, ako aj priestorové kapacity škôl (prepúšťanie pedagogických zamestnancov školy a nevyužité priestorové kapacity).
 
Hotelová akadémia má vytvorené výborné podmienky
 
Hotelová akadémia J. Andraščíka má momentálne 330 žiakov v šiestich odboroch (hotelová akadémia, manažment regionálneho cestovného ruchu, výživa a šport, medzinárodné obchodné vzťahy, čašník/servírka a kuchár) a okrem príspevkov z VÚC má aj vlastné príjmy. Riaditeľka školy Eva Čajková rozhodnutie poslancov okomentovala takto: 
 
„Škola po presťahovaní v roku 2008 prešla rozsiahlou rekonštrukciou a má nadštandardné priestorové a materiálne vybavenie. Okrem Centra odborného vzdelávania na škole máme 45 učební, z toho 25 odborných učební. Aj študentom v odboroch obchodná akadémia, ekonomické lýceum a daňové služby budú slúžiť napr. tri učebne informatiky, jazykové laboratórium, počítačová učebňa administratívy a korešpondencie a účtovníctva, multimediálna učebňa.“
 
Hotelová akadémia privíta študentov z Obchodnej akadémie vo svojich priestoroch začiatkom septembra 
 
V minulom roku škola rekonštruovala ďalšiu časť telocvične, čím zlepšuje podmienky pre všetkých študentov.
 
„Žiaci sa majú možnosť stravovať vo vynovenej jedálni. Zabezpečíme, aby v triedach v odboroch obchodná akadémia, ekonomické lýceum a daňové služby vyučovali učitelia Obchodnej akadémie. Dohodneme sa aj na zmene názvu školy tak, aby to vyhovovalo obidvom školám. Na škole pracuje 24 krúžkov. Verím, že študentov motivujeme pre ďalšie úspechy školy a to aj v rôznych súťažiach. Verím, že spojením Obchodnej akadémie a Hotelovej akadémie Jána Andraščíka v Bardejove sa zlepší kvalita vyučovania a zefektívni sa financovanie obidvoch škôl,“ uviedla riaditeľka školy.
 
Petíciu Za záchranu Obchodnej akadémie nájdete TU.
(20:53, red) 
Diskusia
Pridať komentár
Udalosti
28004
09:00 22.05.2019
Výstava grafických prác
28184
09:00 22.05.2019
Výstava maturitných prác ...
28004
09:00 23.05.2019
Výstava grafických prác
28184
09:00 23.05.2019
Výstava maturitných prác ...
28347
17:00 23.05.2019
Súvislosti histórie Bard ...
Všetky práva vyhradené | Akékoľvek publikovanie alebo šírenie správ, fotografií a dát uverejnených na portáli ahojbardejov.sk je bez predchádzajúceho súhlasu porušením autorského zákona.