Ocenili najlepších študentov a pedagógov

2631x
12. Jún 2018
Kraj po 10-ty raz udelil ocenenia za výsledky vo vzdelávaní
Ocenení pedagógovia
 
Prešovský samosprávny kraj udelil 40 plakiet pre najúspešnejších pedagógov a žiakov stredných škôl v pôsobnosti PSK. Stalo sa tak v utorok 12. júna na veľkej scéne Divadla Jonáša Záborského. Podujatie, ktoré bolo symbolickým poďakovaním sa za prácu a úspechy v školstve, sa konalo už po desiatykrát.
 
Spolu 20 pedagógov z celého kraja získalo plaketu Jána Ámosa Komenského – Sophista pro regione – učiteľ múdrosti pre región. Návrhy na ocenenie posielali riaditelia škôl, o laureátoch rozhodovali členovia Územnej školskej rady.
 
V tomto roku vyberali najlepších pedagógov spomedzi 45 návrhov. Medzi laureátmi sú učitelia z Prešova (5), Popradu (3), Bardejova (3), Humenného (3), Starej Ľubovne (3), Kežmarku, Svitu a Lipian. O ocenení študentov rozhodovala komisia zložená zo zástupcov odboru školstva PSK. Tá vyberala kandidátov na ocenenie spomedzi 41 návrhov. Plaketu Lux mentium – Svetlo poznania získalo 20 študentov z jedenástich okresov.
 
Traja laureáti sú zo Sniny, po dvoch zástupcov majú školy z Medzilaboriec, Starej Ľubovne, Prešova, Bardejova, Humenného a Lipian. Medzi ocenenými sú aj študenti z Vranova nad Topľou, Popradu, Svitu, Kežmarku a Svidníka.
 
Dve ocenenia 
 
Obe krajské ocenenia majú úzku súvislosť s regiónom. Ján Amos Komenský navštívil a krátko pôsobil aj v meste Prešov, čo dodnes pripomína pamätná tabuľa na evanjelickom kolégiu. Lux mentium je zase názov diela prešovského rodáka, významného filozofa a pedagóga Jána Bayera, ktorý stál pri premene mestskej školy na lýceum.
 
Na území kraja sa nachádza spolu 120 stredných škôl, na ktorých v dennom štúdiu študuje 32 357 žiakov. Z tohto počtu je v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja 76 stredných škôl, kde počet žiakov dosahuje 26 245.
 
Na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti krajskej samosprávy pracuje spolu 3 449 zamestnancov, z toho 2 437 pedagogických a 1 012 nepedagogických pracovníkov.
 
Ocenení študenti 
 
Ocenení pedagógovia – držitelia plakety Sophista pro regione za Bardejov: 
 
PhDr. Rozália Kusendová – pracuje ako učiteľka anglického a ruského jazyka na Gymnáziu Leonarda Stöckela v Bardejove. Venuje sa príprave žiakov na súťaže ako Ars Poetika, Jazykový kvet a Angličtinár roka, ktoré jej žiakom priniesli nielen ocenenia na okresných súťažiach, ale aj ocenenia na krajskej a celoslovenskej úrovni. Svoje vedomosti, skúsenosti a pedagogické zručnosti odovzdáva s láskou nielen svojim žiakom, ale aj kolegom, ktorým je príkladom.
 
Ing. Peter Simko – učiteľ na Strednej priemyselnej škole v Bardejove. Trvalými atribútmi jeho práce sú húževnatosť, nasadenie, skvelý prístup k študentom a životný optimizmus. Najväčšie úspechy dosiahol so svojimi žiakmi v prestížnej celoslovenskej súťaži IPM STUDENT AWARD v 3D modelovaní. Dlhoročná a cieľavedomá práca so žiakmi v študijných odboroch strojárstvo a technika a prevádzka dopravy sa pretavila aj do ich úspechov, a to 1. miesto v rámci Slovenska a dve 2. miesta v celoslovenských súťažiach. Vo svojom odbore je špecialistom a počas svojej praxe stále sleduje nové trendy.
 
RNDr. Eva Kurnátová, PhD. – riaditeľka na Spojenej škole v Bardejove. Škola pod jej vedením prešla zmenami, ktoré sa týkali nielen názvu školy, ale aj modernizácie priestorov, zlepšenia materiálno-technického vybavenia školy a premeny tradičnej školy na modernú. Pracovné úlohy vykonáva veľmi zodpovedne a precízne. Svoje vysoké odborné znalosti odovzdáva žiakom s plným nasadením a pedagogickým majstrovstvom. Vo vzťahu ku kolegom i žiakom je empatická a priateľská, no zároveň rešpektovaná autorita.
 
Ocenení žiaci – držitelia plakety Lux mentium za Bardejov:
 
Filip Gomboš – žiak 3. ročníka Gymnázia Leonarda Stöckela v Bardejove. Venuje sa najmä biológii, kde sa formou projektovej časti biologickej olympiády venuje problematike areálu rozšírenia a potravnej ponuke bobra vodného v povodí hornej Tople. S touto prácou sa na krajskom kole biologickej olympiády umiestnil na 2. mieste a v celoslovenskom kole získal bronzovú medailu. V súťaži AMAVET sa tím, ktorého bol členom umiestnil na 1. mieste a postúpil na celoslovenské kolo prezentácie študentských bádateľských projektov. Odtiaľ bol nominovaný na medzinárodnú prehliadku študentských vedeckých prác MILSET ESI v brazílskom meste Fotraleza, kde ako jediný účastník reprezentoval Slovensko.
 
Erika Dubňanská – je žiačka Strednej priemyselnej školy v Bardejove. Najväčší úspech dosiahla s prácou Vibračná brúska formou 3D modelu v programe CREO v prestížnej celoslovenskej súťaži IPM STUDENT AWARD, kde obsadila 2. miesto. V 16-ročnej histórii tejto súťaže je jedinou žiačkou, ktorá získala popredné umiestnenie. Významné úspech dosahuje aj v recitačných súťažiach Hviezdoslavov Kubín a Vansovej Lomnička. Školu reprezentuje aj ako členka družstva Červeného kríža, pracuje v redakčnej rade školského časopisu a je aj podpredsedníčkou žiackej školskej rady. Aktívne organizuje rôzne mimoškolské podujatia, ktoré aj moderuje.
(16:28, D. Jeleňová)
 
Diskusia
Pridať komentár
Udalosti
28004
09:00 22.05.2019
Výstava grafických prác
28184
09:00 22.05.2019
Výstava maturitných prác ...
28004
09:00 23.05.2019
Výstava grafických prác
28184
09:00 23.05.2019
Výstava maturitných prác ...
28347
17:00 23.05.2019
Súvislosti histórie Bard ...
Všetky práva vyhradené | Akékoľvek publikovanie alebo šírenie správ, fotografií a dát uverejnených na portáli ahojbardejov.sk je bez predchádzajúceho súhlasu porušením autorského zákona.