Moje korene – moji koriňa

786x
17. Jún 2018
Vyzdvihnúť menšinový jazyk 
Projekt vypracovali pracovníci okresnej knižnice 
 
Pracovníci Okresnej knižnice Dávida Gutgesela v Bardejove vypracovali projekt literárno-spoločenského podujatia, ktoré nazvali Moje korene – Moji koriňa. Tento projekt sa uskutočnil za finančnej podpory Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.
 
Jeho účelom bolo vyzdvihnúť menšinový jazyk, ktorým sa ešte rozpráva v okrese Bardejov, ale aj v mnohých častiach východného Slovenska. Do súťaže, ktorej vyhlásenie bolo 16.4.2018, sa mohli prihlásiť žiaci prvého a druhého stupňa základných škôl.
 
Žiaci si mohli vybrať akýkoľvek umelecký text, napr. rozprávku, bájku, povesť či príbeh a ten preložiť zo slovenského jazyka do jazyka národnostnej menšiny – rusínčiny.
 
Vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo v stredu 6. júna 2018 v priestoroch študovne okresnej knižnice. Z celkového počtu súťažiacich postúpilo do záverečného hodnotenia jedenásť detí zo základných škôl v Beloveži, Gaboltove a Malcove.
 
Deti písali text nie azbukou, ale latinkou, a tak museli vynaložiť námahu a použiť rusínske slová, ktoré vystihujú daný text. A to bolo obdivuhodné! Bolo vidieť pestrosť výrazov pre danú časť regiónu, v ktorom žijú. Zvíťazili všetci...
 
Na ukážku boli prečítané niektoré literárne práce a odovzdané vecné ceny a diplomy. Ďalšou časťou programu bola ukážka z literárnej tvorby sestier Márie a Eriky Kostových z Kurova, ktorým vyšla kniha Rozprávky na dobrú noc – Pripovidky na dobru nič v rusínskom jazyku.
 
Milým spestrením tohto stretnutia bolo vystúpenie folklórnej speváckej skupiny Bilovežanka s ich rusínskym slovom a rusínskymi pesničkami. Ženská spevácka skupina z Kurova nám predviedla originálne pásmo o živote na dedine v minulosti.
 
Súčasťou tohto podujatia je aj výstavka predmetov používaných v domácnosti kedysi, dobových fotografií, ručných prác a časti krojov prislúchajúce tomuto etniku. Výstavu doplňujú výtvarné práce žiakov z obce Beloveža, výstavka kníh z fondu okresnej knižnice o Rusínoch a literárne súťažné práce.
 
Poďakovanie patrí všetkým tým, ktorých sme oslovili, a oni veľmi ochotne nám pomohli pri príprave tohto podujatia. Učiteľom, ktorí sa venovali deťom, starostovi obce Beloveža Petrovi Mikulovi, starostke obce Kurov Márii Špirkovej, Mgr. Anne Marhulíkovej, Erike Kostovej, Jánovi Novákovi a hudobnému vydavateľstvu Video Rohaľ.
 
Podporovateľmi nášho podujatia boli členovia Rusínskej obrody v Bardejove. Veríme, že stretnutie s rusínskym jazykom, rusínskymi zvykmi a rusínskymi pesničkami bolo obohatením pekného popoludnia v knižnici. Zaželajme si, aby deti vedeli a nezabúdali, odkiaľ pochádzajú ich rodičia, dedkovia a babky, akým jazykom rozprávali, modlili sa a v akom prostredí žili.
(20:21, Ľ. Matuševská, foto: Z. Gregová) 
Diskusia
Pridať komentár
Udalosti
27952
09:00 22.07.2019
Denný futbalový kemp Ger ...
28786
09:00 22.07.2019
Lucia Chocholáčková: Far ...
29037
09:00 22.07.2019
Marián Kopko: Výber z tv ...
27952
09:00 23.07.2019
Denný futbalový kemp Ger ...
28786
09:00 23.07.2019
Lucia Chocholáčková: Far ...
Všetky práva vyhradené | Akékoľvek publikovanie alebo šírenie správ, fotografií a dát uverejnených na portáli ahojbardejov.sk je bez predchádzajúceho súhlasu porušením autorského zákona.