V okrese Bardejov sa budú opravovať cesty, nezabudlo sa ani na viaceré obce

3669x
22. Jún 2018
Kraj vyčlenil na regionálne cesty 12 miliónov eur
 
Prešovský samosprávny kraj má na opravy ciest, mostov a zosuvov v tomto roku k dispozícii približne 12 milión eur. V rámci akcií schválených Zastupiteľstvom PSK plánuje pritom zrekonštruovať 48 havarijných úsekov v dĺžke približne 60 kilometrov. Krajská samospráva akcie financuje z vlastných zdrojov a úverov z Európskej investičnej banky.
 
Finančné prostriedky pre jednotlivé okresy boli rozdelené adekvátne podľa podielu spravovanej dĺžky ciest a úsekov, ktoré sú najkritickejšie.
 
„Zo zdrojov Prešovského samosprávneho kraja sme vyčlenili na rekonštrukcie približne 12 miliónov eur, čo pokryje najnutnejšie, z nášho pohľadu aj najproblematickejšie cestné úseky v kraji. Samozrejme, že to nestačí a preto musíme hľadať aj iné zdroje financovania hlavne z európskych štrukturálnych fondov,“ uviedol predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.
 
Ako dodal, Prešovský samosprávny kraj v rámci spravovanej siete komunikácií II. a III. tried s dĺžkou 2 445 kilometrov eviduje viac než 750 kilometrov ciest v tzv. 4. a 5. stupni, teda v nevyhovujúcom a havarijnom stave, čo je takmer 31 % celkovej dĺžky.
 
„Aktuálnymi investičnými akciami sa z tejto výmery opraví 48 havarijných úsekov v celkovej dĺžke viac ako 60 kilometrov,“ povedal predseda PSK.
 
Hlavne Bardejov 
 
Hodnotiacim kritériom bol pritom predovšetkým stavebno-technický stav vozovky, zohľadnenie triedy komunikácie, intenzity dopravy a jej významu pre dopravnú obslužnosť územia. Financie vyčlenené krajskou samosprávou smerujú prioritne na opravu ciest, zahŕňajú však aj prípravy projektových dokumentácií na budúce projekty, realizáciu viacerých mostov, bodových chýb na cestných komunikáciách a sanáciu zosuvov.
 
„S realizáciou niektorých investičných akcií na odstránenie nevyhovujúcich a havarijných stavov úsekov ciest po ukončení procesu verejného obstarávania sme už začali v týchto dňoch. Ide predovšetkým o oblasti Bardejov, Stará Ľubovňa a Vranov nad Topľou. Súčasne pracujeme aj na nevyhnutných rekonštrukciách mostných objektov a sanáciách zosuvov, ktoré boli stavebne začaté v uplynulom roku,“ informoval Peter Kočiško, riaditeľ Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK).
 
Mostný objekt 
 
Konkrétne ide o úseky cesty v obci Fintice, mosty v Komárove, Prituľanoch a Podolínci. „Z nových akcií finančne náročné budú aj výstavba nového mosta v obci Krušinec, rekonštrukcie mostných objektov v Litmanovej a Bardejove. V pláne je aj sanácia viacerých zosuvov na cestách Klenová - Ubľa, Detrík – M. Domaša, Kokošovce – Sigord a Gregorovce – Terňa,“ dodal riaditeľ.
 
S rekonštrukciami havarijných úsekov súčasne prebieha aj modernizácia ciest cez operačné programy Európskej únie. V rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A boli úspešne finalizované tri projekty v slovensko- poľskom pohraničí v okresoch Prešov, Bardejov, Snina, Medzilaborce v hodnote viac ako 7,6 mil. eur.
 
Pred realizáciou sú ďalšie dve veľké stavby – Zlepšenie dopravného napojenia okresov Jaslo – Bardejov- Svidník na TEN- T koridor za takmer 2,5 mil. eur a Modernizácia cestného napojenia Pieninských národných parkov (2. etapa) za viac ako 3,5 mil. eur.
 
Ďalšie financie kraj získal z Integrovaného operačného programu. V procese verejného obstarávania je aktuálne päť projektov modernizácie ciest za približne 20 miliónov eur.
 
Rekonštrukcie havarijných úsekov ciest v roku 2018 v okrese Bardejov: Rekonštrukcia úseku cesty III/3508 obec Koprivnica časť Dubie, Rekonštrukcia cesty III/3482 Hrabské, III/3497 Kružľov – obec, III/3467 Chmeľov – obec, III/3520 Nižná Polianka – Ondavka, III/3507 Mihaľov, III/3485 Sveržov
15:58, D. Jeleňová)
 
Juraj
23.06.2018 06:05
Hažlín- Ortutová
Kedy sa dokončí oprava cesty medzi Hažlínom a Ortuťovou ?
František
22.06.2018 21:45
otázka času
Iba by ma zaujímalo, kedy sa opravia tieto cesty a či sa vôbec opravia aspoň aby vydržali jeden rok
Pridať komentár
Udalosti
26279
09:00 17.02.2019
Kniha roka PSK 2018
26819
09:00 17.02.2019
Život na Zakarpatsku - v ...
26279
09:00 18.02.2019
Kniha roka PSK 2018
26431
09:00 18.02.2019
Matúš Barút: Hľadanie - ...
26819
09:00 18.02.2019
Život na Zakarpatsku - v ...
Všetky práva vyhradené | Akékoľvek publikovanie alebo šírenie správ, fotografií a dát uverejnených na portáli ahojbardejov.sk je bez predchádzajúceho súhlasu porušením autorského zákona.