Od dnes ak nafúkate, zaplatíte menej. Potešia sa hlavne cyklisti

1404x
01. Júl 2018
Novinky v Sadzobníku pokút, za 33 priestupkov zaplatíte od nedele menej
Za alkohol v krvi zaplatia menej aj cyklisti
 
Polícia po dôkladnej analýze, vyhodnotení a posúdení priestupkov menej závažného charakteru, pristúpila k zníženiu niektorých pokút. Sadzobník pokút je interným predpisom, slúži pre potreby príslušníkov Policajného zboru a v otázkach ukladania sankcií podľa zákona o priestupkoch má odporúčací charakter. V prípade závažnejšieho konania v konkrétnych prípadoch sa bude postupovať v medziach zákona o priestupkoch ako doposiaľ.
 
Za päť mesiacov tohto roka evidujeme 5247 dopravných nehôd, pri ktorých zomrelo 81 osôb, ťažko sa zranilo 419 a ľahko 2065 osôb. Hlavnými príčinami nehôd naďalej zostáva porušenie povinnosti vodiča (2347 DN), nedovolená rýchlosť jazdy (757 DN) a nesprávna jazda cez križovatku (306 DN).
 
Vo väčšine prípadov, v ktorých došlo k zmene, sme určili hranicu od najnižšej možnej pokuty až po najvyššiu. Zmeny v sadzobníku pokút nastanú v niektorých ustanoveniach, uvádzame niektoré z nich:
 
§ 4 Povinnosti vodiča
ods. 1
písm. a) Použitie vozidla na jazdu, ktoré nemožno prevádzkovať v cestnej premávke: 30-50 € (predtým 50 €)
písm. b) Vedenie vozidla bez platných dokladov predpísaných zákonom: 10-30 € (predtým 30 €)
 
ods. 2
písm. c, d) Vedenie nemotorového vozidla pod vplyvom alkoholu, pri zistení hodnoty menej ako 0,48 mg etanolu na liter vydýchnutého vzduchu: 20 € (predtým 30-50 €)
písm. l) Náhle zníženie rýchlosti jazdy alebo náhle zastavenie, ak to nevyžaduje bezpečnosť cestnej premávky: 30-50 € (predtým 50 €)
 
písm. n) 1. Používanie hanlivých gest voči ostatným účastníkom cestnej premávky: 30-50€ (predtým 50 €)
               2. Vyhadzovanie predmetov z vozidla a obťažovanie ostatných účastníkov cestnej premávky a iných osôb najmä nadmerným hlukom, prachom, znečisťovaním ovzdušia, rozstrekovaním kaluží, blata alebo zbytočným ponechaním motora stojaceho vozidla v chode: 10-30 € (predtým 20-40 €)
 
§ 5 Povinnosti niektorých vodičov a spolujazdcov
ods. 1 Jazda na motocykli bez okuliarov alebo ochranného štítu: 10-30 € (predtým 30 €)
ods. 2 Jedenie, pitie alebo fajčenie počas jazdy na malom motocykli, motocykli, motorovej trojkolke či štvorkolke: 20-40 € (predtým 30-50 €)
 
V niektorých prípadoch sme pristúpili k zmene, kde priestupky s pôvodnou sankciou 100 eur, bude po novom riešiť správny orgán. Týka sa to pokút ukladaných v blokovom konaní za priestupky podľa § 25 a 26 zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí:
 
§ 25
ods.3 písm. c) Zúčastnenie sa na verejnom športovom podujatí alebo pokus o zúčastnenie sa na verejnom športovom podujatí, napriek zákazu účasti na verejnom športovom podujatí uložením obmedzujúceho opatrenia spočívajúceho v zákaze účasti na verejných podujatiach, predbežného opatrenia podľa § 27 ods. 2 zákona č. 1/2014 Z. z. alebo primeraného obmedzenia spočívajúceho v zákaze účasti na verejných športových podujatiach podľa osobitného predpisu 1): Správny orgán (predtým 100 €)
 
§ 26 Priestupky diváckeho násilia
ods.1) písm. c) Porušenie zákazu podľa § 16 písm. g) zákona č. 1/2014 Z. z. spáchaného na verejnom športovom podujatí s osobitným režimom alebo na rizikovom verejnom športovom podujatí v lehote do jedného roka odo dňa: Správny orgán (predtým 100 €)
 
ods.1) písm. d) Porušenie zákazu podľa § 16 písm. i) zákona č. 1/2014 Z. z. spáchaného na verejnom športovom podujatí s osobitným režimom alebo na rizikovom verejnom športovom podujatí v lehote do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o postihu za obdobný priestupok: Správny orgán (predtým 100 €)
 
ods.1) písm. e) Porušenie zákazu podľa § 16 písm. j) zákona č. 1/2014 Z. z. spáchaného na verejnom športovom podujatí s osobitným režimom alebo na rizikovom verejnom športovom podujatí v lehote do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o postihu za obdobný priestupok: Správny orgán (predtým 100 €)
 
Napriek snahe polície preventívne pôsobiť a apelovať na vodičov, prax ukazuje, že vodiči majú ešte stále ťažkú nohu na plyne. Za päť mesiacov tohto roka porušilo zákon viac ako 100 tisíc vodičov, preto sankcie za priestupky pri prekročení najvyšších dovolených rýchlosti ostávajú nemenné, v blokovom konaní na mieste je to až do výšky 800 eur.
 
Veríme, že takýto ústretový krok polície, a to zníženie pokút v odporúčacom predpise, nebude mať vplyv na bezpečnosť a plynulosť v cestnej premávke.
(20:09, krpz, foto: ilustračné)
 
Diskusia
Pridať komentár
Udalosti
27951
19:00 24.05.2019
Riflový majáles 2019
28006
09:00 25.05.2019
AFC Dance cup 2019
28338
13:00 26.05.2019
Deň detí v Bardejovských ...
28004
09:00 27.05.2019
Výstava grafických prác
28184
09:00 27.05.2019
Výstava maturitných prác ...
Všetky práva vyhradené | Akékoľvek publikovanie alebo šírenie správ, fotografií a dát uverejnených na portáli ahojbardejov.sk je bez predchádzajúceho súhlasu porušením autorského zákona.