Nový cyklochodník k Mníchovskému potoku

1929x
01. Júl 2018

Tento článok vyšiel v novinách AHOJ BARDEJOVÍZIE 

Po novom cyklochodníku sa previezol aj primátor Bardejova
Videoreportáž
 
V Bardejove pribudli nové kilometre cyklistických chodníkov. Na Štefánikovej uli­ci pri Spojenej škole slávnostne prestrihli pásku chodníka vedúceho od Mokrolužského mostu až po križovatku na Mníchovský po­tok. Odtiaľ až na Floriho chatu pokračuje nová asfaltová cesta.
 
“Táto časť bude spájať Slovensko, okresy Slovenska, s poľskou stranou, ktorý je tuším viac ako 200 kilometrový a jedna časť na našej strane je hotová. Som veľmi rád, že vďaka nášmu mestskému podniku Mestské lesy sa podarilo zrekonštruovať aj niekoľko kilometrov cesty k Floriho chate. Vytvárame významný priestor pre cykloturistiku a pre oddychové aktivity obyvateľov nášho mesta,“ uviedol primátor Bardejova Boris Hanuščak.
 
Zhotoviteľom cyklochodníka z asfaltového betónu s dĺžkou 1,17 kilometre a šírkou 3 metre je spoločnosť EUROVIA SK. Celkové náklady na vybudovanie sa vyšplhali na viac ako 600 tisíc eur. Nový cyklochodník si vyskúšal na elektro­bicykli aj primátor Bardejova. Samospráva mesta aj týmto chodníkom chce prispieť ku väčšiemu využívaniu bicyklov v meste Bardejov.
 
„Myslím si, že v dnešnej rýchlej dobe, dobe motorizácie, musíme ďalej intenzívne pra­covať na tom, aby sme ľuďom ponúkli aj inú možnosť prepravy či do zamestnania, či na nákup či za hrami, ako je štvorkolesový tátoš. Chcem pri tejto príležitosti poďakovať všet­kým, ktorí akýmkoľvek slušným spôsobom prispeli k dobrej kvalite a odovzdaniu tohto diela,“ pokračoval Hanuščak.
 
Súčasťou cyklochodníka je verejné osvetlenie, lávka cez potok, kanalizácia, dopravné znače­nie a ďalšie úpravy. V Bardejove by mali pribudnúť ďalšie kilome­tre nových ciest pre cyklistov.
 
„Samospráva má spracovanú koncepciu roz­voja cykloturistiky v meste Bardejov. V pr­vom kole chceme zokruhovať celú trať cez Mníchovský potok do Bardejovských Kúpeľov a až ku benzínovej pumpe ku bývalému pod­niku Jas. Je to nesmierne náročný proces, náročný proces na vysporiadanie, nesmierne finančne náročný. Len na vysporiadanie časti smerom do Barde­jovských Kúpeľov od bývalého podniku Jas nám treba okolo 500 000 eur. Určite toľko bude treba v teréne aj na výstavbu, ale sme veľmi radi, že sú takto aj orientované mnohé granty, takže budeme využívať všetky príleži­tosti na to, aby toto nebol ojedinelý výkrik a sme pokračovali plnou parou vpred,“ dodal primátor Bardejova.
(20:47, Z. Šinaľová)
 
Diskusia
Pridať komentár
Udalosti
26279
09:00 17.02.2019
Kniha roka PSK 2018
26819
09:00 17.02.2019
Život na Zakarpatsku - v ...
26279
09:00 18.02.2019
Kniha roka PSK 2018
26431
09:00 18.02.2019
Matúš Barút: Hľadanie - ...
26819
09:00 18.02.2019
Život na Zakarpatsku - v ...
Všetky práva vyhradené | Akékoľvek publikovanie alebo šírenie správ, fotografií a dát uverejnených na portáli ahojbardejov.sk je bez predchádzajúceho súhlasu porušením autorského zákona.