Koniec ťažiarov v Zborove?

1037x
08. Júl 2018
Poslanci podporili obyvateľov 
Obyvatelia Zborova si pozreli film 
 
V sobotu 23. júna, teda niekoľko dní pred rokovaním Obecného zastupiteľstva v Zborove, kde jedným z bodov programu bolo aj prerokovanie Petície za nesúhlas s prieskumným územím "SVIDNÍK - ropa a horľavý zemný plyn", bol v sále kultúrneho domu v Zborove premietnutý film GASLAND – ZEM PLYNU.
 
Film hovorí o možných následkoch ťažby plynu a o hrozbe, ktorú táto činnosť predstavuje pre zdravie, napr. v podobe znečistenia vôd, ovzdušia... Veľmi aktuálna téma, vzhľadom k plánovanému prieskumnému vrtu v obci Zborov, za účelom ťažby plynu.
 
Poslanci boli prekvapení 
 
Petícia za nesúhlas s prieskumným územím Svidník bola prerokovaná na Obecnom zastupiteľstve obce Zborov dňa 28. júna 2018. Už pred začiatkom rokovania sa pred Obecným úradom zhromaždili ľudia a čakali na príchod poslancov. Tváre niektorých prichádzajúcich poslancov vyjadrovali prekvapenie... Ale takto to má v demokracii byť: Sú to naši volení zástupcovia, tak máme plné a legitímne právo na kontrolu ich práce a rozhodovania.
 
Samotné zastupiteľstvo sa nieslo v pokojnom duchu. Zo zasadnutia bol zhotovený audiovizuálny záznam. Vzhľadom na účasť ľudí na zastupiteľstve, bol bod programu týkajúci sa petície, prerokovaný medzi prvými. Najprv bol prečítaný text podania petície, následne bolo prečítané negatívne stanovisko ZO Slovenského zväzu včelárov k prieskumnému územiu a podnet Bardejovských Kúpeľov, a. s. na zrušenie rozhodnutia MŽP č. 7677/2006-6.2 zo dňa 18.7.2006 o prieskumnom území „Svidník – ropa a horľavý zemný plyn“, ktorý bol adresovaný priamo ministrovi životného prostredia Lászlovi Sólymosovi.
 
Neústavná petícia? 
 
Perličkou bolo vyjadrenie právneho zástupcu spoločnosti Alpine Oil & Gas, s. r. o. k petícii. Z neho sme sa dozvedeli, že petícia je protiústavná... Keď je rozhodnutie obyvateľov vo veci, ktorá sa ich bytostne dotýka, protiústavné, potom je ťažké hovoriť o základných ľudských právach.
 
Nasledovala rozprava, v ktorej sa k petícii najprv vyjadrovali samotní poslanci. Všetci vyjadrili súhlas a podporu petícii. Neskôr svoje názory prezentovali niektorí z prítomných občanov. Nasledovalo hlasovanie k petícii. Petícia bola jednohlasne podporená všetkými prítomnými poslancami.
 
Text uznesení k petícii je nasledovný: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: Petíciu občanov za nesúhlas s prieskumným územím „Svidník – ropa a horľavý zemný plyn“ a podporuje jej znenie v plnom rozsahu.
 
List ZO Slovenského zväzu včelárov – vyhlásenie chovateľov včiel k prieskumnému územiu „Svidník – ropa a horľavý zemný plyn“.
 
List Bardejovských Kúpeľov, a. s. Bardejovské Kúpele adresovaný Ministerstvu životného prostredia SR ako podnet na zrušenie rozhodnutia MŽP č. 7677/2006-6.2 zo dňa 18.7.2006 o prieskumnom území „Svidník – ropa a horľavý zemný plyn“ daný na vedomie obci Zborov v súvislosti s pripravovaným prieskumným vrtom v katastri obce
 
List právneho zástupcu spoločnosti Alpine Oil & Gas, s. r. o. vo veci vyjadrenia sa k petícii občanov Zborova, ktorý bol doručený dňa 26.6.2018
 
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí: S prieskumným územím „Svidník – ropa a horľavý zemný plyn“, ako aj so všetkými geologickými a prieskumnými prácami v prieskumnom území a s nimi súvisiacimi činnosťami, ktoré zasahujú do životného prostredia obyvateľov obce Zborov alebo toto životné prostredie negatívne ovplyvňujú realizovaním prieskumného vrtu v prieskumnom území „Svidník – ropa a horľavý zemný plyn“
 
Sme radi, že aj volení zástupcovia občanov – poslanci, pochopili vážnosť situácie, pridali sa na stranu väčšiny obyvateľov obce a nedovolili devastovať životné prostredie v obci a jej okolí.
 
Je potrebné ochrániť náš „spoločný domov“, aby aj naše deti mali možnosť a príležitosť na zdravý život.
(17:11, KK, foto: facebook Zborov Online) 
Diskusia
Pridať komentár
Udalosti
28006
09:00 25.05.2019
AFC Dance cup 2019
28338
13:00 26.05.2019
Deň detí v Bardejovských ...
28004
09:00 27.05.2019
Výstava grafických prác
28184
09:00 27.05.2019
Výstava maturitných prác ...
28424
17:00 27.05.2019
Večer s turistikou - Madeira
Všetky práva vyhradené | Akékoľvek publikovanie alebo šírenie správ, fotografií a dát uverejnených na portáli ahojbardejov.sk je bez predchádzajúceho súhlasu porušením autorského zákona.