Jesenné upratovanie - harmonogram poskytovania veľkoobjemových kontajnerov

1404x
13. September 2018
Umiestnenie veľkoobjemových kontajnerov 
Rozpis umiestnenia kontajnerov 
 
Mestský úrad Bardejov prostredníctvom poverenej spoločnosti EKOBARD, a.s., Štefánikova 3751 - tel. 0910 809 868 vychádza v ústrety občanom Mesta Bardejov a jeho priľahlých častí poskytnutím veľkoobjemových kontajnerov pre uloženie objemného odpadu. Veľkoobjemové kontajnery budú umiestnené na vopred určené miesto od pondelka do piatku v časových intervaloch od 12:00 – 7:00 hod. nasledujúceho dňa podľa vypracovaného harmonogramu.
 
Zároveň žiadame občanov, aby dodržiavali tieto zásady:
a) Nadrozmerný veľkoobjemový odpad (rôzne obaly, starý nábytok a pod.) rozmerovo zmenšili, aby kontajner bol čo najlepšie kapacitne využitý
b) Do kontajnerov je zakázané vhadzovať:
- nebezpečný odpad (akumulátory, kompresory z chladničiek, svietidlá, farby, oleje, riedidlá a pod.),
- biologicky rozložiteľný odpad (kuchynský odpad, odpad zo záhrad, liste, konáre a pod.),
- drobný stavebný odpad (stavebnú suť).
 
Záberový rajón: ulica, obytný blok - miesto uloženia kontajnera
 
I.sídlisko Obrancov mieru
 
- 13.9.2018 -
Komenského - parkovisko pri K2
Ťačevská - parkovisko pri K5
 
- 14.9.2018 -
Komenského - parkovisko pri D4
Komenského - parkovisko pri MŠ
 
- 17.9.2018 -
Komenského - parkovisko pri A8
Komenského - parkovisko pri A10
 
- 18.9.2018 -
Ťačevská - parkovisko pri bloku B
Bezručova - parkovisko pri bloku D6
 
- 19.9.2018 -
Ťačevská - parkovisko pri bloku K10
Sázavského - parkovisko pri bloku I2
 
- 20.9.2018 -
Wolkerova - parkovisko pri bloku G2
Gorlická - malé parkovisko pri OD AB
 
- 21.9.2018 -
Moyzesova - parkovisko pri bloku E4
Gorkého - parkovisko pri tržnici AB
 
- 24.9.2018 -
Gorkého - parkovisko pri bloku A1
Jirásková - parkovisko pri Gymnáziu
 
- 25.9.2018 -
Partizánska - parkovisko pri bloku H1
Partizánska - parkovisko pri bloku B4
 
- 26.9.2018 -
Partizánska - parkovisko pri bloku B6
 
II. sídlisko Za rajom
 
- 26.9.2018 -
Fučíkova - parkovisko pri hotely Artin
 
- 27.9.2018 -
Přerovská - pri Evanjelickom cintoríne
Dlhý rad - parkovisko pri bloku A1
 
- 28.9.2018 -
Dlhý rad - parkovisko pri bloku B2
Slovenská - parkovisko pri kotolni 07
 
-1.10.2018 -
Nový sad - parkovisko
 
III. sídlisko Družba
 
- 1.10.2018 -
Pod Papierňou - parkovisko pri bloku A3
 
- 2.10.2018 -
Pod Papierňou - parkovisko pri bloku C2
Pod Papierňou - parkovisko pri bloku A5
 
- 3.10.2018 -
Pod Papierňou - parkovisko pri bloku B2
J. Bottu - mestská komunikácia
 
- 4.10.2018 -
Štefánikova - parkovisko pred futbalovým štadiónom
Štefánikova - parkovisko pred objektom Cactus
 
IV. sídlisko Vinbarg
 
- 5.10.2018 -
J. Grešáka - parkovisko pri bloku B15
L. Svobodu - parkovisko pri VII. ZŠ
 
- 8.10.2018 -
L. Svobodu - parkovisko pri bloku B4
L. Novomeského - parkovisko pri bloku B1
 
- 9.10.2018 -
J. Švermu - parkovisko pri kotolni
A. Svianteka - parkovisko pri bloku A3
 
V. Rodinné domy Bardejov - IBV
 
- 10.10.2018 -
Pod Vinbargom - parkovisko pri V. ZŠ
sv. Jakuba - parkovisko pri NsP - veľké
 
- 11.10.2018 -
Ťačevská - parkovisko pri NsP - malé
Gróner - pred železničným priecestím
 
- 12.10.2018 -
Pod Šibeňou horou - pri obchode ABM
Pod Lipkou - voľná plocha pri moste
 
- 15.10.2018 -
Postajok - voľná plocha pri železničnom prejazde
Stöcklova - parkovisko
 
- 16.10.2018 -
Hviezdoslavova - parkovisko
Kukorelliho ul.- voľná plocha na konci ulice
 
- 17.10.2018 -
Bernolákova - mestská komunikácia pri ihrisku
Ľ.Štúra - na konci ulice
 
- 18.10.2018 -
Ľ. Štúra - parkovisko pri hostinci
Tehelná - MsK pri rodinnom dome č.75
 
- 19.10.2018 -
Pri Štepnici - pri rodinných domoch
Mičková ul. - voľná plocha pri záhradkárstve
 
- 22.10. 2018 -
Bardejovská Zábava - parkovisko pri obchode
Poštárka / IBV - pri zastávke MHD
 
- 23.10.2018 -
Poštárka / sídlisko - ľavá strana
Poštárka / sídlisko - pravá strana
 
- 24.10.2018 -
Poštárka / bývalá konečná zastávka MHD
 
VI. Bardejovská Nová Ves
 
- 24.10.2018 -
 Nová ul. - voľná plocha pri MSK
 
- 25.10.2018 -
Nám. L.Berku - parkovisko pri nákupnom stredisku
Giraltovská - parkovisko
 
- 26.10.2018 -
Pri štadióne - na mestskej komunikácií
Pálenica - na mestskej komunikácií pri lávke
 
VII. Dlhá Lúka
 
- 29.10.2018 -
Dlhá - parkovisko pri nákupnom stredisku
Minerálna - parkovisko pri prameni minerálnej vody
 
- 30.10.2018 -
Kamenec - pri moste
 
VIII. Bardejovské Kúpele
 
- 30.10.2018 -
Bardejovské Kúpele - parkovisko pri obytných blokoch
 
IX. Mihaľov
 
- 31.10.2018 -
Mihaľov - pri cintoríne
Mihaľov - pri zastávke MHD (futbalové ihrisko)
(18:40, bardejov.sk) 
 
Diskusia
Pridať komentár
Udalosti
27443
09:00 22.04.2019
Matej Bělunek: Minulosť ...
27675
09:00 22.04.2019
200. výročie založenia P ...
27443
09:00 23.04.2019
Matej Bělunek: Minulosť ...
27523
09:00 23.04.2019
Volejbalový turnaj o tro ...
27675
09:00 23.04.2019
200. výročie založenia P ...
Všetky práva vyhradené | Akékoľvek publikovanie alebo šírenie správ, fotografií a dát uverejnených na portáli ahojbardejov.sk je bez predchádzajúceho súhlasu porušením autorského zákona.