Unikát: V Bardejove dostávajú príležitosť mladí

1783x
06. Január 2019
Mladí sa angažujú vo verejnom živote 
Mestský mládežnícky parlament v Bardejove 
 
Na prvom riadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva v Bardejove prebiehala voľba do komisií mestského zastupiteľstva. Okrem predsedov komisií boli volení aj poslanci a neposlanci a takisto aj sekretári.
 
Zaujímavým úkazom je aj schválenie až šiestich členov – neposlancov – z radu Mestského mládežníckeho parlamentu – Mladý Bardejov.
 
Tí podali celkovo osem návrhov do jednotlivých komisií a schválených bolo až šesť miest, čo viacerých prekvapilo. Veď nie nadarmo sa hovorí, že o tom, na akej úrovni je spoločnosť, ukazuje najmä podiel občanov na spravovaní vecí verejných. Ku konsenzu medzi poslancami nedošlo len v dvoch prípadoch, čo sa podľa slov predsedu mládežníckeho parlamentu dá považovať za ohromný úspech.
 
Ku každému návrhu bola priložená aj agenda, teda ciele, ktoré mládežníci plánujú dosiahnuť. Bardejov nie je prvé mesto, ktoré má zastúpenie mládežníckeho parlamentu v komisiách, ale je prvým mestom, ktoré má mladých až v šiestich komisiách.
 
Podľa podpredsedníčky mládežníckeho parlamentu Tamary Valíčekovej, cieľom mládežníckeho parlamentu je ďalej tento pozitívny príklad šíriť aj do ďalších miest na Slovensku a ako ďalej dodáva, Bardejov už teraz udáva trend v práci s mládežou.
 
Pozrite si fotogalériu:
 
Podľa Jakuba Boruva, predsedu mládežníckeho parlamentu, ide aj o napĺňanie plánu na rok 2018, ktorý predložili ešte začiatkom minulého roka a k úspechu prispelo aj nedávne verejné diskusné podujatie mladých, na ktoré boli pozvaní všetci poslanci Mestského zastupiteľstva v Bardejove.
 
Nie jeden, ale dvaja členovia
 
Na zasadnutiach jednotlivých komisií nebude prítomný iba jeden zástupca mladých, ale hneď dvaja. Ide o systém, kedy pri odchode za štúdiom do zahraničia preberie agendu prísediaci. Inšpiráciou bol aj mládežnícky parlament v Anglicku, kde podobný systém funguje už niekoľko rokov.
 
Ako?
Uvedomujeme si, že žiaci stredných škôl zväčša opúšťajú mesto kvôli vyššiemu vzdelaniu. Ide o proces, ktorý nemôžeme nijako zmeniť, no môžeme naň reagovať systémom členov komisií. Každý člen komisie má svojho prísediaceho, ktorý je prizvaný na rokovania komisie. Svojou pravidelnou účasťou zabezpečuje, že v prípade odchodu člena komisie môže pokračovať v agende mládežníckeho parlamentu bez komplikácií, a preto je vždy prísediaci mladší ako člen komisie, Výnimkou je komisia školstva, telesnej kultúry a školstva, kde plynulé presadzovanie agendy zabezpečuje predseda mládežníckeho parlamentu.
 
Prečo?
Jedným z hlavných cieľov mládežníckeho parlamentu je dlhodobo podporovať participáciu mládeže na chode mesta. Veríme, že hlas mladých by mal byť vypočutý v každej samospráve a žiaci by si mali vytvárať návyk pre občiansku participáciu a demokratické hodnoty. Členstvom v komisiách sa začne jedna nová etapa občianskej spoločnosti v našom meste, ale zároveň veríme, že každá komisia bude efektívnejšie pracovať aj v prospech mladých. Podobný osvedčený model funguje aj v Anglicku. Mládežnícke parlamenty majú svojho zástupcu v školskej komisii vo viacerých mestách Slovenska, my ideme už o krok ďalej!
 
Zastupovať mladých ľudí
 
„Základným poslaním mestského mládežníckeho parlamentu je zastupovať mladých ľudí a ich záujmy. V komisiách môžeme priamo zastávať hlas mladých. Využívať chceme najmä naše vlastné prieskumy medzi mladými a občanmi mesta. Veľmi sa mi páči odvaha a odhodlanie novozvolených mladých členov komisií mestského zastupiteľstva a verím, že sa im bude dariť. Ako predseda si zároveň uvedomujem zodpovednosť, ktorú máme nielen voči občanom, ale aj voči budúcim generáciám mládežníckeho parlamentu,'' dodáva predseda Jakub Boruv.
 
Mladí sú budúcnosť
 
Na tento úspech zareagoval aj Martin Ruščanský, predseda Národného mládežníckeho parlamentu, ktorý združuje mestské mládežnícke parlamenty na Slovensku, slovami: Ľudia v dôležitých funkciách si musia byť vedomí toho, že mladí ľudia sú budúcnosť a zároveň aj súčasť tohto sveta. Len na nich záleží, aký svet si urobia. Teší ma, že v Bardejove sú naklonení spolupráce s mladými ľuďmi a verím, že o štyri roky to budú všetci Bardejovčania hodnotiť ako pozitívny krok. Celému Bardejovu prajem veľa šťastia v tomto volebnom období a všetkým veľkú chuť pracovať a meniť vaše mesto k lepšiemu.''
 
Zvolení mladí Bardejovčania v jednotlivých komisiách:
 
1. Komisia podnikateľských aktivít, regionálneho rozvoja a cest. ruchu - Tamara Valíčeková (Viktória Kukľová)
 
2. Komisia školstva, telesnej kultúry a športu - Miriam Helena Hudák (predseda a Bianka Terjéková)
 
3. Komisia spoločenských vecí a kultúry - Jakub Boruv (Lenka Soroková)
 
4. Komisia bytová, sociálnej pomoci a zdravotníctva - Viktor Fertaľ (Sebastián Haluška)
 
5. Komisia správy majetku - Marek Pillár (Aneta Barančoková)
 
6. Komisia verejného poriadku - Norbert Király (Iva Matejová)
(13:41, red, foto: Patrik Kokinda) 
 
Diskusia
Pridať komentár
Udalosti
28538
09:00 16.06.2019
Ľudová architektúra vo f ...
28427
17:00 16.06.2019
Majstrovstvá Slovenska d ...
28539
09:00 17.06.2019
Hľadanie alebo prerozprá ...
28538
09:00 17.06.2019
Ľudová architektúra vo f ...
28539
09:00 18.06.2019
Hľadanie alebo prerozprá ...
Všetky práva vyhradené | Akékoľvek publikovanie alebo šírenie správ, fotografií a dát uverejnených na portáli ahojbardejov.sk je bez predchádzajúceho súhlasu porušením autorského zákona.