Poslanci Bardejova schválili rozpočet, predchádzala tomu búrlivá diskusia

1090x
03. Február 2019
Osemnásti za, siedmi proti 
Návrh rozpočtu predniesol nový vedúci ekonomiky Marcel Karol (v strede, dole) 
 
V zasadačke mestského úradu sa uskutočnilo tretie zasadanie mestského zastupiteľstva. Na programe bolo viacero bodov, o ktorých sa v poslednom čase často diskutovalo aj medzi obyvateľmi Bardejova.
 
Zastupiteľstvo sa zaoberalo návrhmi rozpočtov pre príspevkové organizácie i investičné plány obchodných spoločností mesta pre rok 2019. Diskusiu vyvolal bod, o ktorom poslanci rozhodovali, koľko dotácii pôjde na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení so sídlom na území Bardejova.
 
Ďalším bodom programu, ktorý pútal pozornosť, bol rozpočet mesta na nasledujúci rok i na roky 2020 a 2021 a odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu na rok 2019. Nasledoval návrh zriaďovacej listiny Komunitné centrum Poštárka a návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta.
 
Poslanci schválili nové názvy ulíc v Bardejovskej Novej Vsi a v Dlhej Lúke. Ďalšiu diskusiu priniesol Návrh na odvolanie a voľbu člena finančnej komisie pri MsZ v Bardejove.
 
Rozpočet - áno alebo nie 
 
Zaujímavou bola rozprava k schvaľovaniu rozpočtu. Vystúpili viacerí poslanci, ktorí predniesli svoj pohľad na financie samosprávy.
 
Návrh, ktorý bol prednesený, neschválila finančná komisia, ktorá nebola uznášania schopná. Prvého stretnutia finančnej komisie sa zúčastnilo deväť členov z desiatich.
 
„Počas vyjasňovania si rozpočtu nastala situácia, že členovia komisie začali odchádzať a stali sme sa neuznášania schopní. Druhá komisia bola narýchlo zvolaná, aby sme prerokovali rozpočet, aby naše pripomienky boli zapracované do rozpočtu, no nemali sme dostatoční počet členov a tak sme znova neboli uznášania schopní. Keďže finančná komisia neodporučila schváliť rozpočet, nemal by prejsť cez zastupiteľstvo, čo bohužiaľ nie je pravda,“ prezradila predsedníčka finančnej komisie Mária Ferková, ktorá hlasovala proti schváleniu rozpočtu.
 
Predseda klubu My Milan Pilip súhlasí s M. Ferkovou. „Som rád, že dnešné zastupiteľstvo už malo konečne poriadnu diskusiu. Bola vecná, môže niekto namietať, že boli povedané veci, ktoré tam nepatria, ale sa diskutovalo. Konečne. Čo sa týka rozpočtu, ja a moji kolegovia z klubu sme ho nepodporili. On neprešiel odporúčaním finančnej komisie. Sú členovia, ktorí sa tam nanominujú a potom tam ani nechodia. Potom načo tie komisie máme? Je pravda, že členovia dostávali rozpočet na poslednú chvíľu a sa menil. Nie je tam čas naštudovať ho. Verím, že nabudúce to už bude inak, lebo rozpočet sa tvorí niekoľko mesiacov.“
 
Poslanec Juraj Bochňa k schvaľovaniu rozpočtu prezradil: „Nás poslancov veľmi znepokojilo, keď sme sa na zastupiteľstve dozvedeli, že tak dôležitý materiál, ako je rozpočet, vôbec nebol komisiou odporúčaný na schválenie. Treba si uvedomiť, že komisie sú kreované odborníkmi spomedzi neposlancov a poslancov, ktorí sú volení priamo obyvateľmi Bardejova. Žiaľ, vyzerá to tak, že ani po voľbách sa v Bardejove toho veľa nezmenilo. Vedenie mesta poslalo obyvateľom jasný signál, že ich názor ľudí vôbec nezaujíma.“
 
Vladimír Savčinský, viceprimátor Bardejova je rád, že poslanci rozpočet schválili. „V prvom rade som rád, že sa rozpočet schválil, lebo na schválenie rozpočtu sú naviazané ďalšie organizácie, či už v pôsobnosti mesta, alebo aj mimo mesto. Diskusia bola búrlivá a ja ju beriem ako prirodzenú. Voľby boli v novembri a nebolo dostatok času pre nových poslancov, aby sa zoznámili s rozpočtom. Tí poslanci, ktorí boli aj v predchádzajúcom volebnom období už vedeli, čo tie položky obnášajú, tí noví mohli mať s tým problém. Mestský rozpočet nie je dogma, vždy sa môže zmeniť. Ja som ho nazval ako rámcový, lebo máme s tým skúsenosti. Kľúčové je, že je dobre nastavený, je účtovne mierne prebytkový a bude postačovať na plnenie základných funkcií.“
 
Podľa poslanca Martina Šmilňáka sa rozpočet nedá nastaviť tak, aby bol každý spokojní. „Rozpočet mesta je taká základná norma, ktorá má zabezpečiť riadne fungovanie mesta. Dotýka sa mnohých organizácii, mnohých subjektov a celkového života v celom meste. Nie všetky subjekty sú úplne uspokojené, dokonca sa to nedá ani nastaviť tak, aby boli všetci spokojní, to by sme museli nájsť ďalších, možno päť miliónov eur, aby to fungovalo. Z môjho pohľadu musím povedať, že aj poslanci, aj odbor, aj mestský úrad aj vedenie mesta vynaložilo veľa úsilia na to, aby sa pripravil uspokojivý rozpočet. Z môjho pohľadu nie je úplne ideálny, ale je prijateľný. Volili sme ďalšieho člena finančnej komisie, ktorá sa primárne rozpočtom a peniazmi v meste zaoberá a do finančnej komisie sme zvolili Ing. Peteju, ktorý je v tejto oblasti veľmi erudovaný, sčítaný a som rád, že v tejto komisii bude pôsobiť a môže napomôcť k tomu, aby sa do budúcna mohli pripraviť ešte kvalitnejšie materiály.“
 
Podrobnejšie o celom priebehu mestského zastupiteľstva sa dočítate vo februárovom vydaní našich novín, distribuovaných zdarma do poštových schránok. 
(15:33, j) 
 
Diskusia
Pridať komentár
Udalosti
29193
09:00 20.08.2019
Vladimír Dušenka: Krásy ...
29476
15:00 20.08.2019
Základy pletenia a háčko ...
29129
10:00 22.08.2019
Bardejovský jarmok 2019 ...
29129
10:00 23.08.2019
Bardejovský jarmok 2019 ...
29129
10:00 24.08.2019
Bardejovský jarmok 2019 ...
Všetky práva vyhradené | Akékoľvek publikovanie alebo šírenie správ, fotografií a dát uverejnených na portáli ahojbardejov.sk je bez predchádzajúceho súhlasu porušením autorského zákona.