Predseda PSK Milan Majerský ku kvalite potravín

796x
05. Február 2019
Odporúčanie predsedu PSK pri obstarávaní potravín
Slovenskom v posledných dňoch otriasol škandál s poľským mäsom 
 
Ako štatutárny orgán Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 16 ods. 3 zák. č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov odporúčam všetkým štatutárnym zástupcom organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja, pri obstarávaní potravín dodržiavať:
 
minimálne POŽIADAVKY NA KVALITU POTRAVÍN PODĽA JEDNOTLIVÝCH KOMODÍT,
 
potraviny pre školské stravovanie nakupovať v súlade s UV SR č. 168/2016 a materiálom pod názvom Zásady pre zvýšenie bezpečnosti a kvality nakupovaných potravín pre hromadné stravovanie,
 
preferovať nákup tovaru od regionálnych výrobcov a výrobcov so zvýšenou úrovňou kontroly, preukázanou certifikátmi kvality pre bezpečnosť potravín (IFS, BRC, ISO 14000 atď.) alebo udelenou značkou kvality SK na produkt, prípadne podobnou značkou, ktorá má v systéme intenzívnejšiu kontrolu autorizovanou kontrolnou inštitúciou,
 
vyžadovať doloženie nasledovných dokladov:
 
úradne overené rozhodnutie o schválení prevádzkarne ako bitúnok vydané Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR,
 
čestné prehlásenie dodávateľa, že bude dodávať iba tovar od výrobcu, od ktorého dodal rozhodnutie o schválení bitúnku podľa bodu a),
 
kópiu udeleného platného certifikátu bezpečnosti potravín (IFS, BRC, ISO 14000 atď.) alebo Značky kvality SK alebo podobnej značky, ktorá má v systéme intenzívnejšiu kontrolu autorizovanou kontrolnou inštitúciou.
 
Dôvod uloženia tohoto odporúčania je pretrvávajúca situácia ohľadom pokazeného hovädzieho mäsa poľského pôvodu.
(V Prešove dňa 4. februára 2019 PaedDr. Milan Majerský, PhD. predseda PSK)
Diskusia
Pridať komentár
Udalosti
29193
09:00 20.08.2019
Vladimír Dušenka: Krásy ...
29476
15:00 20.08.2019
Základy pletenia a háčko ...
29129
10:00 22.08.2019
Bardejovský jarmok 2019 ...
29129
10:00 23.08.2019
Bardejovský jarmok 2019 ...
29129
10:00 24.08.2019
Bardejovský jarmok 2019 ...
Všetky práva vyhradené | Akékoľvek publikovanie alebo šírenie správ, fotografií a dát uverejnených na portáli ahojbardejov.sk je bez predchádzajúceho súhlasu porušením autorského zákona.