Pán primátor, ja by som to nehrotil

5606x
10. Február 2019
Pán primátor, ja by som to nehrotil 
Zľava Vladimír Savčinský, Juraj Peteja a Boris Hanuščak 
 
"Pán primátor, ja by som to nehrotil", to boli slová viceprimátora Vladimíra Savčinského v reakcii na primátora Hanuščaka na poslednom Mestskom zastupiteľstve. Primátor krátko predtým otcovsky oznámil Mestskému zastupiteľstvu (MsZ) pri diskusii o návrhu zvolenia Juraja Peteju do Finančnej komisie svoju pomýlenú predstavu o postavení MsZ.
 
Citujem: "uznesenie zastupiteľstva je platné, ak s ním súhlasia obidva orgány - zastupiteľstvo aj PRIMÁTOR". Pán primátor nedal na radu a zahrotil. Na Mestskej rade následne oznámil, že uznesenie MsZ o voľbe člena Finančnej komisie J. Peteju nepodpísal.
 
Pán primátor viac než zahrotil. Rozhodol sa ignorovať rozhodnutie 25 členného orgánu pri takej banálnej veci ako je člen Finančnej komisie. Podľa neho, je hlas a rozhodnutie primátora dôležitejšie ako hlas 17 poslancov, ktorí hlasovali za návrh. Nie len to. Rozhodol sa prekročiť hranicu zákona (minimálne jeho zámer) a zneužil svoje postavenie. Zákon mu totiž umožňuje pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva len ak sa domnieva, že je v rozpore so zákonom, alebo je pre mesto zjavne nevýhodné. Uznesenie o voľbe člena Finančnej komisie rozhodne nebolo v rozpore so zákonom a tiež nespadá do kategórie "pre mesto zjavne nevýhodné". To však nebráni primátorovi, aby sa to "domnieval" a znásilnil Zákon o obecnom zriadení (§13, ods 6).
 
Poďme sa teraz pozrieť na kvalifikáciu J. Peteju, o ktorom sa primátor musí domnievať, že by bolo pre mesto katastrofické, ak by sa stal členom Finančnej komisie. Ing. Juraj Peteja v rokoch 2004 - 2009 pôsobil ako rozpočtový analytik na Ministerstve Financií SR. Okrem iného riadil rozpočtový proces a prípravu analytických podkladov pre vedenie ministerstva. Okrajovo hodnotil plnenie príjmov a výdavkov. V rokoch 2009 - 2011 pôsobil ako daňový kontrolór na Daňovom riaditeľstve SR v rámci Odboru mimoriadnych kontrol. V súčasnosti pracuje pre finančnú inštitúciu. Ortieľ: Zjavne nevýhodný pre Finančnú komisiu.
 
V tejto súvislosti je potrebné poukázať aj na iný paragraf toho istého zákona (§13a ods.1 pism.e), ktorý hovorí: "Mandát primátora zaniká pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzenie spôsobilosti na právne úkony". Ak si niekto môže pri všetkej vážnosti myslieť, že bezúhonný, ekonomický vzdelaný člen Finančnej komisie s relevantnou mnohoročnou praxou a väčšinovou podporou MsZ je pre mesto zjavne nevýhodný, potom stojí za zváženie, či daný človek je stále schopný zdravého úsudku a právnych úkonov. Alebo len jednoducho zneužíva svoje postavenie a hraje pretláčanú s členmi MsZ.
 
Jeho výrok v úvode nemá pritom v zákone oporu. Není v kompetencii primátora schvaľovať členov komisii. Preto sľub, ktorý dal Mládežníckemu parlamentu o obsadení každej komisie MsZ nebol od začiatku v jeho právomoci naplniť bez spolupráce poslancov mesta. Im patrí vďaka, že sa nominanti Mládežníckeho parlamentu dostali do komisií MsZ.
 
Nepatrí nám vynášať súdy. Ak však vidíme niekoho prejsť križovatku na červenú, nepotrebujeme byť sudcom. Vieme, že porušil zákon. V Bardejove zasvietila opäť oslepujúco červená. Prečo je toto rozhodnutie tak poburujúce a rozčuľujúce, že ma prinútilo sa tým vôbec zapodievať? Veď ide len o nepodstatnú pozíciu vo Finančnej komisii. Inžinier Peteja sa len môže tešiť, že bude mať viacej času pre svoje záľuby. Omyl. Tento krok má niekoľko vážnych, pre Bardejov smutných rovín.
 
1. Je to obrazom presne toho, prečo mladí ľudia odchádzajú z Bardejova. Je to ďalší signál ľuďom. Si mladý, máš skúsenosti a schopnosti, chceš žiť v Bardejove, zapojiť sa a byť užitočný? Si náš človek? Nieee?! My ťa nepotrebujeme. My ťa priam nechceme. Aj za cenu, že sa ohne zákon.
 
2. Rozhodnutie sa dá vidieť aj ako odkaz novému agilnému mestskému zastupiteľstvu plného čerstvého vzduchu a chuti veci meniť k lepšiemu: Nie chlapci a dievčence, tu sa vetrať nebude. Tu bude po mojom. Ja tu mám navrch. Je to pokus o vyvolanie optického dojmu, že primátor je nadriadený zastupiteľstvu. Nie, nie je. Len ak sa samo podvolí. Je na poslancoch a občanoch, ako sa k tomu postavia a ako tento test silového postavenia obstoja.
 
3. Opäť a opäť sa ukazuje, že akékoľvek pokusy o rozhodovanie z pohľadu odbornosti a zdravého rozumu je to posledné, na čo vedenie mesta v podobných situáciach prihliada. Naopak, ak si vyslovíš názor, ktorý je nepohodlný alebo kritický, nie si náš človek, dáme ti to pocítiť bez ohľadu na to, čo môžeš ponúknuť. Je mi ľúto, že Mládežnícky parlament sa dal vtiahnuť a zneužiť ako zámienka tohto rozhodnutia.
 
Doba sa však zmenila. Je tu veľký spoločenský dopyt po otvorenosti, transparentnosti a slušnosti. Noví mestskí poslanci sú toho dôkazom. Vďaka voličom za nich. Nikto tu nestojí o hrotenie. Preto ešte raz spolu, progresívne, sociálne, konzervatívne aj liberálne, ale hlavne rozhodne a každý za seba: Pán primátor, ja by som to nehrotil!
(19:54, Miloslav Olejár)
Martin Tipul
11.02.2019 14:28
Bardejov
Za tento článok palec hore. Takto odborne vzdelaných ľudí mesto potrebuje vo všetkých komisiách ako soľ. Nezáleží na politickej príslušnosti, ale najmä na odbornosti a ochote pomôcť v rozvoji mesta. Dúfam, že takýchto odborníkov budeme mať na všetkých pozíciách čo najviac.
Dudinský
10.02.2019 22:18
Bardejov
Mandát primátora zaniká pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzenie spôsobilosti na právne úkony........
Majo Kovaľ
10.02.2019 20:40
Primátor
Skvelý blog - prečo je p. Peteja nechcený??
Pridať komentár
Udalosti
29193
09:00 20.08.2019
Vladimír Dušenka: Krásy ...
29476
15:00 20.08.2019
Základy pletenia a háčko ...
29129
10:00 22.08.2019
Bardejovský jarmok 2019 ...
29129
10:00 23.08.2019
Bardejovský jarmok 2019 ...
29129
10:00 24.08.2019
Bardejovský jarmok 2019 ...
Všetky práva vyhradené | Akékoľvek publikovanie alebo šírenie správ, fotografií a dát uverejnených na portáli ahojbardejov.sk je bez predchádzajúceho súhlasu porušením autorského zákona.