Celoštátna olympiáda na Hotelovej akadémii Jána Andraščíka

1017x
19. Apríl 2019
Dobrá organizácia olympiády
Slávnostné oceňovanie 
 
Prednedávnom sa po ukončení Celoštátneho kola Matematickej olympiády v Hotelovej akadémii Jána Andraščíka v Bardejove začala registrácia na Celoštátne kolo Olympiády v informatike.
 
Tento rok sa celoštátneho kola zúčastnilo 30 súťažiacich, ktorí merali svoje sily počas dvoch súťažných dní.
 
Prvý deň riešili tri písomné úlohy a druhý deň riešili 3 úlohy priamo na počítačoch. Komisia a opravovatelia mali neľahkú úlohu pri hodnotení a koordinácii, nakoniec však výsledky vyniesli jednu zlatú a dve strieborné medaily.
 
K opravovateľom patrili: Michal Anderle, Eduard Batmendijn, Adam Dej, Samuel Sládek, Paulína Smolárová a Jakub Šimo.
 
Zástupcovia komisie sa zúčastnili podujatia v zložení: RNDr. Michal Forišek, PhD., RNDr. Andrej Blaho, PhD., RNDr. Rastislav Krivoš – Belluš, PhD., Mgr. Mária Majherová, PhD., RNDr. Miroslav Melicherčík, PhD., doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc. a prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc.
 
Toto významné podujatie prinieslo súťažiacim mnoho ďalších nesúťažných zážitkov.
 
Navštívili suburbium i Baštu
 
Súťažiaci navštívili Židovské suburbium, kde získali od sprievodcu p. Hudáka významné vedomosti o Židoch žijúcich na území Bardejova počas druhej svetovej vojny, o ich kultúre a zvyklostiach. Odtiaľ sa 33 členná skupina presunula do Bašty v centre mesta, kde sa zabavili na Pub kvíze. Víťazné tímy Pub kvízu si odniesli aj sladké odmeny.
 
Hotelová akadémia sa zhostila organizácie na výbornú
 
Ďalší deň sa o odborný program postaral Samuel Sládek, zastupujúci spoločnosť vacuumlabs. Počas večerov súťažiaci mohli využívať telocvičňu a posilňovňu v hostiteľskej škole, kde je potrebné vyzdvihnúť skvelú spoluprácu Hotelovej akadémie Jána Andraščíka pri príprave podujatia. Týmto ďakujeme p. riaditeľke RNDr. Eve Čajkovej, PhD., ktorá vyšla súťaži maximálne v ústrety a vďaka nej, pani Ing. Helene Ferkovej a celému personálu hotelovej akadémie sme mali zabezpečené všetko podľa našich predstáv.
 
Záštitu nad podujatím prevzal a podujatie podporil primátor mesta Bardejov MUDr. Boris Hanuščák. Organizačnú prípravu zabezpečila tajomníčka súťaže Barbora Knaperková, ktorá zastupovala IUVENTU - Slovenský inštitút mládeže, po odbornej stránke a na čele priebehu súťaže stál predseda olympiády RNDr. Michal Forišek, PhD.
 
Ceny do súťaže venovali a naša vďaka patrí spoločnosti vacuumlabs, Slovenskej informatickej spoločnosti a primátorovi mesta Bardejov MUDr. Borisovi Hanuščákovi.
 
Nasledovalo očakávané vyhlásenie výsledkov, ktoré rozhodlo o postupe na 1. sústredenie pred IOI a CEOI a našlo medailistov.
 
Na prvom mieste sa umiestnil Matej Urban z Gymnázia, Grӧsslingová 18, Bratislava, druhé miesto obsadili dvaja súťažiaci s rovnakým počtom bodov, a to: Martin Melicher z Gymnázia, Poštová 9, Košice a Michal Staník z Gymnázia Ľ. Štúra, Trenčín.
 
Výhercom srdečne gratulujeme a tešíme sa na výkony súťažiacich postupujúcich na 1. sústredenie pred IOI a CEOI.
(9:22, B. Knaperková, habj.edupage.org) 
 
Diskusia
Pridať komentár
Udalosti
29193
09:00 20.08.2019
Vladimír Dušenka: Krásy ...
29476
15:00 20.08.2019
Základy pletenia a háčko ...
29129
10:00 22.08.2019
Bardejovský jarmok 2019 ...
29129
10:00 23.08.2019
Bardejovský jarmok 2019 ...
29129
10:00 24.08.2019
Bardejovský jarmok 2019 ...
Všetky práva vyhradené | Akékoľvek publikovanie alebo šírenie správ, fotografií a dát uverejnených na portáli ahojbardejov.sk je bez predchádzajúceho súhlasu porušením autorského zákona.