Bardejovčan Milan Pilip sa stal členom Rady vlády

1848x
16. Máj 2019
M. Pilip bol zvolený za člena Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
Milan Pilip (vpravo) s Lászlom Bukovszkym, splnomocnencom vlády pre národnostné menšiny 
 
Výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny na svojom zasadaní 15. mája 2019 zvolil Milana Pilipa za svojho podpredsedu, čím sa zároveň stal ex offo aj členom Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.
 
Výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny je stálym poradným orgánom Rady vlády pre otázky týkajúce sa národnostných menšín a etnických skupín a ich príslušníkov a pre oblasť implementácie Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov v zmysle Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín.
 
Výbor tiež plní funkciu konzultatívneho orgánu vo veciach príslušníkov národnostných menšín a etnických skupín na riešení vecí, ktoré sa ich týkajú (čl. 2 ods. 1 a 2 Štatútu Výboru).
 
Predsedom Výboru je László Bukovszky, splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny. Pozostáva zo zástupcov 13 národnostných menšín a štátnych orgánov, ktoré majú v kompetencii riešenie otázok týkajúcich sa národnostných menšín.
 
Členmi Výboru sú aj splnomocnenci vlády pre rómske komunity, pre rozvoj občianskej spoločnosti, ombudsmanka, či zástupcovia ministerstiev a ďalších ústredných orgánov štátnej správy.
 
Zastupuje  rusínsku národnostnú menšinu
 
Milan Pilip spolu s Petrom Medviďom zastupujú rusínsku národnostnú menšinu. László Bukovszky ako predseda Výboru, spolu s podpredsedom sú zároveň členmi Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, ktorá je stálym poradným, koordinačným a konzultatívnym orgánom vlády SR v oblasti ochrany základných ľudských práv a slobôd, politických a občianskych práv, práv osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám, hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv, práv na ochranu životného prostredia a kultúrneho dedičstva, v oblasti práv dieťaťa a presadzovania najlepšieho záujmu dieťaťa, v oblasti práv osôb so zdravotným postihnutím a práv seniorov, práv gejov, lesieb, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb, pri presadzovaní zásady rovnakého zaobchádzania, rovnosti príležitostí a rodovej rovnosti (čl. 2 Štatútu Rady).
 
Predsedom Rady je minister spravodlivosti ex offo (toho času Gábor Gál), podpredsedami sú Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny, Martina Lubyová, ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR, Lubica Laššáková, ministerka kultúry SR, Edita Pfundtner, štátna tajomnícka ministerstva spravodlivosti SR a Kálmán Petocz, rezprezentant občianskej spoločnosti.
 
Členmi Rady sú štátni tajomníci ministerstiev, zástupcovia ďalších štátnych orgánov, samosprávnych stavovských organizácií ako aj reprezentanti odbornej verejnosti.
 
Pilip je členom Výboru od roku 2015. Stál pri zakladaní Okrúhleho stola Rusínov v roku 2012, ktorý je konzultačnou platformou zástupcov organizácií a nezávislých osobností, ktoré spája záujem o rozvoj národnej identity, obhajobu ústavných práv a zvyšovanie kvality života Rusínov v SR.
(19:33, V. Novák)
 
Diskusia
Pridať komentár
Udalosti
29988
09:00 22.09.2019
CE.ZA.AR 2018 - výstava
29728
09:00 23.09.2019
František Lakata: Z každ ...
29988
09:00 23.09.2019
CE.ZA.AR 2018 - výstava
29728
09:00 24.09.2019
František Lakata: Z každ ...
29988
09:00 24.09.2019
CE.ZA.AR 2018 - výstava
Všetky práva vyhradené | Akékoľvek publikovanie alebo šírenie správ, fotografií a dát uverejnených na portáli ahojbardejov.sk je bez predchádzajúceho súhlasu porušením autorského zákona.