Družiny zdraželi o vyše 40 percent

3410x
02. September 2019
Prehľad zmien poplatkov v školských zariadeniach v novom školskom roku
Poslanci hlasovali 
 
Začal sa školský rok a tak si môžete prečítať, aké zmeny nastali v platení poplatkov v školských zariadeniach mesta Bardejov.
 
Poslanci schválili tieto zmeny:
 
- za pobyt dieťaťa v materskej škole sa zvýšil mesačný príspevok zákonného zástupcu pre dieťa od troch rokov z doterajších 15 eur na 18 eur.
 
- príspevok zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s činnosťou ŠKD (školská družina) z doterajších 7 eur sa zvýšil na 10 eur. Pre porovnanie v susednom Svidníku je poplatok za ŠKD 3 eur na každé dieťa. Ďalej v Bardejove za každé ďalšie dieťa v rámci jednej rodiny zákonný zástupca zaplatí 5 eur namiesto doterajších 3 eur.
 
- príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov v školských jedálňach paušálne čiastkou 2 eur mesačne.
 
V dôvodovej správe sa uvádza, že dôvodom na zvýšenie poplatkov je celkový nárast cien a nákupov, vzhľadom na potrebu neustálej modernizácie materiálno-technického zabezpečenia škôl a školských zariadení modernou didaktickou technikou a pomôckami, neustálou údržbou budov a nákladov s tým spojených. Následne aj postupným zvyšovaním pedagogickej odbornosti učiteliek materských škôl a vychovávateliek v ŠKD kontinuálnym vzdelávaním, čo tiež spôsobuje každoročne nárast ich miezd.
 
Cieľom je zabezpečiť ďalšie zvyšovanie kvality činnosti materských škôl a ŠKD z hľadiska ich prevádzky, bezpečnosti a ochrany zdravia i primeraného komfortu. Za zvýšenie poplatkov hlasovalo 21 poslancov mesta, zdržal sa len poslanec Pilip. Poslanci Starinský, Fotta a Šimco neboli prítomní.
(19:44, V. Novák)
 
Diskusia
Pridať komentár
Všetky práva vyhradené | Akékoľvek publikovanie alebo šírenie správ, fotografií a dát uverejnených na portáli ahojbardejov.sk je bez predchádzajúceho súhlasu porušením autorského zákona.