Na základných školách v Bardejove o 70 žiakov menej

1254x
10. September 2019
Najviac žiakov ubudlo na ZŠ Komenského
Mesto je zriaďovateľom 6 základných škôl
 
Mesto Bardejov je zriaďovateľom šiestich základných škôl, z toho dvoch základných škôl s materskými školami. Do zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov patrí aj sedem materských škôl bez právnej subjektivity.
 
V školskom roku 2019/2020 základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov bude navštevovať 3 041 žiakov. Oproti minulému školskému roku je to pokles až o 70 žiakov. Najviac žiakov ubudlo na ZŠ Komenského (36), ale potešujúci je prírastok žiakov na ZŠ Vinbarg (18). Počet zapísaných žiakov do 1. ročníka je 262, čo činí pokles len o 5 žiakov. Najviac žiakov bude mať aj naďalej ZŠ Komenského. V základných školách je pokles o 7 pedagogických zamestnancov a to z dôvodu poklesu počtu tried a počtu žiakov v novom školskom roku. Počet nepedagogických zamestnancov ostáva nezmenený.
V novom školskom roku 2019/2020 bude výchovno-vzdelávací proces v materských školách zabezpečovať 90 kvalifikovaných učiteliek. Aktuálny stav zapísaných detí je 882, čo je nárast o 48 detí oproti minulému školskému roku. Nárast počtu detí spôsobil zápis detí, ktoré majú menej ako 3 roky a to v počte 77, keďže v MŠ sú voľné kapacity na ich prijatie. Pre väčší počet detí zapísaných do materských škôl, sa otvára o 1 triedu viac v MŠ, Gorkého 13.
Presné údaje o počte žiakov a o počte tried k termínu zberu údajov 15.9.2019 budú uvedené po ukončení eduzberu 30.9.2019.
(18:10, V. Novák)
 
Diskusia
Pridať komentár
Udalosti
30175
20:00 21.09.2019
PechaKucha Night #19
29988
09:00 22.09.2019
CE.ZA.AR 2018 - výstava
29988
09:00 23.09.2019
CE.ZA.AR 2018 - výstava
29728
09:00 23.09.2019
František Lakata: Z každ ...
29728
09:00 24.09.2019
František Lakata: Z každ ...
Všetky práva vyhradené | Akékoľvek publikovanie alebo šírenie správ, fotografií a dát uverejnených na portáli ahojbardejov.sk je bez predchádzajúceho súhlasu porušením autorského zákona.