Dlh mesta Bardejov stúpol z 9 miliónov na takmer 13 miliónov eur!

3872x
29. September 2019
Prehľad zadlženosti mesta Bardejov
Dlh mesta sa postupne zvyšuje 
 
Pokiaľ v roku 2000 bol dlh mesta Bardejov len 865 565 eur, tak v roku 2019 je to až 12 729 810 eur. Priemerne sa tak dlh mesta Bardejov každý rok zvyšuje približne o 750 000 eur.
 
V prehľade o stave a vývoji dlhu Mesta Bardejov k 31.12.2018 je uvedený dlh za dlhodobé bankové úvery mesta (bankové úvery) 7 414 748 eur a ostatné dlhodobé záväzky 1 899 717 eur.
 
V roku 2019 má Bardejov celkový posudzovaný dlh už vo výške 12 729 810 eur. Konkrétne ide o dlhodobé bankové úvery mesta vo výške 6 122 319 eur; dodávateľské úvery mesta - 4 707 491 eur (rekonštrukcia nábrežia Tople 2 370 000 eur; modernizácia verejného osvetlenia II. etapa 1 707 491 eur; rekonštrukcia križovatky Mlynská – Štefánikova 630 000 eur); návratné finančné výpomoci - 800 000 eur (z MF SR na dostavbu športovo oddychového areálu ZŠ Vinbarg); nový tuzemský bankový úver na financovanie investičných aktivít mesta, grantov a projektov - 500 000 eur a bankový preklenovací úver na prefinancovanie projektu „Zachovanie, prezentácia a rozvoj tradičných remesiel v cezhraničnom území“ - 600 000 eur.
 
Spolu mesto Bardejov platí ročné splátky istiny a úrokov z úverov vo výške 1 663 661 eur. Suma predpokladaných ročných splátok istiny a úrokov je 6,1% zo skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.
 
Suma splátok narastie
 
V ďalších rokoch suma ročných splátok však prudko narastie vzhľadom na dohodnuté splátkové kalendáre dodávateľských úverov. Celková suma predpokladaného dlhu (bankové úvery bez započítania úveru zo ŠFRB) je 46,7 % zo skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.
 
Akékoľvek ďalšie zadlženie, prípadne zníženie skutočných bežných príjmov mesta v tomto roku resp. v nasledujúcich rokoch bude mať za následok priblíženie sa hranici 50% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka, kedy vzniká povinnosť bezodkladne túto skutočnosť oznámiť Ministerstvu financií SR.
(20:34, Vladislav Novák)
Korund
05.11.2019 21:15
Nedá mi ...
zadlžovať dokáže každý blbec. Šetrne zaobchádzať s peniazmi len múdri človek/ľudia.
Pridať komentár
Udalosti
33645
08:00 29.02.2020
7. Rusyn cup
33630
09:00 29.02.2020
Svetový deň obezity
33637
09:00 02.03.2020
Výstava historických poč ...
33632
17:00 02.03.2020
Večer s turistikou - Oxf ...
33637
09:00 03.03.2020
Výstava historických poč ...
Všetky práva vyhradené | Akékoľvek publikovanie alebo šírenie správ, fotografií a dát uverejnených na portáli ahojbardejov.sk je bez predchádzajúceho súhlasu porušením autorského zákona.