Na sídlisku Obrancov mieru pribudne nová príležitosť na pohybové aktivity detí

1269x
08. Október 2019
Nový Chodník odvahy
 
Hĺbenie jám dobrovoľníkmi pre umiestnenie konzol hracej zostav 
 
Komunitná nadácia Bardejov v súčasnosti realizuje projekt v spolupráci s Materskou školou na ul. Komenského 24 určený predovšetkým pre deti žijúce na sídlisku Obrancov mieru.
 
Komunitná nadácia získala grant Nadácie Slovenskej sporiteľne v sume 5 000 € na realizáciu svojho projektu pod názvom Chodník odvahy. Zámerom projektu je prispieť k rozvoju telesnej kultúry a zdravého pohybu detí na čerstvom vzduchu.
 
 
Hracia zostava s projektovým názvom „Chodník odvahy“ pozostáva z balančných lanových prvkov a formou vhodných pohybových aktivít poskytne deťom veľa možností na aktívne rozvíjanie pohybových schopností, motorických zručností aj aktívnej zábavy.
 
Do fyzických prác potrebných na osadenie prvkov v areáli materskej školy sa aktívne zapojili rodičia detí, časť personálu školy, komunitnej nadácie a jej dobrovoľníci. Aj keď sa „Chodník odvahy“ nachádza v areáli materskej školy, je prístupný aj deťom a rodičom, ktorí už služby školy nevyužívajú.
 
Za aktívnu spoluprácu pri realizácii projektu ďakujeme riaditeľke MŠ, pani Mgr. Natálii Bombovej a aktívnej dobrovoľníčke zo strany Slovenskej sporiteľne v Bardejove – pani Ing. Ivete Havrillovej.
(15:00, J. Jarina, Správca Komunitnej nadácie Bardejov, foto: N. Bombová)
Diskusia
Pridať komentár
Udalosti
30208
09:00 17.10.2019
Andy Warhol: Hello - výstava
30273
09:00 17.10.2019
Štefan Pillár: Digitálna ...
30325
09:00 17.10.2019
Hospic v obrazoch - výstava
30326
09:00 17.10.2019
Jozef Peteja: Retrospekt ...
30534
09:00 17.10.2019
Hráme spolu v manželstve ...
Všetky práva vyhradené | Akékoľvek publikovanie alebo šírenie správ, fotografií a dát uverejnených na portáli ahojbardejov.sk je bez predchádzajúceho súhlasu porušením autorského zákona.