Za rok preinvestovaných vyše 10 miliónov eur

1456x
08. November 2019
Z nich iba štvrtina vlastných zdrojov samosprávy
Rokovanie v priestoroch zasadačky mestského úradu
 
Bardejovská samospráva má za sebou prvý rok pôsobenia v rámci aktuálneho volebného obdobia: podľa všetkého sa dá konštatovať, že to bol jeden z najúspešnejších rokov v novodobej histórii samosprávy z pohľadu realizácie investícií, ktoré zásadným spôsobom zvyšujú kvalitu života obyvateľov Bardejova.
 
V záujme sprostredkovania výsledkov prvého roka pôsobenia občanom nášho mesta, ale aj s ohľadom na dlhodobé zámery sa preto konalo v priestoroch mestského úradu (MsÚ) v Bardejove hodnotiace pracovné stretnutie primátora mesta a vedúcich zamestnancov úradu, kde sa hodnotil rok z pohľadu získaných finančných zdrojov na realizáciu investičných i neinvestičných projektov, pričom nielen tých, ktoré už boli zrealizované, ale aj tých, ktorých realizácia je naplánovaná na najbližšie obdobie.
 
Ako v úvode hodnotiaceho stretnutia povedal primátor Boris Hanuščak „z pohľadu realizácie investícií, ktoré zásadným spôsobom zvyšujú kvalitu života v našom meste to bol – trúfam si povedať – jeden z najúspešnejších rokov v novodobej histórii samosprávy. Úspešne sa nám darí pokračovať v dynamickom rozvoji mesta, čo nikto nemôže spochybniť“.
 
Vplyv viacerých faktorov
 
Podľa jeho slov má na to vplyv hneď niekoľko faktorov: zachovaná kontinuita (mnohé projekty z hľadiska ich prípravy prechádzali z minulého volebného obdobia a ich realizácia bola nastavená na obdobie po voľbách), dobrá finančná kondícia mesta, kedy okrem vlastných príjmov sú stabilne garantované zdroje na obnovu pamiatok prostredníctvom štátneho rozpočtu, ale aj pokračovanie v úspešnom čerpaní eurofondov (v tejto oblasti sa Bardejov radí k najúspešnejším slovenským mestám): je to otázka stanovenia realizovateľných a reálnych cieľov majúcich šancu na úspech a sú v konečnom dôsledku veľkým prínosom pre mesto.
 
Boris Hanuščak spomenul ešte jeden dôležitý faktor, a to je „dobre fungujúca ekonomika Slovenska, ktorá umožňuje Vláde SR reálne napĺňať Akčný plán rozvoja okresu a tým aj mesta Bardejov. Musím povedať, že toto je najadresnejší spôsob investícií štátu do realizácie opatrení, ktorými sa vytvárajú podmienky na vznik pracovných miest a realizáciu projektov, ktoré vychádzajú z konkrétnych potrieb miest a obcí Slovenska, kde je výrazný rozdiel ekonomickej výkonnosti a kvality životnej úrovne v porovnaní s inými regiónmi“.
 
Viac ako 10 miliónov eur
 
Všetky vyššie spomínané faktory mali vplyv na to, že za obdobie jedného roka – od novembra 2018 do novembra 2019 predstavoval objem investícií do rôznych projektov na území mesta Bardejov sumu takmer 10 miliónov 340 tisíc eur. Z tohto objemu predstavovali priame dotácie Vlády SR vyše 2 milióny 130 tisíc eúr (21,6%), zdroje EÚ vyše 4 milióny 316 tisíc eur (43,9%), iné dotácie dosiahli sumu takmer 815 tisíc eur (8,3%) a vlastné zdroje mesta mierne presiahli sumu 2 milióny 570 tisíc eur (26,2%).
 
Prehľad investícií 
 
Všetky realizované, ale aj pripravované investičné i neinvestičné projekty sa dajú zaradiť do istých špecifických oblastí: k zlepšeniu kvality života určite výraznou mierou prispeli projekty rekonštrukcie detského ihriska a detského dopravného ihriska, vybudovanie tartanového oválu na Základnej škole na Komenského ulici či multifunkčného ihriska na Bardejovskej Zábave. Práve sa rozbieha projekt revitalizácie dvoch sídlisk – Obrancov mieru a Vinbargu – každý v hodnote 800 tisíc eur, pričom samospráva má v pláne vypracovať urbanistickú štúdiu rozvoja sídliska Vinbarg a v budúcnosti aj mestskej časti Mihaľov. Navyše - v minulých dňoch Vláda SR schválila mimoriadne finančné zdroje vo výške 1,5 milióna eur na celkovú rekonštrukciu športovej haly Mier. Realizáciou projektu sa tento objekt stane nielen športovým, ale aj kultúrno-spoločenským stánkom, kde sa bude dať organizovať množstvo podujatí nielen športového charakteru.
 
V oblasti ochrany a zlepšovania podmienok životného prostredia to bol projekt zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu za takmer 3 milióny eur, či v rámci znižovania energetických nákladov zateplenie budovy Okresného úradu za 1,2 milióna, rovnako ako rekonštrukcia Základnej umeleckej školy M. Vileca.
 
Skvalitnenie dopravy v meste
 
Mimoriadne výrazne sa vďaka úspešne realizovaným projektom skvalitnila a skvalitní aj v budúcnosti doprava: nový kruhový objazd pri Hypernove, cyklochodník na Mníchovský potok, a najmä etapovitá revitalizácia nábrežia Tople sú toho najhmatateľnejším dôkazom.
 
Hovoriť o projekte Horného hradu, severovýchodného barbakánu s vodnou priekopou, či rekonštrukciou Hrubej bašty asi ani nie je potrebné... Samospráva však má pripravené a v blízkej budúcnosti bude realizovať aj tzv. smart (chytré) riešenia, napr. parkovania v centrálnej mestskej zóne (CMZ), ale aj pri iných projektoch.
 
Ako na stretnutí povedal viceprimátor Vladimír Savčinský „pred dvadsiatimi rokmi sme mali výrazný technologický dlh. Ten závideniahodným tempom znižujeme, a prezentované čísla sú toho jasným dôkazom. A čo je mimoriadne dôležité – nedeje sa tak iba vo volebných rokoch...“.
 
Takýto typ pracovného stretnutia bude samospráva organizovať podľa reálnej potreby raz, možno dvakrát do roka a jej predstavitelia nevylučujú, že v budúcnosti budú prizvaní aj zástupcovia jednotlivých komisií, či iné subjekty.
(9:40, Š. Hij)
 
Diskusia
Pridať komentár
Udalosti
30974
09:00 22.11.2019
Aha deti, čo to letí - v ...
30979
09:00 22.11.2019
Osobnosti rusínskej medz ...
31294
18:00 22.11.2019
Beseda s Mikulášom Lovackým
31292
18:00 22.11.2019
Snow film fest 2019
31128
19:00 22.11.2019
Hudobný večer Dobrá kape ...
Všetky práva vyhradené | Akékoľvek publikovanie alebo šírenie správ, fotografií a dát uverejnených na portáli ahojbardejov.sk je bez predchádzajúceho súhlasu porušením autorského zákona.