AKTUÁLNE POČASIE


Pre múdre hlavičky

12.05.2017
Videné: 2819x

Gymoš: Pre múdre hlavičky

pre múdre hlavičky-2.jpg

 Riaditeľ školy Peter Dulenčin oceňuje Soňu Hlaďovú z Hažlína, ktorá sa tohto roku umiestnila  na štvrtom mieste

 

Jednou z najtradičnejších súťaží, ktoré Spojená škola Juraja Henischa organizuje pre deviatakov základných škôl, je matematická Henischiáda.

Koná sa od školského roku 2007/2008 a v tomto roku bola v polovici marca. Ide o súťaž pre žiakov základných škôl z celého okresu. Prebieha v dvoch častiach. V prvej škola rozpošle úlohy na základné školy a žiaci, ktorí prejavia záujem, úlohy vyriešia a do určitého termínu ich pošlú späť. „V prvých ročníkoch bolo viac kôl, pretože bolo viac záujemcov a nebolo možné ich všetkých pozvať na školské kolo, no teraz robíme už len jedno prvé kolo, kde žiaci vyriešia úlohy, my ich obodujeme a zostaví sa tabuľka riešiteľov. Na základe nej sa pozvú žiaci na druhé kolo, v ktorom riešia úlohy už na našej škole,“ približuje systém súťaže jej autorka a zároveň koordinátorka, učiteľka matematiky na škole Zdena Tomková.

Počas druhého kola sa žiaci ráno zhromaždia v budove školy, kde sa zaregistrujú, dostanú malé občerstvenie, posadia sa a následne dostanú príklady, ktoré začínajú riešiť. Čas na riešenie sa podľa náročnosti úloh pohybuje medzi 60-90 minútami. „Po teste majú žiaci pauzu, ktorú GYMOŠ logo.jpgvyužijem na opravu testov. Tohto roku mi s opravou testov pomohol môj kolega František Vagaský a žiačky 2.G triedy.“

Jedna z nich, Janka Maňková, sa k opravovaniu vyjadrila takto: „Testy sa podľa mňa opravovali celkom ľahko, keďže bolo vidieť, že žiakom robilo problém logicky sa zmyslieť nad niektorými úlohami a odpovede len tipovali.“

Medzi základne ciele Henischiády patria rozvíjanie matematického myslenia a zručností, umožniť žiakom základných škôl kontakt zo strednou školou, ale aj urobiť si názor na našu školu.

„V minulosti, keď riaditeľ školy mohol samostatne určovať kritériá prijatia na strednú školu, víťaz Henischiady bol automatický prijatý na štúdium na našom gymnáziu. Potom však nastala zmena zákona, a tak sme aj my boli nútení zmeniť pravidlá a žiaci dostavali už len bonifikácie. Napríklad najlepší riešiteľ získa päťdesiat bodov, ktoré sa mu pripíšu k prijímacím skúškam,“ pokračuje Tomková. 

Prvé ročníky sa od posledných líšili okrem počtu žiakov aj zmenou drobných pravidiel a náročnosťou úloh. Najväčší problém robia dlhodobo žiakom slovné úlohy, čiže čítanie s porozumením. Dokonca sa aj z radov učiteľov základných škôl objavovali hlasy, že v príkladoch je priveľa textu. „Úlohy sa snažím vyberať podľa toho, čo preberajú základne školy, ale vyberám predovšetkým také príklady, ktoré žiak nenájde hneď po otvorení učebnice. Štruktúra Henischiády pozostáva skôr zo slovných a problémových úloh. Overuje myslenie, pochopenie textu, nájdenie cesty na riešenie a vyriešenie úlohy. Úlohy posielame na každú základnú školu, ale z roka na rok je menej záujemcov. Príčinou je hlavne to, že celkový počet žiakov je podstatne nižší ako kedysi a žiaci majú veľa iných možností, ako sa na školu dostať aj bez úsilia. Zaregistrovala som aj to, že na niektorých školách upadá aktivita na súťažiach potom, čo zo školy odíde vyučujúci, ktorý žiakov na súťaže pripravoval,“ kontruje koordinátorka Tomková.

Podľa jej slov sú úlohy ťažšie ako na prijímacích skúškach, ale ľahšie ako na matematickej olympiáde. Niektoré, hlavne dedinské školy, sa na súťaži nezúčastnili ešte ani raz. „Iné chodia pravidelne, medzi nimi aj Základná škola Bartolomeja Krpelca, z ktorej chodia najlepšie pripravení žiaci, čoho dôkazom je aj víťazka tohtoročnej Henischiády Ingrid Brehuvová, ako aj druhá v poradí Mária Popjaková.“   

(21:10, V. Dinisová, foto: T. Prokop)

 

futbal BJ-Myjava ženy.jpg

 

culinar.jpg

12.05.2017
Piatok
2819x
zobrazené
comments powered by Disqus
   Udalosti
Platená reklama
UniCredit Bank
Platená reklama
Čerpacia stanica LPG
Platená reklama
Ceramik - Kúpeľňové štúdio
Platená reklama
EDYMAX
Platená reklama
Obchodná akadémia
Platená reklama
Spojená škola Štefánikova
Platená reklama
ICJ Bardejov
Platená reklama
TR technic s.r.o.
Platená reklama
Oknoplast
Platená reklama
HOTEL ARTIN
Platená reklama
Základná škola B. Krpelca
Platená reklama
Card club Respect
Platená reklama
Bardejovské kúpele a.s.
   Anketa
Ste spokojní s kapacitou parkovacích miest v centre Bardejova?
   Aktuálne / Dôležité čísla

Program Kina Žriedlo

na mesiac október:

oktober kino zriedlo.jpg

Pohotovosť lekárni:

Po-Ne do 20:00 Atrium (oproti detskej poliklinike)

Po-Ne do 21:00 Plus Lekáreň (OD Tesco)

Po-Ne do 20:00 Dr. MAX (OD Hypernova)


TYP C