AKTUÁLNE POČASIE


Svitá odpadovému hospodárstvu v Bardejove na lepšie časy?

10.10.2017
Videné: 398x

Blog: Odpad v Bardejove – ako ďalej?

starinsky.jpg

Alexander Starinský

 

V tomto období prechádza spoločnosť Ekobard s.r.o. do plného vlastníctva mesta Bardejov. Znamená to, že riadenie nakladania s odpadmi v našom meste bude plne v kompetencii samosprávy. Nový zákon o odpadoch zaviedol systémové zmeny, ktoré majú pomôcť zhodnocovaniu komunálneho odpadu na Slovensku. Teda viac recyklovať a menej skládkovať. Mestá a obce neplatia za triedený zber zložiek odpadu ako papier, sklo, plasty a kovy. Systém je financovaný výrobcami výrobkov. Očakával som isté zlepšenie aj v našom meste.

No bohužiaľ, zatiaľ som žiadne veľké zmeny nezaznamenal. Aj to svedčí o tom, že na výsledky je potrebná dostatočná snaha a záujem aj zo strany miest a obcí. To, že mesto bude riadiť nakladanie s odpadmi je preto veľká príležitosť na zmenu. Vyžaduje si to istú koncepčnosť, pracovné nasadenie, ale aj investície do systému nakladania s odpadmi.

 

odpad BJ.jpg

Bardejov registruje problémy s odpadom

 

Dôležitá je samozrejme aj ekonomika. S vlastníctvom Ekobardu prenieslo mesto na seba aj všetky jeho záväzky a pohľadávky. Poplatky za skládkovanie odpadov sa budú zvyšovať. No za separovanie neplatíme. Teda čím viac odpadu sa v meste vytriedi, tým menej ho pôjde na skládku a náklady na odpady budú nižšie resp. sa nezvýšia. Pripravuje sa aj výstavba mestskej kompostárne a zber bioodpadov, s čím budú taktiež isté náklady.

 

Čítajte tiež: Mesto Bardejov vybuduje regionálne centrum zhodnocovania BRO

 

Preto je najvyšší čas na optimalizáciu odpadového hospodárstva v našom meste, s dôrazom na triedený zber. Pochopiteľne to pocítia aj občania v poplatku za odpad. Poplatky sa zvýšia v prípade neefektívneho systému, ktorý je zároveň nákladný. Naopak, v prípade dobre fungujúceho systému sa nezvýšia, alebo sa môžu aj znížiť.

Každý deň pozorujem rôzne problémy a nedostatky nakladania s odpadmi v Bardejove. Či už zo strany samotného systému alebo zo strany prístupu obyvateľov. Napr. v mnohých kontajneroch na triedený odpad je všetok možný odpad. Ničí sa tým snaha tých, ktorí odpad triedia a zbytočne za tento odpad platíme všetci. Tiež realizácia samotného triedeného zberu spoločnosťou Ekobard nie je na dostatočnej úrovni. A občania nie sú nijako ekonomicky motivovaní k triedeniu. Samozrejme sú tu aj iné problémy. Ako napr. čierne skládky, nedostatočná výchova obyvateľov a pod.

Pre dobre fungujúce odpadové hospodárstvo sú podmienkami pohodlný systém zberu odpadov a intenzívna osveta. Dôležitá je aj dostatočná evidencia odpadov a v neposlednom rade aj motivácia obyvateľov k triedeniu. Na všetky spomenuté prvky, ale aj problémy existujú riešenia, ktoré majú preukázateľne výsledky.

 

Ako spoločnosť Ekobard a.s. realizuje triedený odpad v Bardejove

 

Niektoré riešenia boli navrhnuté aj v „Návrhu koncepcie odpadového hospodárstva v meste Bardejov“, ktorý som vypracoval a prezentoval na konferencii „Vízie pre Bardejov“ v minulom roku. Mnohé opatrenia, najmä zo strany osvety pritom nie sú ani výrazne finančne náročné. Zároveň mesto neplatí za triedený zber a ušetrené financie môžu byť späť investované do zlepšenia odpadového hospodárstva.

 

Čítajte tiež: SEparuj MAteriál FORmuj SVET

 

Som zvedavý ako mesto Bardejov pristúpi k odpadom v najbližšom období. Mesto bude riadiť odpady samo, čo môže byť dobrý krok. Je to hlavne na prístupe samosprávy. Samotné výsledky ale závisia aj na nás, na obyvateľoch tohto mesta, podľa toho ako budeme pristupovať k odpadom. Verím, že celkovo nebudem opäť sklamaný, tak ako v prípade príchodu nového zákona o odpadoch...

(18:50, A. Starinský, tento článok vyšiel v občasníku myBardejov, video: youtube.com)

 

autogas_sep.jpg

10.10.2017
Utorok
398x
zobrazené
comments powered by Disqus
   Udalosti
Platená reklama
UniCredit Bank
Platená reklama
Čerpacia stanica LPG
Platená reklama
Ceramik - Kúpeľňové štúdio
Platená reklama
EDYMAX
Platená reklama
Obchodná akadémia
Platená reklama
Spojená škola Štefánikova
Platená reklama
ICJ Bardejov
Platená reklama
TR technic s.r.o.
Platená reklama
Oknoplast
Platená reklama
HOTEL ARTIN
Platená reklama
Základná škola B. Krpelca
Platená reklama
Card club Respect
Platená reklama
Bardejovské kúpele a.s.
   Anketa
Ste spokojní s kapacitou parkovacích miest v centre Bardejova?
   Aktuálne / Dôležité čísla

Program Kina Žriedlo

na mesiac október:

oktober kino zriedlo.jpg

Pohotovosť lekárni:

Po-Ne do 20:00 Atrium (oproti detskej poliklinike)

Po-Ne do 21:00 Plus Lekáreň (OD Tesco)

Po-Ne do 20:00 Dr. MAX (OD Hypernova)


TYP C