AKTUÁLNE POČASIE


V Bardejove iba Gymnázium Leonarda Stöckela

16.05.2017
Videné: 1344x

Technická pomoc ELENA vytvorí  investície za 22 miliónov eur

Prešov_osvetlenie.jpgPrešovský samosprávny kraj už viac ako dva roky intenzívne podporuje znižovanie energetickej náročnosti verejných budov a pomáha strategickým investíciám v tejto oblasti. Cez implementačnú jednotku ELENA - Európsku lokálnu energetickú asistenciu, plánuje do konca roka 2017 vygenerovať projekty za minimálne 22 miliónov eur.

Technickú pomoc ELENA realizuje Prešovský samosprávny kraj spolu so 14-timi samosprávami od konca roku 2014, kedy bola podpísaná zmluva s Európskou investičnou bankou. PSK je pritom v rámci Slovenska jediným krajom, kde sa tento investičný program realizuje. 

„Technická asistencia je významnou pomocou rozvoja regiónu a samospráv, keďže jej prioritným cieľom je úspora energií, zníženie emisií CO2 a progresívnejšie využitie obnoviteľných zdrojov energie. Naša pomoc spočíva vo vypracovávaní technických štúdií, energetických auditov a podkladov na žiadosti o financie. Poskytujeme aj súčinnosť pri administratívnych úkonoch a v procese verejného obstarávania, “ uviedol vedúci implementačnej jednotky PSK Rudolf Pojezdala. Na financovanie zámerov žiadatelia využívajú najmä európske strategické a investičné fondy, rovnako aj úverové zdroje z Európskej investičnej banky, štátne rozpočty, ale aj tzv. EPC projekty s partnerstvom súkromných podnikov.

Ako doplnil vedúci odboru, doteraz preinvestovaná suma na investičné projekty na zníženie energetickej náročnosti v kraji dosiahla výšku 18,5 mil. eur. „Do veľkej miery sme prispeli k rekonštrukciám a modernizáciám škôl a zariadení sociálnych služieb, stredísk údržby ciest a rovnako aj verejného osvetlenia. Len v tejto oblasti sa podarilo preinvestovať viac ako 4 miliónov eur, čím sa  pomohlo dosiahnuť energetickú úsporu 1 104 MWh a zníženie emisií CO2 o 280 ton,“ priblížil R. Pojezdala.

Najnovšou aktivitou implementačnej jednotky ELENA je technická pomoc pre investície financované z úverových zdrojov poskytnutých Európskou investičnou bankou. Vyčlenené finančné prostriedky vo výške 4,8 miliónov eur majú ísť do zníženia energetickej náročnosti 23 objektov. Modernizovať sa budú školy, budovy Správy a údržby ciest PSK, domovy sociálnych služieb a kultúrnych inšitúcií na území celého kraja. Medzi najväčšie investície s objemom nad 250 tisíc eur patria napríklad rekonštrukcie zariadení sociálnych služieb v Starej Ľubovni, Giraltovciach, Tovarnom a vo Svidníku, administratívnej budovy Divadla Jonáša Záborského v Prešove a Strednej odbornej školy, Garbiarska v Kežmarku.

„Identifikovali sme potreby jednotlivých objektov. Všeobecne sa dá povedať, že ideme do zateplenia obvodových a strešných plášťov, odstránenia systémových porúch na objektoch, rekonštrukcií kotolní a rozvodov. Momentálne sme v štádiu príprav jednotlivých investícií, no predpokladáme, že s modernizáciou budov sa začne najneskôr v augustetohto roka,“ dodal R. Pojezdala.

Znižovanie energetickej náročnosti verejných budov bude v Prešovskom kraji pokračovať. V tomto roku v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia odbor ELENA predložil ďalšie projekty za takmer 10 miliónov eur. Do konca roka 2017 by mali byť podľa očakávaní realizované alebo aspoň vyhlásené verejné obstarávania na konkrétne práce v minimálnej výške zhruba 22 miliónov eur. 

 

Zoznam investícií ELENA v celkovej výške 4,8 miliónov eur:

Domov sociálnych služieb, Giraltovce

Domov pre seniorov, Stará Ľubovňa

Domov sociálnych služieb, Vranov nad Topľou

Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami, Batizovce

Centrum sociálnych služieb Ametyst, Tovarné

Senior dom Svida, Svidník

Zariadenie sociálnych služieb Dotyk, Medzilaborce

Stredná zdravotnícka škola, Prešov

Stredná priemyselná škola drevárska, Prešov

Spojená škola, Sabinov

Gymnázium, Lipany

Stredná odborná škola technická, Poprad

Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok

Stredná odborná škola, Kušnierska brána 2, Kežmarok

Stredná priemyselná škola, Snina

Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Humenné

Stredná odborná škola technická, Svidník

Gymnázium Leonarda Stöckela, Bardejov

SÚC PSK, Kežmarok

SÚC PSK, Stropkov

SÚC PSK, Vranov n/Topľou

Divadlo Alexandra Duchnoviča, Prešov

Hornozemplínske osvetové stredisko, Vranov n/Topľou

(10:10, D. Jeleňová)

 

Bianco cafe.jpg

16.05.2017
Utorok
1344x
zobrazené
comments powered by Disqus
   Udalosti
Platená reklama
UniCredit Bank
Platená reklama
Čerpacia stanica LPG
Platená reklama
Ceramik - Kúpeľňové štúdio
Platená reklama
EDYMAX
Platená reklama
Obchodná akadémia
Platená reklama
Spojená škola Štefánikova
Platená reklama
ICJ Bardejov
Platená reklama
TR technic s.r.o.
Platená reklama
Oknoplast
Platená reklama
HOTEL ARTIN
Platená reklama
Základná škola B. Krpelca
Platená reklama
Card club Respect
Platená reklama
Bardejovské kúpele a.s.
   Anketa
Ste spokojní s kapacitou parkovacích miest v centre Bardejova?
   Aktuálne / Dôležité čísla

Program Kina Žriedlo

na mesiac október:

oktober kino zriedlo.jpg

Pohotovosť lekárni:

Po-Ne do 20:00 Atrium (oproti detskej poliklinike)

Po-Ne do 21:00 Plus Lekáreň (OD Tesco)

Po-Ne do 20:00 Dr. MAX (OD Hypernova)


TYP C