AKTUÁLNE POČASIE


V Bardejove vodiči nedodržujú povinnosti

05.08.2017
Videné: 813x

* Článok bol uverejnený v novinách AHOJ BARDEJOVízie č. 3/2017

Za volantom aj alkohol

graf.jpg

Príčiny dopavných nehôd

 

Vyhodnocovanie hlavných príčin dopravných nehôd je jedným z najdôležitejších ukazovateľov potrebných pri objektívnom posudzovaní dopravnej nehodovosti. Na základe výsledkov sú priebežne prijímané opatrenia vo vzťahu k zabezpečeniu efektívneho výkonu dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky a prostredníctvom ktorej sú zároveň navrhované dopravno – inžinierske opatrenia zo strany polície.

V uplynulom roku bolo u vodičov motorových vozidiel najčastejšou príčinou dopravnej nehody porušenie povinností vodiča a to v 56 prípadoch. Druhou príčinou bolo neprispôsobenie rýchlosti jazdy pri celkovom počte 20 nehôd. Treťou bolo nesprávne otáčanie a cúvanie s počtom 19 nehôd. V siedmych prípadoch išlo o nesprávne spôsob jazdy. V trinástich prípadoch sa jednalo o zrážku s chodcom. V piatich prípadoch nehodu zavinili práve chodci.

 

Alkohol pri vzniku dopravných nehôd

Okresné riaditeľstvo v Bardejove zistilo u vinníkov dopravných nehôd požitie alkoholických nápojov celkom v 12 prípadoch, z toho v jedenástich prípadoch u vodičov a raz u chodca. Pri týchto nehodách nedošlo k usmrteniu. Jedna osoba sa zranila ťažko a dve ľahko.

Najviac nebezpečné úseky z pohľadu dopravnej nehodovosti

Úsek cesty od križovatky Snakov – Hrabské po obec Gerlachov – časť Mlyniská.

Úsek cesty v križovatke na obec Sveržov v bezprostrednej blízkosti obce Tarnov a čerpacej stanice.

Úsek cesty na Dlhom rade v Bardejove, križovatka na ulicu Jiráskova.

Úsek medzi obcami Kobyly a Janovce.

 

K ďalším nebezpečným úsekom patrí cesta od obce Lenártov po obec Malcov, úsek cesty na Slovenskej a Duklianskej ulici v Bardejove, úsek od Dlhej Lúky po obec Smilno a úsek od ulice Krátky rad po obec Kobyly. Výrazná pozornosť je aktuálne z dôvodu zaznamenaného vzniku najťažších následkov z dopravných nehôd z rokov 2015 – 2016 venovaná na úseku cesty od obce Lenártov po začiatok juhozápadného obchvatu mesta Bardejov.

 

Pracovné stretnutie

Koncom februára sa uskutočnilo pracovné rokovanie k problematike zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky v tomto úseku. Súčasťou stretnutia bolo prerokovanie návrhov na zvýšenie bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky, najmä doplnenie a výmena existujúceho zvislého dopravného značenia za dopravné značky na žltozelenom fluorescenčnom podklade a zlepšenie rozhľadových pomerov i umiestnenie preventívnych tabúľ.

(19:45, red)

 

finál jún2016.jpg

05.08.2017
Sobota
813x
zobrazené
comments powered by Disqus
   Udalosti
Platená reklama
UniCredit Bank
Platená reklama
Čerpacia stanica LPG
Platená reklama
Ceramik - Kúpeľňové štúdio
Platená reklama
EDYMAX
Platená reklama
Obchodná akadémia
Platená reklama
Spojená škola Štefánikova
Platená reklama
ICJ Bardejov
Platená reklama
TR technic s.r.o.
Platená reklama
Oknoplast
Platená reklama
HOTEL ARTIN
Platená reklama
Základná škola B. Krpelca
Platená reklama
Card club Respect
Platená reklama
Bardejovské kúpele a.s.
   Anketa
Ste spokojní s kapacitou parkovacích miest v centre Bardejova?
   Aktuálne / Dôležité čísla

Program Kina Žriedlo

na mesiac október:

oktober kino zriedlo.jpg

Pohotovosť lekárni:

Po-Ne do 20:00 Atrium (oproti detskej poliklinike)

Po-Ne do 21:00 Plus Lekáreň (OD Tesco)

Po-Ne do 20:00 Dr. MAX (OD Hypernova)


TYP C