AKTUÁLNE POČASIE


Výzva na predkladanie malých projektov v troch grantových programoch

11.05.2017
Videné: 689x

Komunitka vyhlasuje...      

granty.jpgSprávna rada Komunitnej nadácie Bardejov na svojom zasadnutí 6. 4. 2017 schválila nasledovné tri grantové programy zamerané na podporu komunitného života v meste:

 

1. Čistý Bardejov – I. kolo

Cieľom je podpora akýchkoľvek občianskych aktivít, zameraných na skvalitnenie životného prostredia v mieste bydliska, verejných priestranstiev a v okolí objektov organizácií. Žiadateľ môže získať grant do výšky 600 €, pričom prispieva min. 10% priamych finančných nákladov a 20% nefinančných nákladov z rozpočtu projektu.

 

2. Deti a mládež – I. kolo

Program je zameraný na aktívne a tvorivé využívanie voľného času detí a mládeže.

Podporuje klubovú a krúžkovú činnosť, podnecovanie tvorivosti, prehlbovanie tolerancie a výchovy k demokratickým hodnotám. Maximálna výška grantu je  450 €  a vlastné vklady žiadateľa predstavujú minimálne 15% rozpočtu projektu.

 

3. Seniori

Cieľom nového programu je podpora aktívneho starnutia ľudí na starobnom dôchodku a ich  aktívneho zapájania sa do verejného života v oblastiach, ktoré prispejú k zlepšovaniu ich duševného a fyzického zdravia, napomôžu zlepšeniu dobrých medziľudských/ susedských vzťahov v rôznych častiach mesta, prispejú k medzigeneračnému dialógu v meste, odovzdávanie skúsenosti mladšej generácie, spoločné debaty s mladšou generáciou na spoločenské témy, vzájomné vzdelávanie sa a pod.).

Maximálna výška grantu je 350 €. Spolufinancovanie žiadateľom je minimálne vo výške 10% rozpočtu projektu.

 

Záujemcovia o granty z vyhlásených programov sa môžu o ne uchádzať prostredníctvom predkladania malých projektov vo všetkých troch programoch. Uzávierka predkladania projektov je 19. mája 2017 o 16:00 hod. Podmienkou uchádzania sa o grant je konzultácia predkladaného projektu žiadateľa s pracovníkom nadácie. Doba realizácie podporených projektov je maximálne 5 mesiacov. Začiatok realizácie – od 30. mája 2017. Formulár žiadosti o grant a táto výzva sú prístupné na www.knbj.sk.

Žiadatelia môžu získať podrobnejšie grantové podmienky pre vyhlásené programy a konzultovať svoje zámery v kancelárii KNBJ (Radničné námestie 21,1. posch., č. dverí 7) v pracovných dňoch od 9:00 do 16:00 hod.

(17:20, J. Jarina)

 

mc sport logo.jpg

11.05.2017
Štvrtok
689x
zobrazené
comments powered by Disqus
   Udalosti
Platená reklama
UniCredit Bank
Platená reklama
Čerpacia stanica LPG
Platená reklama
Ceramik - Kúpeľňové štúdio
Platená reklama
EDYMAX
Platená reklama
Obchodná akadémia
Platená reklama
Spojená škola Štefánikova
Platená reklama
ICJ Bardejov
Platená reklama
TR technic s.r.o.
Platená reklama
Oknoplast
Platená reklama
HOTEL ARTIN
Platená reklama
Základná škola B. Krpelca
Platená reklama
Card club Respect
Platená reklama
Bardejovské kúpele a.s.
   Anketa
Ste spokojní s kapacitou parkovacích miest v centre Bardejova?
   Aktuálne / Dôležité čísla

Program Kina Žriedlo

na mesiac október:

oktober kino zriedlo.jpg

Pohotovosť lekárni:

Po-Ne do 20:00 Atrium (oproti detskej poliklinike)

Po-Ne do 21:00 Plus Lekáreň (OD Tesco)

Po-Ne do 20:00 Dr. MAX (OD Hypernova)


TYP C