AKTUÁLNE POČASIE


Obchodná akadémia

vytvorené : 25.09.2017
Obchodná akadémia, Komenského 5, Bardejov.

 

Obchodná akadémia

oa_foto (1).jpg

https://oabar.edupage.org/

 

Chceš sa stať ekonómom, manažérom, účtovníkom, podnikateľom, finančným a daňovým poradcom, pracovníkom cestovného ruchu?

Príď k nám!

oa_sep.jpg

 

Škola ponúka tieto študijné odbory

Pre žiakov 9. ročníka ZŠ

Odbor 6325 M ekonomické lýceum s rozšíreným vyučovaním informatiky 

 • štúdium je základom ekonomického  odborného zamerania obchodnej akadémie
 • absolvent študijného odboru ekonomické lýceum je pripravený do ekonomickej praxe a na vysokoškolské vzdelanie ekonomického, právneho, pedagogického a iného zamerania...
 • počas štúdia absolvent získa teoretické a praktické vedomosti z oblasti ekonomiky, účtovníctva, administratívy a korešpondencie, daňovej sústavy, cestovného ruchu, bankovníctva, právnej náuky, marketingu, manažmentu, a pod.
 • štúdium v tomto odbore je rozšírené o hodiny informatiky so zameraním na programovanie

oa_foto (2).JPG

 oa_foto (3).JPG

 

Pre dospelých – absolventov SŠ s ekonomickým zameraním

 odbor 6332 Q daňové služby 

 • 2-ročné vyššie odborné štúdium ukončené absolutóriom (absolventskou skúškou) s titulom „DiS.“ (diplomovaný špecialista)
 • tento študijný odbor je určený pre absolventov stredných škôl s ekonomických zameraním
 • štúdium prebieha prezenčnou aj dištančnou formou
 • štúdium môže byť realizované dennou alebo večernou formou

oa_foto (4).jpg

oa_foto (5).jpg

 

Pre dospelých – absolventov gymnázií a iných SŠ

odbor 6317 N obchodná akadémia 

 • 2-ročné pomaturitné štúdium
 • tento študijný odbor je určený pre absolventov gymnázií, ktorí nepokračujú v štúdiu na vysokej škole, prípadne pre absolventov iných stredných škôl s maturitnou
 • absolvent tohto študijného odboru získa základné ekonomické vzdelanie, pre vykonávanie ekonomickej praxe
 • štúdium môže prebiehať dennou alebo večernou formou

oa_foto (6).JPG

oa_foto 7.JPG

 

Kde sa môžete uplatniť po ukončení štúdia?

 • všade tam, kde je potrebné spracovať ekonomickú agendu: v súkromných firmách, v štátnej a verejnej správe, v bankách, poisťovniach, v sociálnom sektore, v justícii, v zdravotníctve, v cestovnom ruchu...
 • väčšina našich absolventov pokračuje v štúdiu na vysokých školách ekonomického, právneho, pedagogického, technického a iného zamerania

 oa_foto 8.JPG

Kontakt

Obchodná akadémia, Komenského 5, Bardejov

tel: +421 054/472 23 84

web: https://oabar.edupage.org/

 

 

   Udalosti
Platená reklama
UniCredit Bank
Platená reklama
Čerpacia stanica LPG
Platená reklama
Ceramik - Kúpeľňové štúdio
Platená reklama
EDYMAX
Platená reklama
Obchodná akadémia
Platená reklama
Spojená škola Štefánikova
Platená reklama
ICJ Bardejov
Platená reklama
TR technic s.r.o.
Platená reklama
Oknoplast
Platená reklama
HOTEL ARTIN
Platená reklama
Základná škola B. Krpelca
Platená reklama
Card club Respect
Platená reklama
Bardejovské kúpele a.s.
   Anketa
Ste spokojní s kapacitou parkovacích miest v centre Bardejova?
   Aktuálne / Dôležité čísla

Program Kina Žriedlo

na mesiac október:

oktober kino zriedlo.jpg

Pohotovosť lekárni:

Po-Ne do 20:00 Atrium (oproti detskej poliklinike)

Po-Ne do 21:00 Plus Lekáreň (OD Tesco)

Po-Ne do 20:00 Dr. MAX (OD Hypernova)


TYP C