AKTUÁLNE POČASIE


Spojená škola, Štefánikova

vytvorené : 05.10.2016
S nami máš šancu vyniknúť.

 

Spojená škola, Štefánikova 64, Bardejov

sss.jpg

http://www.spojenabj.sk/

FB: Spojená škola, Štefánikova 64, 085 01 Bardejov

 

 Ak si šikovná/ý a tvorivá/ý, nemusíš sa obávať, že tvoj talent zostane u nás neobjavený. Škola organizuje a zapája sa do množstva odborných a športových súťaží, súťaží tvorivosti, olympiád a rôznych projektov. Nezabudnuteľné zážitky získaš na imatrikulácii, študentských plesoch, stužkových slávnostiach a ďalších akciách, ktoré neustále pripravujeme.

 

Škola ponúka:

-školské rozhlasové štúdio, školský časopis, free wi-fi

-špičkovo vybavené chemické laboratórium

-fotoateliér s fotokomorou

-viacúčelové ihrisko s umelým povrchom

-opatrovateľský kurz, animačný kurz

-prax v zahraničí, autoškola

-online vzdelávanie, projekty

-bezbariérový prístup, pestrá záujmová činnosť

ssš bj.jpg

DSC_0011a-6107-920-600-80-c.JPG

IMGP3853-6165-920-600-80-c.JPG

 

4 – ročné študijné odbory

2840 M  biotechnológia a farmakológia

V študijnom odbore biotechnológia a farmakológia sa žiaci naučia robiť chemické analýzy vzoriek, pripraviť určené liekové formy, analyzovať liečivá. Spoznávajú metódy a technológie, ktoré odrážajú nové trendy v rozvoji biotechnológie a farmakológie, mikrobiológie a biochémie, medicíny a výživy. Po skončení štúdia môžu pracovať v biochemických, mikrobiologických, potravinárskych, farmaceutických laboratóriách, lekárňach, vo výskumných a zdravotníckych zariadeniach. Svoje uplatnenie nájdu nielen v štátnej správe, ale aj pri podnikaní v tejto oblasti. Môžu tiež pokračovať v štúdiu na vysokej škole biotechnologického a farmaceutického zamerania.

 

3447 K  grafik digitálnych médií

Odbor grafik digitálnych médií je vhodný pre žiakov, ktorých fascinuje všetko, čo sa dá v súčasnosti vytvoriť pomocou počítačovej grafiky, chcú rozvíjať svoju kreativitu, vytvárať jedinečné grafické návrhy a láka ich spojenie fotoobjektívu, kamery a počítača. V budúcnosti sa môžu uplatniť vo fotografických ateliéroch, v grafických a televíznych štúdiách ale aj v reklamných agentúrach. Stať sa profesionálom v tejto oblasti je žiakom umožnené kvalitným materiálnym vybavením školy ako aj využitím vlastného Telecom štúdia v priestoroch školy. Absolventi môžu tiež pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu.

 

7661 M  sociálno-výchovný pracovník

Odbor sociálno – výchovný pracovník je určený žiakom, ktorí vnímajú problémy ostatných, uvedomujú si, že niektorí ľudia potrebujú pomoc viac ako iní, svoju budúcnosť chcú spojiť s pomáhaním ľuďom, ktorí to potrebujú. V tomto štvorročnom odbore žiaci získajú vedomosti a zručnosti, ktoré využijú pri práci v zariadeniach sociálnej starostlivosti, akými sú detské domovy, domovy dôchodcov, domovy sociálnych služieb, krízové centrá a úrady práce sociálnych vecí a rodiny. Uplatniť sa môžu tiež vo výchovných zariadeniach typu- mládežnícke kluby, centrá voľného času a.i. Po skončení štúdia môžu pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu v odboroch: sociálna práca, pedagogika, špeciálna pedagogika, psychológia, sociológia, masmediálna komunikácia alebo sa uplatniť v praxi.

 

3 – ročné učebné odbory

2962 H  pekár

Žiaci v tomto odbore ovládajú technológie výroby chleba, pečiva i cukrárenských výrobkov. Poznajú a vedia použiť vhodné suroviny na ich prípravu, naučia sa receptúry i výživové vlastnosti potravín. Vedia obsluhovať stroje a zariadenia používané v pekárňach.

 

3661 H  murár

Absolvent odboru murár ovláda murovanie nosného muriva, pilierov, komínov, priečok a iných častí stavby. Využíva najnovšie technológie, pozná a používa tradičné i nové materiály. Ovláda osadzovanie okien, zárubní, zvislú a vodorovnú izoláciu budov i jednotlivých konštrukcií, dodatočné zatepľovanie, betonáž stavebných konštrukcií, podláh, dlažieb a ďalšie stavebné práce.

 

2 – ročné učebné odbory

3161 F  praktická žena

3686 F  stavebná výroba

Sšš titulka.jpg

Kontakt:

Spojená škola

Štefánikova 64, 085 01 Bardejov

e-mail: spojenabj@mail.t-com.sk

tel: +421 54 488 0150

fax: +421 54 488 0157 

 

Škola ponúka aj vodičské kurzy skupiny "B"

http://ahojbardejov.sk/firmy/detail/autoskola_spojena_skola_stefanikova_64.html

 

 

   Udalosti
Platená reklama
UniCredit Bank
Platená reklama
Čerpacia stanica LPG
Platená reklama
Ceramik - Kúpeľňové štúdio
Platená reklama
EDYMAX
Platená reklama
Obchodná akadémia
Platená reklama
Spojená škola Štefánikova
Platená reklama
ICJ Bardejov
Platená reklama
TR technic s.r.o.
Platená reklama
Oknoplast
Platená reklama
HOTEL ARTIN
Platená reklama
Základná škola B. Krpelca
Platená reklama
Card club Respect
Platená reklama
Bardejovské kúpele a.s.
   Anketa
Ste spokojní s kapacitou parkovacích miest v centre Bardejova?
   Aktuálne / Dôležité čísla

Program Kina Žriedlo

na mesiac október:

oktober kino zriedlo.jpg

Pohotovosť lekárni:

Po-Ne do 20:00 Atrium (oproti detskej poliklinike)

Po-Ne do 21:00 Plus Lekáreň (OD Tesco)

Po-Ne do 20:00 Dr. MAX (OD Hypernova)


TYP C