DEMOservice

24736
Kontaktné údaje DEMOservice
 • Bardejov
 • Kutuzovova 1006/28
 • 085 01
 
 
Poskytujeme:
 
OPP - Ochrana pred požiarmi
 •  vypracovanie, vedenia a pravidelná aktualizácia dokumentácie OPP v súlade s platnou legislatívou
 • činnosť technika požiarnej ochrany
 • zabezpečenie požiarnej ochrany v obci
 • vykonávanie odbornej prípravy protipožiarnej hliadky
 • školenie zamestnancov
 • vybavenie stavieb hasiacimi prístrojmi
BOZP
 • poradenstvo v oblasti BOZP
 • vypracovanie dokumentácie pri zmene legislatívy
 • vykonanie pravidelnej previerky bezpečnosti práce
 • kontrola, značenie a zosúladenie pracovných priestorov s požiadavkami BOZP
 • hodnotenie rizík pre profesie a činnosti
 • pomoc pri spisovaní a šetrení pracovných úrazov
 • vykonávanie školenia zamestnancov
Kontroly hasiacich prístrojov
 • kontrola, revízie a servis prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov a hydrantov
 • vykonávanie tlakových skúšok vnútorných a vonkajších hydrantov
 • servis značenia a umiestnenia hasiacich prístrojov
Ďalšie služby
 • kontrola a čistenie komínov
 • frézovanie komínového dechtu rôznych typov komínov
 • odborné poradenstvo
Zabezpečujeme
 • špecialista požiarnej ochrany
 • pracovná zdravotná služba (PZS)
IČO47524243

Otváracie hodiny DEMOservice

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa
Udalosti
25730
08:00 11.12.2018
Vianočné dekorácie
25835
08:00 11.12.2018
Deň otvorených dverí SŠS ...
25894
09:00 11.12.2018
Tomáš Garrigue Masaryk v ...
25887
07:00 12.12.2018
Charitatívny predaj medo ...
25730
08:00 12.12.2018
Vianočné dekorácie
Všetky práva vyhradené | Akékoľvek publikovanie alebo šírenie správ, fotografií a dát uverejnených na portáli ahojbardejov.sk je bez predchádzajúceho súhlasu porušením autorského zákona.