Rybia farma Gerlachov

18922
Kontaktné údaje Rybia farma Gerlachov
  • Gerlachov
  • Gerlachov
  • 086 04
Rybia farma Gerlachov - certifikovaný chov, veterinárna kontrola, 100% zdravotný stav
 
Predaj pstruha dúhového a sivoňa potočného, predaj násad
 
Rybia farma sa od svojho založenia v roku 1998 vyprofilovala na veľkého producenta lososovitých druhov rýb.
 
Spoločnosť rozvinula tradície pstruhárstva na Slovensku, od jeho začiatkov v sedemnástom storočí až po intenzívny chov pstruhov akcelerujúci v devätnástom storočí. Aj v súčasnosti farma disponuje špičkovými odborníkmi v oblasti chovu a spracovania sladkovodných rýb.
 
Farma hospodári na piatich rybochovných zariadeniach, lokalizovaných pozdĺž rieky Tople v Gerlachove. Objemom produkcie rozhodujúce rybochovné zariadenia, spĺňajú prísne štandardy noriem EÚ.
 
Chov rýb sa vykonáva v uzavretom cykle, z vlastných generačných stád, čo umožňuje vykonávať dohľad nad kvalitou násad zaraďovaných na ďalší chov. Dĺžka chovu trhových rýb je daný prírodnými, klimatickými a vodohospodárskymi pomermi na danom území, v porovnaní s chovmi brojlerového typu, do konzistentnejšieho a tým aj zdravšieho výsledného produktu - rybej svaloviny.
 
Farma dodáva na domáci trh pstruha dúhového a sivoňa potočného v trhovej veľkosti.
 
CHOV A PREDAJ LOSOSOVITÝCH RÝB
predaj tržných rýb
(0,2-0,5kg/ks - podľa vlastného výberu a aktuálnej ponuky)
* pstruh dúhový 
* pstruh potočný
* sivoň potočný
 
ryby sú ponúkané živé, chladené, mrazené. pri živom odbere
odber na farme alebo po dohode s dovozom na Vami určené miesto. jednorazový odvoz do 200 kg. množstvo je limitované poveternostnými podmienkami počas prevozu a vzdialenosťou.
 
ponuka kráľovských rýb
ryby s hmotnosťou od 2kg/ks (podľa aktuálnej ponuky)
 
V prípade záujmu Vás radi privítame osobne alebo nás kontaktujte na adrese hjaroslav06@gmail.com
 
Rybia farma Gerlachov poskytuje možnosť grilovania zakúpených rýb vo vybudovaných prístreškoch. Altánky sú osadené v malebnej krajine v blízkosti rieky Topľa
Názov spoločnostiRybia farma Gerlachov
AdresaGerlachov, 086 04 Gerlachov

Otváracie hodiny Rybia farma Gerlachov

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa
Udalosti
20549
09:00 16.01.2018
Medzi kresbou, fotografi ...
20535
09:00 16.01.2018
Fašiangy - výstava obrazov
20739
09:00 16.01.2018
Lietadla a lietanie - vý ...
20241
10:00 16.01.2018
Umenia v rode Grešákovcov
20814
20:00 16.01.2018
Večer najlepších filmov ...