Spojená škola, Štefánikova

19912
Kontaktné údaje Spojená škola, Štefánikova
  • Bardejov
  • Štefánikova 64
  • 085 01
Ak si šikovná/ý a tvorivá/ý, nemusíš sa obávať, že tvoj talent zostane u nás neobjavený. Škola organizuje a zapája sa do množstva odborných a športových súťaží, súťaží tvorivosti, olympiád a rôznych projektov. Nezabudnuteľné zážitky získaš na imatrikulácii, študentských plesoch, stužkových slávnostiach a ďalších akciách, ktoré neustále pripravujeme.  
 
Škola ponúka:
-školské rozhlasové štúdio, školský časopis, free wi-fi -špičkovo vybavené chemické laboratórium
-fotoateliér s fotokomorou
-viacúčelové ihrisko s umelým povrchom
-opatrovateľský kurz, animačný kurz
-prax v zahraničí, autoškola
-online vzdelávanie, projekty
-bezbariérový prístup, pestrá záujmová činnosť
 
4 – ročné študijné odbory
 
2840 M  biotechnológia a farmakológia
V študijnom odbore biotechnológia a farmakológia sa žiaci naučia robiť chemické analýzy vzoriek, pripraviť určené liekové formy, analyzovať liečivá. Spoznávajú metódy a technológie, ktoré odrážajú nové trendy v rozvoji biotechnológie a farmakológie, mikrobiológie a biochémie, medicíny a výživy. Po skončení štúdia môžu pracovať v biochemických, mikrobiologických, potravinárskych, farmaceutických laboratóriách, lekárňach, vo výskumných a zdravotníckych zariadeniach. Svoje uplatnenie nájdu nielen v štátnej správe, ale aj pri podnikaní v tejto oblasti. Môžu tiež pokračovať v štúdiu na vysokej škole biotechnologického a farmaceutického zamerania.  
 
3447 K  grafik digitálnych médií
Odbor grafik digitálnych médií je vhodný pre žiakov, ktorých fascinuje všetko, čo sa dá v súčasnosti vytvoriť pomocou počítačovej grafiky, chcú rozvíjať svoju kreativitu, vytvárať jedinečné grafické návrhy a láka ich spojenie fotoobjektívu, kamery a počítača. V budúcnosti sa môžu uplatniť vo fotografických ateliéroch, v grafických a televíznych štúdiách ale aj v reklamných agentúrach. Stať sa profesionálom v tejto oblasti je žiakom umožnené kvalitným materiálnym vybavením školy ako aj využitím vlastného Telecom štúdia v priestoroch školy. Absolventi môžu tiež pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu.  
 
7661 M  sociálno-výchovný pracovník
Odbor sociálno – výchovný pracovník je určený žiakom, ktorí vnímajú problémy ostatných, uvedomujú si, že niektorí ľudia potrebujú pomoc viac ako iní, svoju budúcnosť chcú spojiť s pomáhaním ľuďom, ktorí to potrebujú. V tomto štvorročnom odbore žiaci získajú vedomosti a zručnosti, ktoré využijú pri práci v zariadeniach sociálnej starostlivosti, akými sú detské domovy, domovy dôchodcov, domovy sociálnych služieb, krízové centrá a úrady práce sociálnych vecí a rodiny. Uplatniť sa môžu tiež vo výchovných zariadeniach typu- mládežnícke kluby, centrá voľného času a.i. Po skončení štúdia môžu pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu v odboroch: sociálna práca, pedagogika, špeciálna pedagogika, psychológia, sociológia, masmediálna komunikácia alebo sa uplatniť v praxi.  
 
3 – ročné učebné odbory
 
2962 H  pekár
Žiaci v tomto odbore ovládajú technológie výroby chleba, pečiva i cukrárenských výrobkov. Poznajú a vedia použiť vhodné suroviny na ich prípravu, naučia sa receptúry i výživové vlastnosti potravín. Vedia obsluhovať stroje a zariadenia používané v pekárňach.   3661 H  murár Absolvent odboru murár ovláda murovanie nosného muriva, pilierov, komínov, priečok a iných častí stavby. Využíva najnovšie technológie, pozná a používa tradičné i nové materiály. Ovláda osadzovanie okien, zárubní, zvislú a vodorovnú izoláciu budov i jednotlivých konštrukcií, dodatočné zatepľovanie, betonáž stavebných konštrukcií, podláh, dlažieb a ďalšie stavebné práce.  
 
2 – ročné učebné odbory
 
3161 F  praktická žena
3686 F  stavebná výroba
 
Škola ponúka aj vodičské kurzy skupiny "B" 
 
 
IČO4207715
Názov spoločnostiSpojená škola, Štefánikova
AdresaŠtefánikova 64, 085 01 Bardejov

Otváracie hodiny Spojená škola, Štefánikova

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa
Udalosti
21542
09:00 20.03.2018
Wilfried de Meyer: Veľko ...
21574
09:00 20.03.2018
Vlkolínec včera a dnes - ...
21502
10:00 20.03.2018
Ivan Didyk s rodinou - v ...
21574
09:00 21.03.2018
Vlkolínec včera a dnes - ...
21542
09:00 21.03.2018
Wilfried de Meyer: Veľko ...