Spojená škola, Štefánikova

19912
Kontaktné údaje Spojená škola, Štefánikova
  • Bardejov
  • Štefánikova 64
  • 085 01
Ak si šikovná/ý a tvorivá/ý, nemusíš sa obávať, že tvoj talent zostane u nás neobjavený. Škola organizuje a zapája sa do množstva odborných a športových súťaží, súťaží tvorivosti, olympiád a rôznych projektov. Nezabudnuteľné zážitky získaš na imatrikulácii, študentských plesoch, stužkových slávnostiach a ďalších akciách, ktoré neustále pripravujeme.   
 
 
 
Škola ponúka:
-školské rozhlasové štúdio, školský časopis, free wi-fi -špičkovo vybavené chemické laboratórium
-fotoateliér s fotokomorou
-viacúčelové ihrisko s umelým povrchom
-opatrovateľský kurz, animačný kurz
-prax v zahraničí, autoškola
-online vzdelávanie, projekty
-bezbariérový prístup, pestrá záujmová činnosť
 
4 – ročné študijné odbory
 
2840 M  biotechnológia a farmakológia
V študijnom odbore biotechnológia a farmakológia sa žiaci naučia robiť chemické analýzy vzoriek, pripraviť určené liekové formy, analyzovať liečivá. Spoznávajú metódy a technológie, ktoré odrážajú nové trendy v rozvoji biotechnológie a farmakológie, mikrobiológie a biochémie, medicíny a výživy. Po skončení štúdia môžu pracovať v biochemických, mikrobiologických, potravinárskych, farmaceutických laboratóriách, lekárňach, vo výskumných a zdravotníckych zariadeniach. Svoje uplatnenie nájdu nielen v štátnej správe, ale aj pri podnikaní v tejto oblasti. Môžu tiež pokračovať v štúdiu na vysokej škole biotechnologického a farmaceutického zamerania.  
 
3447 K  grafik digitálnych médií
Odbor grafik digitálnych médií je vhodný pre žiakov, ktorých fascinuje všetko, čo sa dá v súčasnosti vytvoriť pomocou počítačovej grafiky, chcú rozvíjať svoju kreativitu, vytvárať jedinečné grafické návrhy a láka ich spojenie fotoobjektívu, kamery a počítača. V budúcnosti sa môžu uplatniť vo fotografických ateliéroch, v grafických a televíznych štúdiách ale aj v reklamných agentúrach. Stať sa profesionálom v tejto oblasti je žiakom umožnené kvalitným materiálnym vybavením školy ako aj využitím vlastného Telecom štúdia v priestoroch školy. Absolventi môžu tiež pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu.  
 
7661 M  sociálno-výchovný pracovník
Odbor sociálno – výchovný pracovník je určený žiakom, ktorí vnímajú problémy ostatných, uvedomujú si, že niektorí ľudia potrebujú pomoc viac ako iní, svoju budúcnosť chcú spojiť s pomáhaním ľuďom, ktorí to potrebujú. V tomto štvorročnom odbore žiaci získajú vedomosti a zručnosti, ktoré využijú pri práci v zariadeniach sociálnej starostlivosti, akými sú detské domovy, domovy dôchodcov, domovy sociálnych služieb, krízové centrá a úrady práce sociálnych vecí a rodiny. Uplatniť sa môžu tiež vo výchovných zariadeniach typu- mládežnícke kluby, centrá voľného času a.i. Po skončení štúdia môžu pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu v odboroch: sociálna práca, pedagogika, špeciálna pedagogika, psychológia, sociológia, masmediálna komunikácia alebo sa uplatniť v praxi.  
 
3 – ročné učebné odbory
 
2962 H  pekár
Žiaci v tomto odbore ovládajú technológie výroby chleba, pečiva i cukrárenských výrobkov. Poznajú a vedia použiť vhodné suroviny na ich prípravu, naučia sa receptúry i výživové vlastnosti potravín. Vedia obsluhovať stroje a zariadenia používané v pekárňach.   3661 H  murár Absolvent odboru murár ovláda murovanie nosného muriva, pilierov, komínov, priečok a iných častí stavby. Využíva najnovšie technológie, pozná a používa tradičné i nové materiály. Ovláda osadzovanie okien, zárubní, zvislú a vodorovnú izoláciu budov i jednotlivých konštrukcií, dodatočné zatepľovanie, betonáž stavebných konštrukcií, podláh, dlažieb a ďalšie stavebné práce.  
 
2 – ročné učebné odbory
 
3161 F  praktická žena
3686 F  stavebná výroba
 
Škola ponúka aj vodičské kurzy skupiny "B"
IČO4207715
AdresaŠtefánikova 64, 085 01 Bardejov

Otváracie hodiny Spojená škola, Štefánikova

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa
S nami máš šancu vyniknúť.
Udalosti
26275
09:00 17.01.2019
Marija Hlavaty: Krasa mo ...
26277
09:00 17.01.2019
Umenie nás spája - výstava
26279
09:00 17.01.2019
Kniha roka PSK 2018
25894
09:00 17.01.2019
Tomáš Garrigue Masaryk v ...
25891
09:00 17.01.2019
Bardejov - Perla Horného ...
Všetky práva vyhradené | Akékoľvek publikovanie alebo šírenie správ, fotografií a dát uverejnených na portáli ahojbardejov.sk je bez predchádzajúceho súhlasu porušením autorského zákona.