Spojená škola, Štefánikova

19214
Kontaktné údaje Spojená škola, Štefánikova
  • Bardejov
  • Štefánikova 64
  • 085 01

 

Spojená škola, Štefánikova 64, Bardejov

sss.jpg

http://www.spojenabj.sk/

FB: Spojená škola, Štefánikova 64, 085 01 Bardejov

 

 Ak si šikovná/ý a tvorivá/ý, nemusíš sa obávať, že tvoj talent zostane u nás neobjavený. Škola organizuje a zapája sa do množstva odborných a športových súťaží, súťaží tvorivosti, olympiád a rôznych projektov. Nezabudnuteľné zážitky získaš na imatrikulácii, študentských plesoch, stužkových slávnostiach a ďalších akciách, ktoré neustále pripravujeme.

 

Škola ponúka:

-školské rozhlasové štúdio, školský časopis, free wi-fi

-špičkovo vybavené chemické laboratórium

-fotoateliér s fotokomorou

-viacúčelové ihrisko s umelým povrchom

-opatrovateľský kurz, animačný kurz

-prax v zahraničí, autoškola

-online vzdelávanie, projekty

-bezbariérový prístup, pestrá záujmová činnosť

ssš bj.jpg

DSC_0011a-6107-920-600-80-c.JPG

IMGP3853-6165-920-600-80-c.JPG

 

4 – ročné študijné odbory

2840 M  biotechnológia a farmakológia

V študijnom odbore biotechnológia a farmakológia sa žiaci naučia robiť chemické analýzy vzoriek, pripraviť určené liekové formy, analyzovať liečivá. Spoznávajú metódy a technológie, ktoré odrážajú nové trendy v rozvoji biotechnológie a farmakológie, mikrobiológie a biochémie, medicíny a výživy. Po skončení štúdia môžu pracovať v biochemických, mikrobiologických, potravinárskych, farmaceutických laboratóriách, lekárňach, vo výskumných a zdravotníckych zariadeniach. Svoje uplatnenie nájdu nielen v štátnej správe, ale aj pri podnikaní v tejto oblasti. Môžu tiež pokračovať v štúdiu na vysokej škole biotechnologického a farmaceutického zamerania.

 

3447 K  grafik digitálnych médií

Odbor grafik digitálnych médií je vhodný pre žiakov, ktorých fascinuje všetko, čo sa dá v súčasnosti vytvoriť pomocou počítačovej grafiky, chcú rozvíjať svoju kreativitu, vytvárať jedinečné grafické návrhy a láka ich spojenie fotoobjektívu, kamery a počítača. V budúcnosti sa môžu uplatniť vo fotografických ateliéroch, v grafických a televíznych štúdiách ale aj v reklamných agentúrach. Stať sa profesionálom v tejto oblasti je žiakom umožnené kvalitným materiálnym vybavením školy ako aj využitím vlastného Telecom štúdia v priestoroch školy. Absolventi môžu tiež pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu.

 

7661 M  sociálno-výchovný pracovník

Odbor sociálno – výchovný pracovník je určený žiakom, ktorí vnímajú problémy ostatných, uvedomujú si, že niektorí ľudia potrebujú pomoc viac ako iní, svoju budúcnosť chcú spojiť s pomáhaním ľuďom, ktorí to potrebujú. V tomto štvorročnom odbore žiaci získajú vedomosti a zručnosti, ktoré využijú pri práci v zariadeniach sociálnej starostlivosti, akými sú detské domovy, domovy dôchodcov, domovy sociálnych služieb, krízové centrá a úrady práce sociálnych vecí a rodiny. Uplatniť sa môžu tiež vo výchovných zariadeniach typu- mládežnícke kluby, centrá voľného času a.i. Po skončení štúdia môžu pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu v odboroch: sociálna práca, pedagogika, špeciálna pedagogika, psychológia, sociológia, masmediálna komunikácia alebo sa uplatniť v praxi.

 

3 – ročné učebné odbory

2962 H  pekár

Žiaci v tomto odbore ovládajú technológie výroby chleba, pečiva i cukrárenských výrobkov. Poznajú a vedia použiť vhodné suroviny na ich prípravu, naučia sa receptúry i výživové vlastnosti potravín. Vedia obsluhovať stroje a zariadenia používané v pekárňach.

 

3661 H  murár

Absolvent odboru murár ovláda murovanie nosného muriva, pilierov, komínov, priečok a iných častí stavby. Využíva najnovšie technológie, pozná a používa tradičné i nové materiály. Ovláda osadzovanie okien, zárubní, zvislú a vodorovnú izoláciu budov i jednotlivých konštrukcií, dodatočné zatepľovanie, betonáž stavebných konštrukcií, podláh, dlažieb a ďalšie stavebné práce.

 

2 – ročné učebné odbory

3161 F  praktická žena

3686 F  stavebná výroba

Sšš titulka.jpg

Kontakt:

Spojená škola

Štefánikova 64, 085 01 Bardejov

e-mail: spojenabj@mail.t-com.sk

tel: +421 54 488 0150

fax: +421 54 488 0157 

 

Škola ponúka aj vodičské kurzy skupiny "B"

http://ahojbardejov.sk/firmy/detail/autoskola_spojena_skola_stefanikova_64.html

 

 

IČO4207715
Názov spoločnostiSpojená škola, Štefánikova
AdresaŠtefánikova 64, 085 01 Bardejov

Otváracie hodiny Spojená škola, Štefánikova

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa
Udalosti
19101
09:00 21.11.2017
Výstava členov poľského ...
19104
17:00 21.11.2017
Lesk a bieda komunizmu
19101
09:00 22.11.2017
Výstava členov poľského ...
19104
17:00 22.11.2017
Lesk a bieda komunizmu
19101
09:00 23.11.2017
Výstava členov poľského ...