Základná škola Bartolomeja Krpelca

87
Kontaktné údaje Základná škola Bartolomeja Krpelca

 

Základná škola Bartolomeja Krpelca

http://zsbkbj.edupage.org/

4. zš 2017.png

 4 zs banner.jpg

Naša škola bola otvorená 1. septembra 1965. Má výhodnú polohu, sídli v blízkosti historického centra mesta. Bola postavená ako tzv. pražský typ školy - na veľkej rozlohe niekoľko samostatných pavilónov, v ktorých sú triedy, odborné učebne, školská jedáleň a telocvičňa.

krpelca.jpg 

Čo vám naša škola ponúka?

- kvalitné vzdelávanie v triedach vybavených digitálnou zobrazovacou technikou

- vyučovanie anglického jazyka už od 1. ročníka

- vyučovanie v športovej triede od 1. ročníka (futbal, tenis, korčuľovanie, lyžovanie a iné)

- blízkosť klziska a výhodná poloha dostupných športovísk

- starostlivosť o žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

- bohatá mimoškolská činnosť

- odborné a jazykové učebne

 

Rodič a budúci prváčik majú možnosť v dohodnutom termíne zažiť ľubovoľnú vyučovaciu hodinu na 1. stupni

 

Máte štvrtáka/štvrtáčku? Prečo si vybrať práve našu školu?

- triedy s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov

- triedy so športovou prípravou so zameraním na dievčenský i chlapčenský futbal

- vyučujeme tri cudzie jazyky

- venujeme sa prijímacím pohovorom

- moderné vybavenie tried

- podporujeme rozvoj talentovanej mládeže

- pracujeme na medzinárodnom projekte vo vyučovaní cudzích jazykov

 4zs_fut_me_ahojbardejovsk_(11).jpg

Ako podporiť rozvoj talentu?

- máme 20-ročnú tradíciu a dlhodobé skúsenosti s triedami s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy

- naši žiaci pod vedením trénerov dlhodobo dosahujú výborné výsledky na futbalovom poli

- vyučovanie zabezpečené licencovanými a erudovanými trénermi

- svojou polohou vieme poskytnúť viaceré športoviská – umelú trávu, štadión, telocvičňu, posilňovňu, palubovku v športovej hale, plaváreň či zimný štadión

 - v triedach je posilnené vyučovanie športovej prípravy v rozsahu 4 hodín týždenne

 

Aký to má význam?

- deti pracujú tímovo, rozvíjajú svoj talent, nadobúdajú a rozvíjajú kľúčové kompetencie, utužujú si svoje zdravie a mnoho iného

 4_zs_ahojbardejovsk_foto50_(1).jpg

Kontakt

Základná škola Bartolomeja Krpelca

T. Ševčenka 3, 085 55 Bardejov

Tel: 054/472 21 29

FB: ZŠ Bartolomeja Krpelca v Bardejove - 4.ZŠ

mail: skola@zsbkbj.edu.sk

4 ZS hlavna.gif

IČO37874012
Názov spoločnostiZákladná škola Bartolomeja Krpelca

Otváracie hodiny Základná škola Bartolomeja Krpelca

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa
Udalosti
19101
09:00 22.11.2017
Výstava členov poľského ...
19104
17:00 22.11.2017
Lesk a bieda komunizmu
19101
09:00 23.11.2017
Výstava členov poľského ...
19104
17:00 23.11.2017
Lesk a bieda komunizmu
19268
17:00 23.11.2017
Hudobný večer s Jakubom ...