Memoriál prof. Alexandra Spesza

Miesto konania: Bazilika sv. Egídia
Začiatok:18.11.2017 09:00
Koniec:

Rodina a príbuzenstvo Alexandra Spesza, Teologická fakulta katolíckej univerzity Košice, Inštitút aplikovanej etiky Alexandra Spesza, Rímsko - katolícka farnosť Bardejov, Hornošarišské osvetové stredisko, Prešovský samosprávny kraj, Úski - pobočka Bardejov, Mesto Bardejov Vás pozývajú na Memoriál prof. Alexandra Spesza

z príležitosti 50. výročia od jeho smrti, spojený s vedeckou konferenciou venovanou jeho dielu a odkazu konanou v Bardejove 18. 11. 2017 

Téma konferencie: 
Odkaz a miesto morálnej teológie v súčasných spoločenských pomeroch

17. 11. 2017 - o 15:00 hod. - Pietna spomienka pri hrobe A.Spesza (cintorín sv. Michala)
18. 11. 2017 - o  9:00 hod. - Slávenie svätej Omše - reinštalácia pamätnej tabule (Bazilika sv.Egídia, celebruje arcibiskup Mons.B. Bober)
o 10:15 hod. - Privítanie na Mestskom úrade
o 10:30 - 12:45 hod. - Program konferencie
12:45 hod. - Záver programu

 
 
Udalosti
20549
09:00 17.01.2018
Medzi kresbou, fotografi ...
20535
09:00 17.01.2018
Fašiangy - výstava obrazov
20739
09:00 17.01.2018
Lietadla a lietanie - vý ...
20241
10:00 17.01.2018
Umenia v rode Grešákovcov
20814
18:30 17.01.2018
Stredozemné more: brána ...