Memoriál prof. Alexandra Spesza

Miesto konania: Bazilika sv. Egídia
Začiatok:18.11.2017 09:00
Koniec:

Rodina a príbuzenstvo Alexandra Spesza, Teologická fakulta katolíckej univerzity Košice, Inštitút aplikovanej etiky Alexandra Spesza, Rímsko - katolícka farnosť Bardejov, Hornošarišské osvetové stredisko, Prešovský samosprávny kraj, Úski - pobočka Bardejov, Mesto Bardejov Vás pozývajú na Memoriál prof. Alexandra Spesza

z príležitosti 50. výročia od jeho smrti, spojený s vedeckou konferenciou venovanou jeho dielu a odkazu konanou v Bardejove 18. 11. 2017 

Téma konferencie: 
Odkaz a miesto morálnej teológie v súčasných spoločenských pomeroch

17. 11. 2017 - o 15:00 hod. - Pietna spomienka pri hrobe A.Spesza (cintorín sv. Michala)
18. 11. 2017 - o  9:00 hod. - Slávenie svätej Omše - reinštalácia pamätnej tabule (Bazilika sv.Egídia, celebruje arcibiskup Mons.B. Bober)
o 10:15 hod. - Privítanie na Mestskom úrade
o 10:30 - 12:45 hod. - Program konferencie
12:45 hod. - Záver programu

 
 
Udalosti
21842
08:00 23.03.2018
Saleziánske kilo 2018
21542
09:00 23.03.2018
Wilfried de Meyer: Veľko ...
21574
09:00 23.03.2018
Vlkolínec včera a dnes - ...
21717
09:00 23.03.2018
1. škôlkárska olympiáda
21502
10:00 23.03.2018
Ivan Didyk s rodinou - v ...